gün

listen to the pronunciation of gün
Türkisch - Englisch
day

Rome was not built in a day. - Roma bir gün içinde kurulmamıştır.

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

day, days, time, times, period
happy days, better times, days of happiness
special day, feast day
date (a given point of time)
day, time
a woman's at-home day
daytime, day
day; sun; sunlight, sunshine; daytime; today, present; time; age, period; good times; date; at-home day
daylight, sunlight
(Hukuk) date

Which is the date of your birthday? - Doğum günün hangi tarih?

That textbook is out of date. - O ders kitabı güncel değil.

sun

A warm, sunny day is ideal for a picnic. - Ilık, güneşli bir gün piknik için idealdir.

In most countries, with the exception of the Arab countries and Israel, Saturday and Sunday are defined as the weekend. - Birçok ülkede, Arap ülkeleri ve İsrail hariç genellikle Cumartesi ve Pazar, hafta sonu günleri olarak ilan edilmiştir.

bee

I'm worn out, because I've been standing all day. - Bütün gün ayakta durduğum için yoruldum.

I regret having been idle in my school days. - Okul günlerimde aylak olduğum için pişmanım.

sunlight

Paintings should not be exposed to direct sunlight. - Tablolar, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Sunlight brightens the room. - Güneş ışığı odayı aydınlatıyor.

present

Tom never fails to send a birthday present to his father. - Tom babasına doğum günü hediyesi göndermekten geri kalmaz.

I would like to give him a present for his birthday. - Ona doğum günü için bir hediye vermek istiyorum.

today

As everyone knows, today is a very significant day for us. - Herkesin bildiği gibi, bugün bizim için çok anlamlı bir gündür.

In Germany today, anti-violence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday. - Bugün Almanya'da, Pazartesi günü kundaklamada üç Türk'ün öldürüldüğü Hamburg'un yakınında bir yer de dahil birçok şehirde şiddet karşıtı mitingler gerçekleşti.

(Bilgisayar) on
sunshine

This room doesn't get much sunshine. - Bu oda çok fazla güneş ışığı almaz.

The sunshine improved his color. - Güneş rengini artırdı.

time

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

These medicines should be taken three times a day. - Bu ilaçlardan günde üç kez alınmalı.

(Latin) dies

Sami will maintain his innocence until the day he dies. - Sami masumiyetini öldüğü güne kadar sürdürecek.

the day
on the day
day a
by the day
gün ışığına çıkmak
emerge
gün batımı
sunset

Have you ever seen such a beautiful sunset? - Şimdiye kadar böylesine güzel bir gün batımı gördün mü?

Lovely sunset, isn't it? - Güzel gün batımı, değil mi?

gün içinde
today
gün önce
days ago
Gün doğmadan neler doğar
(Atasözü) It is the unexpected that always happen
gün ağarmak
dawn
gün batısı
days of the west
gün doğuşu
sunrise
gün geçirmek
day to spend
gün geçtikçe
day after day
gün gibi aşikâr
clear as day
gün gibi aşikâr/ortada
clear as day / clear
gün yeli
winds of the day
gün yüzüne çıkarmak
Cause or allow to be seen
gün yüzüne çıkarmak
Reveal
gün ışığına çıkartmak
take somebody out into daylight
Gün ve aydınlık tanrısı
Apollo
gün almak
1. to get an appointment (from). 2. to have passed (a certain age) by (a specified number of days)
gün atlamamak
not to miss out a day
gün ağarmak
for day to dawn, for dawn to break
gün ağarmak
(day) to dawn
gün ağarması
aurora, dawn
gün ağarması
peep of day
gün ağarması
daybreak, dawn
gün ağarırken
at dawn
gün aşırı
on alternate days
gün aşırı
every other day
gün aşırı
günaşırı
gün batması
sunset, sundown
gün batımı
the set of the day
gün batımı sonrası kızıllık
afterglow
gün batımında doruklardaki kızıl ışık
alpenglow
gün batımından önce
day before
gün belirlemeksizin
sine die
gün boyu
day long

She felt restless all day long. - O gün boyu huzursuz hissetti.

Having worked on the farm all day long, he was completely tired out. - Bütün gün boyunca çiftlikte çalıştığı için, o tamamen yorgundu.

gün boyu
all day

She felt restless all day long. - O gün boyu huzursuz hissetti.

