güzelleştirmek

listen to the pronunciation of güzelleştirmek
Türkisch - Englisch
beautify

Hundreds of years ago, married Japanese women would blacken their teeth to beautify themselves. - Yüzyıllar önce evli Japon kadınlar kendilerini güzelleştirmek için dişlerini karartırlardı.

embellish
adorn
to beautify, to embellish, to smarten
gild
do up
prettify
pretty up
to beautify, make (something) beautiful
perk up
face-lift
glorify
enhance
relieve
face lift
trig
güzel
{s} good

I am surprised that she refused such a good offer. - Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım.

It smelled really good. - Gerçekten güzel koktu.

güzel
{s} lovely

Meg has a lovely face. - Meg'in güzel bir yüzü var.

What a lovely surprise! - Ne güzel bir sürpriz!

güzel
pleasant

It was a pleasant day, but there were few people in the park. - Güzel bir gündü ama parkta çok az kişi vardı.

Today was a pleasant day. - Bugün güzel bir gündü.

güzel
{s} beautiful

What a beautiful rainbow! - Ne güzel bir gökkuşağı!

Switzerland is a very beautiful country and well worth visiting. - İsviçre, çok güzel bir ülkedir ve ziyaret edilmeye değerdir.

güzel
pretty

I found at my elbow a pretty girl. - Yanı başımda güzel bir kız buldum.

Betty is a pretty girl, isn't she? - Betty güzel bir kızdır, değil mi?

güzel
nice

I wonder if it will be nice. - Havanın güzel olup olmayacağını merak ediyorum.

What a nice surprise! - Ne güzel bir sürpriz!

güzel
{s} fine

His speech contained many fine phrases. - Konuşması birçok güzel cümle içeriyordu.

The island has a fine harbor. - Adanın güzel bir limanı var.

güzel
smart

Mary is smarter than Jane who is prettier than Susan. - Mary Susan'dan daha güzel olan Jane'den daha akıllı.

She's smarter than Mary, but not as beautiful. - O, Mary'den daha akıllı fakat onun kadar güzel değil.

güzel
beauty

That car is a real beauty. - O araba gerçek bir güzelliktir.

Japan is famous for her scenic beauty. - Japonya manzara güzelliğiyle ünlüdür.

güzel
prettily
güzel
handsome

He had handsome dark eyes with long lashes. - Onun uzun kirpikli güzel koyu gözleri vardı.

A very handsome prince met an exceptionally beautiful princess. - Çok yakışıklı bir prens istisnai güzel bir prensesle tanıştı.

güzel
beautiful, good-looking, elegant; pretty, nice, lovely; good, fine; (hava) fine, pleasant, favourable; shapely; enjoyable; beautifully; well; nicely; beauty; beauty queen; Fine! Good! Well!
güzel
beautifully

She writes beautifully. - O güzel şekilde yazar.

She can sing and dance beautifully. - O güzel şekilde şarkı söyleyebilir ve dans edebilir.

güzel
likely

It is likely to be fine tomorrow. - Yarın hava muhtemelen güzel olacak.

güzel
{s} well

Well, the night is quite long, isn't it? - Güzel, gece çok uzun, değil mi?

Switzerland is a very beautiful country and well worth visiting. - İsviçre, çok güzel bir ülkedir ve ziyaret edilmeye değerdir.

güzel
{s} nifty
güzel
comely
güzel
the beautiful

The beautiful French language is lost. - Güzel Fransızca lisanı kayboldu.

I advised the shy young man to declare his love for the beautiful girl. - Ben, utangaç genç adama güzel kıza aşkını ilan etmesini tavsiye ettim.

güzel
delight
güzel
nicely

Tom was nicely dressed. - Tom güzel giyinmişti.

The fire's blazing nicely now. - Ateş artık güzelce yanıyor.

güzel
dilly
güzel
{s} beauteous
güzel
spiffy
güzel
(Argo) bad

I can't help but feel like the ending of Breaking Bad was ridiculously rushed, still an amazing show but it could've been better. - Kendimi Breaking Bad'in sonunun gülünç bir şekilde aceleye getirildiğini düşünmekten alıkoyamıyorum - yine de çok güzel bir dizi ama daha iyi olabilirdi.

One of the nice things about being bald is that you never have a bad hair day. - Kel olmakla ilgili güzel şeylerden biri, asla kötü bir saçlı bir gününün olmamasıdır.

güzel
enjoyable
güzel
wellfavored
güzel
favourable
güzel
sightly
güzel
{s} well favoured
güzelleştirme
embellishment
güzel
cherub
güzel
delightful
güzel
enviable
güzel
grateful
güzel
rosy

She has beautiful rosy cheeks. - Onun güzel al yanakları var.

güzel
elegant

How about spending an elegant and blissful time at a beauty salon? - Bir güzellik salonunda hoş ve mutlu bir zaman geçirmeye ne dersin?

