vahşi

listen to the pronunciation of vahşi
Türkisch - Englisch
brutal

Tom was found brutally murdered. - Tom vahşice öldürüldü.

She was brutally murdered. - O, vahşice öldürüldü.

savage

He demanded that the savage dog be kept tied up. - O, vahşi köpeğin bağlı tutulmasını istedi.

They say that music soothes the savage beast, but for me personally, it neither relaxes me nor calms me. - Onlar müziğin vahşi canavarı sakinleştirdiğini söylüyorlar ama benim için şahsen, o beni ne rahatlatıyor ne de sakinleştiriyor.

wild

Hunting game is forbidden in this tranquil wilderness. - Avcılık oyunu bu huzurlu vahşi doğada yasaklanmıştır.

The sun goes down in a wild blaze of color. - Güneş vahşi bir renk aleviyle batıyor.

ferocious

A tiger is a very ferocious kind of animal. - Kaplan çok vahşi bir hayvan türüdür.

Those dogs aren't as ferocious as they look. - Bu köpekler göründükleri kadar vahşi değil.

truculent
brute
heathen
wild, savage; barbarous
uncivilized
churlish
atrocious
tigerish
wolfish
virgin (forest)
barbarian

They call themselves civilized, but they're just as savage as those they call barbarians. - Kendilerine uygar diyorlar ama barbar dedikleri kadar vahşiler.

They are much more savage than those they call barbarians. - Onlar, barbar dediklerinden çok daha vahşidirler.

barbaric
(bölge) rude
haggard
feral

Farm cats are usually feral or semi-feral. - Çiftlik kedileri genellikle vahşi veya yarı vahşidir.

A feral farm cat bit Tom's hand. - Bir vahşi çiftlik kedisi Tom'un elini ısırdı.

heathenish
wild, savage, brutal, barbaric, barbarian, ferocious
turbulent
disorderly
vitriolic
fierce

Savages fear the appearance of a fierce wild beast. - Barbarlar kızgın vahşi bir hayvanın görünüşünden korkuyorlar.

A fierce dog attacked the girl. - Vahşi bir köpek kıza saldırdı.

ruffian
wanton
lawless
vandal
ferine
churl
lupine
bestial
vahşi hayvan
wild animals
vahşi orman
jungle
vahşi afrika maymunu
mandrill
vahşi at
bronco
vahşi at terbiyecisi
bronco buster
vahşi doğa
wilds
vahşi hayvan
brute
vahşi hayvanlar
wildlife
vahşi savaşçı
(ıskandinav) berserker
vahşi yaşama geri dönmüş
(hayvan) feral
vahşi yerler
wilds
vahşi şahin
haggard
vahşi şahin
haggard falcon
soylu vahşi
noble savage
kedigillerden, çakala benzer vahşi bir hayvan
from feline, coyote-like wild animals
Birleşik Devletler Balık ve Vahşi Yaşam Servisi
(Askeri) United States Fish and Wildlife Service
kan dökülen vahşi eğlence
Roman holiday
vahşiler
savagery
vahşi
Favoriten