Tom said that he had been cleaning the house all day. - Tom bütün gün boyunca evi temizlediğini söyledi.

gün boyu geçerli bilet
day ticket
gün boyu süren
around-the-clock
gün boyu süren
round the clock
gün boyu süren
day long
gün boyunca
round the clock
gün boyunca
around-the-clock
gün bugün
(Konuşma Dili) Now is the time
gün değmemiş
juvenile
gün değmemiş su
juvenile water
gün doğmadan neler doğar
(Atasözü) A lot can happen between now and then
gün doğmak
a) (sun, morning) to rise, to dawn, to break b) (one's luck/day) to come
gün doğmak
1. for the sun to rise, for day to dawn. 2. (for someone) to have an unexpected opportunity or stroke of fortune
gün durumu astr
solstice
gün geçmek
get a sunstroke
gün geçmek
to get a sunstroke
gün gibi açık
obvious, evident, clear as a day
gün gibi açık/aşikâr altogether clear
very clear, manifest
gün gibi ortada
clear as daylight
gün gibi ortada
as clear as day
gün gibi ortada
as clear as daylight
gün gibi ortada
clear as day
gün gibi ortada
obvious, evident, clear as a day
gün görmek
live a healthy and happy life
gün görmek
to live a healthy and happy life
gün görmek
to see happy days
gün görmemek
to know nothing but unhappiness
gün görmemek
to have hard times
gün görmez
1. (place) which doesn't get any sunlight, sunless. 2. (someone) who never gets out in the sun
gün görmüş
1. (someone) who has seen better days. 2. experienced
gün görmüş
worldly-wise
gün göstermek
to make (someone) live happily
gün kavuşmak/inmek
for the sun to set/go down, for night to fall
gün koymak
to put aside a day, assign some time (for)
gün ola harman ola
(Konuşma Dili) One day its time will come
gün ortası
midday
gün sürmek
to live prosperously
gün tutulmak
for the sun to be eclipsed
gün tutulması
solar eclipse
gün tutulması astr
solar eclipse
gün tün eşitliği astr
equinox
gün yapmak
(for women) to be at home to guests
gün ışığı
daylight

Tom got home just before daylight. - Tom gün ışığından önce eve geldi.

Very large windows assure abundant natural daylight. - Çok büyük pencereler bol doğal gün ışığı sağlar.

gün ışığına çıkarmak
to bring to light
gün ışığına çıkarmak
rake up
gün ışığına çıkmak
surface
gün ışığına çıkmak
to come to light; to become clear
gün ışığında
in daylight
gün-tün eşitliği
equinox
gün/hafta/ay
(Bilgisayar) day/week/month
gün/saat
(Bilgisayar) days/times
günlerden bir gün
one of these days
günlerden bir gün once upon
a time
gününü gün etmek
live it up
gününü gün etmek
to enjoy the day
gününü gün etmek
to be really enjoying oneself, be having a real good time, be having a hell of a good time
her gün
every day

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

I play football every day. - Her gün futbol oynarım.

hafta içi gün
weekday

The weekdays are: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. - Hafta içi günleri : Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma'dır.

ertesi gün
morrow
günler
days

I never read this book without being reminded of my old days. - Bana geçmiş günlerimi hatırlatmaksızın bu kitabı hiç okumadım.

I never see this album without remembering my school days. - Bu albümü, okul günlerimi hatırlamadan asla göremem.

her gün
daily

I speak English daily. - Her gün İngilizce konuşuyorum.

Traffic accidents happen daily. - Trafik kazaları her gün olur.

her gün işe trenle gidip gelen kimse
commuter
kara gün
(deyim) a rainy day
artık gün
leap day
birer gün arayla
every other day
birkaç gün önce
the other day
bütün gün
early and late
bütün gün
a clear day
bütün gün
full time
derece gün
(Meteoroloji) degree day
derece-gün
degree-day
erken gün batımı
(Bilgisayar) early sunset
ertesi gün
very next day
ertesi gün
the day following
ertesi gün
the following day

Tom made an appointment to meet Mary the following day. - Tom, ertesi gün Mary ile buluşmak için randevu verdi.

The following day, Sophie combed and dressed her doll because her friends were coming over. - Ertesi gün, Sophie oyuncak bebeğini taradı ve giydirdi çünkü arkadaşları geliyorlardı.

evvelki gün
the previous day
gün be gün
every single day
gün be gün
every day
gün be gün
from day to day
günler
times

Let's remember the good times. - İyi günleri hatırlayalım.

It was good chatting like old times. Let's talk again some time. - Eski günlerdeki gibi sohbet etmek iyiydi. Bir ara yine konuşalım.

hafta içi her gün
every weekday
hafta içindeki gün
weekday
hafta sekiz, gün dokuz
all the time
hemen ertesi gün
very next day
her gün
day after day

That pretty bird did nothing but sing day after day. - O güzel kuş her gün ötmekten başka bir şey yapmadı.

He comes to see his sick friend day after day. - Her gün hasta arkadaşını görmeye geliyor.

her gün
(Ticaret) per diem
ilk gün
first day

Today is the first day of fall. - Bugün sonbaharın ilk günü.

Today is the first day of spring. - Bugün ilkbaharın ilk günü.

kara gün
(deyim) rainy day

Save up something for a rainy day. - Ak akçe kara gün içindir.