The Avenue of the Champs Elysées is very beautiful and very elegant. - Şanzelize Caddesi çok güzel ve çok şıktır.

güzel
dreamy
güzel
winsome
güzel
gaiiant
güzel
sharp

The most beautiful flowers have the sharpest thorns. - En güzel çiçeklerin en keskin dikenleri vardır.

güzel
self sufficiency
güzel
well-favored
güzel
agreeable
güzel
well-favoured
güzel
delicate
güzel
charming

Jane is fat and rude, and smokes too much. However, Ken thinks she's lovely and charming. That's why they say love is blind. - Jane şişman ve kaba ve çok sigara içiyor. Fakat, Ken onun güzel ve çekici olduğunu düşünüyor. Aşkın gözü kördür demelerinin nedeni bu.

güzel
(Argo) def

Mary was definitely the prettiest girl at the party. - Mary kesinlikle partide en güzel kızdı.

A pretty girl like you will definitely be noticed. - Senin gibi güzel bir kız kesinlikle fark edilir.

güzel
good-looker
güzel
sheene
güzel
delicious
güzel
good-looking

Mary is a good-looking woman. - Mary güzel bir kadın.

She said that she was good-looking. - O, güzel olduğunu söyledi.

güzel
treacly
güzel
(Konuşma Dili) bully for you
güzelleştirme
embellishing
güzel
graceful

Ice skating can be graceful and beautiful. - Buz pateni zarif ve güzel olabilir.

She is beautiful, and what is more, very graceful. - O güzel ve ayrıca çok zarif.

güzel
shapely
güzel
personable
güzel
attractive

She is very pretty, I mean, she is attractive and beautiful. - O çok sevimlidir, yani, çekici ve güzeldir.

Mary isn't as beautiful as her sister, but she's still quite attractive. - Mary kız kardeşi kadar güzel değil fakat hâlâ oldukça çekici.

güzel
grand

My grandfather goes for a walk on fine days. - Dedem güzel günlerde yürüyüşe gider.

I have bought an adorable doll for my granddaughter. - Torunum için çok güzel bir bebek satın aldım.

güzel
fair

Life isn't fair, but it's still good. - Yaşam adil değil ama hala güzel.

After the rain, fair weather. - Yağmurdan sonra, güzel hava.

güzel
stunning

Mary is stunningly beautiful. - Mary şaşırtıcı bir şekilde güzel.

That dress looks stunning on you. - Şu elbise üstünde çok güzel görünür.

güzel
princely
güzel
gallant
güzel
bracing
güzel
glorious
güzelleştirme
beautification
güzel
bully
güzel
nice looking
güzel
prettier

My book is prettier than my friend's. - Benim kitabım arkadaşımınkinden daha güzel.

You're definitely prettier than Mary. - Kesinlikle Mary'den daha güzelsin.

güzel
beautifull
güzel
dilly peach
güzel
plummy
güzel
beauty queen
güzel
swell
güzel
favorable

Attendance should be good provided the weather is favorable. - Hava güzel olması koşuluyla, katılım iyi olmalı.

güzel
{s} pulchritudinous
güzel
{s} well favored
güzel
{s} ducky
güzel
good looking

What did you think of Tom? He's got a nice voice. Just a nice voice? Well, his face is nothing special, right? Really! I think he's pretty good looking. - Tom hakkında ne düşünüyorsun? Onun güzel bir sesi var. Sadece güzel bir ses mi? Pekala, onun yüzü özel bir şey değil, değil mi? Gerçekten mi! Sanırım o oldukça yakışıklı.

That lady is very good looking. - O hanım çok güzel gözüküyor.

güzel
{i} belle

Mary looked like Belle from the Beauty and the Beast. - Mary Güzel ve Çirkin'den Belle'ye benziyordu.

güzel
sweet

The cheesecake tasted too sweet. - Peynirli kekin tadı çok güzeldi.

This flower smells sweet. - Bu çiçek güzel kokuyor.

güzel
bonny
güzel
beautifully, well
güzel
junoesque
güzel
{s} sapid
güzel
{s} appealing

It is possible to launder language to make it more appealing and uplifting. - Onu daha güzel ve çekici yapmak için dili aklamak mümkündür.

güzel
goodlooking
güzel
{s} goodly
güzel
{s} goluptious
güzel
good, excellent, fine
güzel
beautiful, pretty
güzel
copesetic
güzelleştirme
adornment
güzelleştirme
embellish
güzelleştirmek
Favoriten