batı

listen to the pronunciation of batı
Türkisch - Englisch
West

France is in western Europe. - Fransa, Batı Avrupa'dadır.

The island lies to the west of Japan. - Ada Japonya'nın batısında yer alır.

(Askeri) joint interagency task force - West - müşterek birimler arası görev kuvveti
Western, Occidental: Batı ülkeleri Western countries
Europe and North and South America
the West, the Occident
western hemisphere
(the) west; the West, the Occident; western; Occidental
Europe and America
occidental
relating to the west
western hemisphere; west
of the west

Detroit was called the Paris of the West. - Detroit'e Batının Paris'i denilirdi.

Occident
western

Even three centuries ago, most Western Europeans still used their fingers. - Üç yüzyıl önce bile, Batı Avrupalıların çoğu hâlâ kendi muhbirlerini kullanıyorlardı.

Western leaders condemned the action. - Batılı liderler eylemi kınadı.

the Occident
batı dilleri edebiyatı
western languages and literature
batı hayranlığı
admiration for the west
batı kültürü
Western culture
batı modernizmi
western modernism
batı rüzgârı
zephyr
batı ülkeleri
Western countries, the west
Batı Afrika Ekonomik Topluluğu
(Hukuk) Economic Community of West African States (ECOWAS)
Batı Almanya
hist
Batı Almanya
West Germany, the Federal Republic of Germany
Batı Almanya
West German, of West Germany
Batı Avrupa Birliği
(Askeri) Western European Union
Batı Avrupa Birliği
(Hukuk) (BAB) Western European Union (WEU)
Batı Berlin
(Hukuk) Western Berlin
Batı Bloku
the Western bloc
Batı Hint Adaları
the West Indies; West Indian
Batı Hint Adalı
West Indian
Batı Samoa
Western Samoa
Batı Yarıküre
the Western Hemisphere
Batı türü demokrasi
(Hukuk) Western-style democracy
batı afrika mandril maymunu
drill
batı amerikalı
westerner
batı amerikalı
western
batı hint adalarına ait
west indian
batı hint adalarından kimse
west indian
batı ile ilgili
western
batı rüzgârı
west
batı yarıküre
Occident
batı ülkeleri
west

Western countries are jumping on Japan for its stance on the issue. - Batı ülkeleri konuyla ilgili tutumundan dolayı Japonya'ya atlıyor.

They communicated with the Western countries. - Onlar batı ülkeleriyle iletişim kurdular.

kuzey batı
northwest
uzak batı
westernmost
Amerikan'ın batı ortası
Middle West
Kuzey Batı Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (NATO)
(Askeri) Allied Air Forces North West Europe (NATO)
Kuzey Batı Avrupa Müttefik Kuvvetleri (NATO)
(Askeri) Allied Forces North West Europe (NATO)
kuzey batı sınırı
(Politika, Siyaset) nort-western frontier
kuzey batı yönünde
northwestwardly
uzak batı
Far West
Türkisch - Türkisch
Güneşin 22 Martta ve 23 Eylülde battığı nokta
Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi, garp: "En batıda sarı, iki yüksek tepeli bir dağ."- H. E. Adıvar
Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp
Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika: "Onun için batıda bunlara birer fonksiyon buluyorlar."- B. Felek
Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi, garp
Bu yönde olan, bu yönle ilgili, garbi
Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika
mağrip
gün batısı
(Osmanlı Dönemi) garb
Batı Türkçesi
Hazar Denizinin batısındaki Türk dünyasında XIII. yüzyıldan beri kullanılan ve Oğuzcaya dayanan Türk dili
batı bloku
Batı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin II. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturduğu blok
batı
Favoriten