You must provide for a rainy day. - Ak akçe kara gün içindir.

kötü gün
(deyim) a rainy day
kötü gün
a dark day
on iki gün
twelve days
saptamak (tarih/gün vb'ni)
appoint
sisli gün
foggy day
suni gün ışığı
(Askeri) artificial daylight
tayin etmek (tarih/gün vb'ni)
appoint
yedi gün
7 days
önemli gün
occasion
önemli gün
d-day
gün batımı
sundown

Lincoln arrived at Gettysburg at sundown. - Lincoln Gettysburg gün batımında geldi.

The sheriff told Tom to be out of town by sundown. - Şerif Tom'a gün batımına kadar şehir dışında olmasını söyledi.

gün ışığı
light

Fadil's devastating fate finally came to light. - Fadıl'ın yıkıcı kaderi sonunda gün ışığına çıktı.

New facts about ancient China have recently come to light. - Son zamanlarda eski Çin hakkında yeni gerçekler gün ışığına çıktı.

11inci gün
11th day
11inci gün
day 11
bu günden sonra gelecek ilk gün
The first day will come after this day
ertesi gün hapı
next day pill
gün içinde
within the day
gün içinde
within day
gün ışığı
day light
iyi gün dostu
Fair friend
o gün bu gündür
Ever after
tam gün
full-time
tüm gün
all day

It rained continuously all day. - Tüm gün sürekli yağmur yağdı.

Tom spent all day looking around antique shops. - Tom tüm günü antika dükkanlarının etrafında bakınarak geçirdi.

yaz gün
summer days
gün ışığı
sunn hemp
yarım gün okuyup yarım gün çalışan çocuk
half-timer
Türkisch - Türkisch
Zaman, sıra: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner. Çağ, devir. İyi yaşanmış zaman
Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre: "Kız kardeşi üç yıl, bir gün olsun canı sıkılmadan yaşadı Tatvan'da."- N. Cumalı. İçinde bulunulan zaman: "Aylıkları, günün ihtiyaçları karşısında devede kulak gibi kalıyordu."- R. N. Güntekin
Güneş ışığı
Güneş: "Gün biraz yükselince ıssı bir sıcak kırları kapladı."- M. Ş. Esendal
Gündüz: "Güneş, bütün gün enselerinde boza pişirmiş."- H. Taner
Tarih
Zaman, sıra
Çoğunlukla ev hanımlarının ayın belirli günlerinde konuk ağırlamak için yaptıkları toplantı
Güneş

Güneş çıkmış olsa bile hava soğuktu. - güneşin çıkmış olmasına rağmen, hava soğuktu.

Güneşli olmasına rağmen, hava soğuktu. - Güneşli olsa da hava soğuktu.

İçinde bulunulan zaman
İyi yaşanmış zaman
Çağ, devir
Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre
Bayram niteliğinde özel gün
Gündüz
(Hukuk) YEVM
ruz
gün balı
Güneşte bal koyuluğuna getirilmiş üzüm şırası
gün balığı
Lapinagillerden, kırmızı renkli, siyah benekli bir balık (Julis turcica)
gün batımı
Güneşin ufukta kaybolması, gurup
gün batısı
Batı
gün dikilmesi
Tam öğle vakti, zeval
gün doğusu
Doğu
gün doğusu
Doğudan esen rüzgâr
gün durumu
Güneşin açılımının en çok olduğu gün
gün dönümü
Gündüz ile gecenin eşit olduğu gün
gün gülü
Gelincik
gün merkezli
Güneş'in merkezine bağlı olan, Güneş'in merkezinden bakıldığı var sayılarak ölçülen (bir yıldızın koordinatları)
gün ortası
Öğle, öğle vakti
gün tutulması
bakınız: güneş tutulması
gün yapmak
ayın belirli günlerinde konuk ağırlamak
gün yayı
Güneşin gök küresinde bir gün boyunca çizdiği çemberin ufuk üstünde kalan parçası
gün yağmuru
Güneş çıkmışken yağan iri damlalı yağmur
gün yeli
Doğu rüzgârı
gün çiçeği
Ayçiçeği, günebakan, gündöndü
gün-tün eşitliği
Gece ile gündüzün eşit uzunlukta olması, ekinoks
ertesi gün hapı
Korunmadan girilen cinsel ilişki sonrasında olabilecek istenmeyen gebeliği ilişkiden sonraki 72 saat içerisinde alınmak suretiyle önleyebilecek hap. Reçete ile satılan bu hapların fazla beklenmeden alınması gereklidir çünkü haplar ne kadar erken alınırsa, etkisi o kadar fazla olur
iyi gün dostu
Dostlarının sıkıntılı zamanlarında onlardan kaçan kimse
kara gün dostu
Sıkıntılı günlerde de dostluğunu sürdüren ve yardımcı olan kimse
Gün geçirmek
(Osmanlı Dönemi) ZULUL
Gün ışığı
şavk
Günler
(Hukuk) EYYA
Günler
(Hukuk) EYYAM
gün
Favoriten