açık fikirli

listen to the pronunciation of açık fikirli
Türkisch - Englisch
Catholic
broad -minded, enlightened, liberal-minded
broadminded
hospitable
broadminded, open-minded, enlightened, liberal-minded
enlightened
openminded
open-minded

I think Tom is open-minded. - Tom'un açık fikirli olduğunu düşünüyorum.

As for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person. - Bana gelince, uluslar arası klas bir insan olmaya çabalamak yerine, açık fikirli bir dünya insanı olmak istiyorum.

liberal
open to new thoughts and ideas
açık fikir
open mind

You have to have a very open mind. - Sen çok açık fikirli olmak zorundasın.

I always try to keep an open mind. - Her zaman açık fikirli olmaya çalışırım.

önyargısız, açık fikirli
unbiased, open-minded
Türkisch - Türkisch
Olayları ve özellikle yenilikleri iyi anlayıp gereği gibi karşılayabilen, düşündüğünü olduğu gibi söyleyebilen (kimse)
açık fikirli
Favoriten