deneyimsiz

listen to the pronunciation of deneyimsiz
Türkisch - Englisch
inexperienced

Tom is young and inexperienced. - Tom genç ve deneyimsiz.

We're all inexperienced. - Biz hepimiz deneyimsiziz.

green
ingenuous
unfledged
(deyim) wet behind the ears
fresh-water
layman
untrained
callow
half-baked
inexpert
inexperienced, unskilled, raw, green
unpractised
unsophisticated

Do you think Tom is unsophisticated? - Tom'un deneyimsiz olduğunu düşünüyor musun?

I think Tom's unsophisticated. - Sanırım Tom deneyimsiz.

illiterate
unskilled
unpracticed
raw
tyro
tender
fresh
child
ınexperienced
half baked
prentice
unversed
deneyim
experience

Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh? - Çünkü biz sizi seviyoruz, daha iyi bir kullanıcı deneyimi getirmek için Tatoeba'yı güncelleştiriyoruz. Gördünüz mü? Biz sizi seviyoruz ha?

He is young, but experienced. - O genç ama deneyimli.

deneyimsiz işçi
(Ticaret) unskilled laborer
deneyimsiz işçi
dilutee
deneyimsiz işçi
(Ticaret) threshold worker
deneyimsiz işçi
raw hand
deneyimsiz olarak
illiterately
deneyim
(Askeri,Felsefe) experiment

Tom likes experimenting. - Tom deneyimi seviyor.

Our experiment went wrong last week. - Geçen hafta deneyimiz kötü geçti.

deneyim
practice
deneyim
human experimentation
deneyim
tentative
deneyim
experiencing
deneyim
experimenting

Tom likes experimenting. - Tom deneyimi seviyor.

deneyim
experimentation
deneyim
1.experience
Türkisch - Türkisch
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
deneyim
Tecrübe

Ben bunun en iyi yol olduğunu tecrübe ile öğrendim. - Ben bunun en iyi yol olduğunu deneyimle öğrendim.

deneyimsiz
Favoriten