açık sözlü

listen to the pronunciation of açık sözlü
Türkisch - Englisch
blunt
frank

Does Tom really want me to be frank? - Tom gerçekten açık sözlü olmamı istiyor mu?

He is an extremely frank person. - O, oldukça açık sözlü bir kişidir.

bluff
forthcoming

Tom wasn't very forthcoming about what happened with Mary. - Tom Mary ile ilgili ne olduğu hakkında çok açık sözlü değildi.

outspoken

Tom is extremely outspoken. - Tom son derece açık sözlü.

She's an outspoken person. - O açık sözlü bir kişi.

Outspoken, free spoken, straight-out, plainspoken
straight-out
explicit
plainspoken
plump
free spoken
honest
expansive
ingenuous
unreserved
plain spoken
outright
plain-spoken
straightforward
straightout
artless
açık sözlü olmak
To be frank
açıksözlü
{s} forthright
açıksözlü
downright
açıksözlü
outspoken

Mary is outspoken and smart. - Mary açıksözlü ve akıllı.

açıksözlü
free-spoken
açıksözlü
plain
açıksözlü
plainspoken
açık söz
deficits
açıksözlü
frank, plainspoken, outspoken, straightforward, unreserved
açıksözlü
frank, outspoken
açıksözlü
{s} straightforward
Türkisch - Türkisch
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
açık sözlü
Favoriten