yapışma

listen to the pronunciation of yapışma
Türkisch - Englisch
{i} adhesion
cohesion
adherence
sticking, cohesion, adherence, adhesion
conglutination
coherence
coherency
bond
clinch
(Havacılık) blocking
bonding
{i} cohering
accretion
(Tıp) adhesio
yapışmak
cling
yapışmak
{f} adhere
yapışmak
stick
yapışma kuvveti
seal strength
yapışma gücü
adhesive force
yapışma önleyici
antiadhesive
yapış
clung

The mud clung to his shoes. - Çamur onun ayakkabılarına yapıştı.

As the waves crested about them, Tom and Mary clung desperately to the gunwales of their lifeboat. - Dalgalar etraflarını döverken Tom ve Meryem can havliyle filikalarının küpeştesine yapıştılar.

yapışmak
{f} seize
birbirine yapışma
coherent
yapışmak
sticking
yapışmak
hang on
yapışmak
hang on to
yapışmak
bond
yapışmak
cling to
yapışmak
clung
yapışmak
fast
yapışmak
tenacity
yapışmak
clot
yapışmak
grab
yapışmak
grib
yapışmak
hang
yapışmak
hold
yapışmak
stick on
yapışmak
clam
yapış
adhare
yapış
cling

Wet clothing clings to the skin. - Islak giysi cilde yapışır.

yapış
{f} clinging
yapış
cohere
yapış
{f} clam
yapışmak
stick to
yapışmak
grip
yapışmak
bind
yapışmak
conglutinate
yapışmak
accrete
elektrostatik yapışma
electrostatic adhesion
yapış
making; construction; production
yapış
way of making/constructing/producing something
yapış
cohering
yapış
adhere

This glue does not adhere to plastic. - Bu yapıştırıcı plastiğe yapışmaz.

Wet clothes adhere to the skin. - Islak giysiler tene yapışır.

yapışmak
to seize (something) eagerly (and then set to work)
yapışmak
glue
yapışmak
clutch
yapışmak
(for a very boring or importunate person) to cling to (someone) like a leech, latch onto (someone) like a leech
yapışmak
cleave
yapışmak
to stick (to), adhere (to); to cling to
yapışmak
cohere
yapışmak
fasten on
yapışmak
clench
yapışmak
to stick, to adhere, to cling; to stick to; to cling; to hang on to; to grab, to grib
yapışmak
clinch
Türkisch - Türkisch
Yapışmak işi
Yapışmak
abak
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) LÜVKA
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) ABAKİYE
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) LESK
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) ŞEKK
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) MESİS
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) MÜLAMESE
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) LEZEZ
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) LEK'
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) LASB
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) LASAF
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) RAS'
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) LECZ
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) LEKED
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) CESS
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) DUBU'
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) TAMS
Yapışmak
(Osmanlı Dönemi) LÜBUD
yapış
Yapma işi veya biçimi
yapış
Yapmak işi veya biçimi
yapışmak
İyice yaklaşmak, sokulup değmek
yapışmak
Bir iş yapmak amacıyla, hevesle bir şeyi eline almak
yapışmak
Aralık bırakmayacak biçimde üzerine dokunmak: "Islanan tül gömleği pembe vücuduna yapıştı."- Ö. Seyfettin
yapışmak
Sıkıca yakalamak, tutmak, sarılmak: "Niçin yalan söylüyor, bu zavallıya iftira ediyorsun, diye kulağıma yapıştı."- Ö. Seyfettin
yapışmak
Yapışıcı olan veya yapışkan bir maddeye bulanmış olan bir şey ayrılmayacak bir biçimde bir yere tutunup kalmak: "Zarfın iyice yapışıp yapışmadığına o kadar dikkat etti ki..."- S. F. Abasıyanık. İyice yaklaşmak, sokulup değmek
yapışmak
Aralık bırakmayacak biçimde üzerine dokunmak
yapışmak
Ayrılmayacak bir biçimde bir yere tutunup kalmak
yapışmak
Bir iş yapmak amacıyla, hevesle bir şeyi eline almak: "Dişlerine oltayı almış, tekrar küreklere yapışmıştı."- S. F. Abasıyanık
yapışmak
Birini rahatsız etmek, sataşmak, peşini bırakmamak, musallat olmak
yapışmak
Sıkıca yakalamak, tutmak, sarılmak
yapışma
Favoriten