completely unordered and unpredictable and confusing

listen to the pronunciation of completely unordered and unpredictable and confusing
Englisch - Türkisch

Definition von completely unordered and unpredictable and confusing im Englisch Türkisch wörterbuch

chaotic
kaotik

Kaotik evliliklerinde ilk kez Dania, Fadıl'a hayır dedi. - For the first time in their chaotic marriage, Dania said no to Fadil.

Durum kaotik hale geldi. - The situation became chaotic.

disorderly
karışıklık
disorderly
tertipsiz
disorderly
kanunsuz
chaotic
altüst
chaotic
karmakarışık

O biraz karmakarışıktı. - It's been kind of chaotic.

O biraz karmakarışıktı. - It was a little chaotic.

disorderly
düzensiz

Tom, sarhoş ve düzensiz olduğu için tutuklandı. - Tom was arrested for being drunk and disorderly.

chaotic
Hercümerç
chaotic
{s} karman çorman
chaotic
chaotically karmakarışık bir şekilde
disorderly
ahlaksız

Ben sarhoş olabilirim ama ahlaksız değilim. - I may be drunk, but I'm not disorderly.

disorderly
taşkın
disorderly
açık saçık
disorderly
{s} (bağırıp çağırarak, kavga çıkararak) başkalarının huzurunu kaçıran
disorderly
serkeş
disorderly
yolsuz
disorderly
disorderliness intizamsızlık
Englisch - Englisch
disorderly
chaotic
completely unordered and unpredictable and confusing
Favoriten