a disturbance of civic peace or of public order

listen to the pronunciation of a disturbance of civic peace or of public order
Englisch - Türkisch

Definition von a disturbance of civic peace or of public order im Englisch Türkisch wörterbuch

disorder
kargaşa
disorder
rahatsızlık

Fadıl ciddi bir zihinsel rahatsızlıktan muzdaripti. - Fadil was suffering from a serious mental disorder.

disorder
{i} düzensizlik

Bazı düzensizlikler mükemmel bir şekilde düzeltilebilr. - Some disorders can be corrected perfectly.

Bu düzensizlik affedilmez. - This disorderliness is inexcusable.

disorder
{i} karışıklık

Sokakta karışıklık hüküm sürüyor. - Disorder prevails in the street.

disorder
{f} sağlığını bozmak
disorder
{i} keşmekeş
disorder
karmaşa
disorder
dağınıklık
disorder
bozut
disorder
hastalık
disorder
patırtı
disorder
illet
disorder
{f} karıştırmak
disorder
nizamsız
disorder
kaçık
Englisch - Englisch
disorder

The army tried to prevent disorder when claims the elections had been rigged grew stronger.

a disturbance of civic peace or of public order

  Silbentrennung

  a dis·turb·ance of ci·vic peace or of pub·lic or·der

  Türkische aussprache

  ı dîstırbıns ıv sîvîk pis ır ıv pʌblîk ôrdır

  Aussprache

  /ə dəˈstərbəns əv ˈsəvək ˈpēs ər əv ˈpəblək ˈôrdər/ /ə dɪˈstɜrbəns əv ˈsɪvɪk ˈpiːs ɜr əv ˈpʌblɪk ˈɔːrdɜr/

  Wort des Tages

  boeotian
Favoriten