açık saçık

listen to the pronunciation of açık saçık
Türkisch - Englisch
foul
disorderly
indecent, obscene, smutty, lewd, nasty, bawdy, pornographic, salacious
1. off-color, risqué; bawdy
hardcore
{s} salty
suggestive
scabrous
ribald
spicy
smutty
nasty
lewd
indecent
rough
Fescennine
impure
scatological
risqué
near the knuckle
sna
{s} salacious
{s} pornographic
{s} improper
bawdily
{s} risque
{i} girlie
{s} immodest
{s} bawdy
off color
{s} raw
pornography
{s} obscene

Please, no obscene language. - Lütfen açık saçık konuşma.

For me, it's an obscene art. - Benim için açık saçık bir sanat.

immodestly dressed
obscenity
{s} racy

This show is too racy for teenagers. - Bu gösteri gençler için çok açık saçık.

{s} filthy
offcolor
{s} risky
{s} ripe
{s} shocking
scatology
feelthy
{s} dirty

I know dirty jokes, but I never tell them. - Açık saçık fıkralar bilirim ama asla onları anlatmam.

I never listen to dirty jokes. - Asla açık saçık fıkralar dinlemem.

{s} blue
off colour
açık saçık fıkra
blue joke
açık saçık fıkra
smutty joke
açık saçık hikâye
nasty story
açık saçık konuşan kimse
obscene talker
açık saçık konuşma
smut
açık saçık konuşma
ribaldry
açık saçık konuşmak
talk smut
açık saçık söz
four letter word
açık saçık söz
bawdry
açıksaçık
fescennine
Türkisch - Türkisch
Göreneğe aykırı derecede çıplak veya örtüsüz
açık saçık
Favoriten