karışım

listen to the pronunciation of karışım
Türkçe - İngilizce
mix

Air is a mixture of gases. - Hava gazların karışımıdır.

Air is a mixture of gases that we cannot see. - Hava bizim göremediğimiz gazların karışımından oluşuyor.

blend

This coffee is a blend of Java and Brazil. - Bu kahve Java ve Brezilya'nın bir karışımıdır.

A blender lets you mix different foods together. - Bir blender birlikte farklı gıdaların karışımı sağlar.

mixture

Air is a mixture of gases. - Hava gazların karışımıdır.

Every opinion is a mixture of truth and mistakes. - Her fikir doğru ve hataların bir karışımıdır.

admixture
combo
concoction
combination

Triton is thought to be a combination of rock and ice. Its surface temperature is -245 degrees Celsius, and it has a thin atmosphere of nitrogen and methane. - Triton'un, taş ve buz karışımı olduğu düşünülür. Yüzeyinin sıcaklığı -245 Celsius derecedir ve azot ve metandan oluşan ince bir atmosferi vardır.

intermixture
mixture, mix, admixture, blend
amalgamation
hodge podge
mix, mixture, blend
medley
alloy
hotchpotch
potpourri
farrago
med. complication
commixture
amalgam
mixing

I like mixing coffee and cocoa. - Kahve ve kakao karışımını severim.

mash
composition
commix
hybrid
blending
assortment
(Tıp) mistura
mishmash
{i} melange
karışım hazırlama
mixture concoction
karışım hazırlama
confection
karışım noktası
mixing point
karışım odası
mixing chamber
karışım oranı
mixing ratio
karışım rengi
secondary color
karışım rengi
combination colour, mixed colour
karışım yapmak
alloy
şekerli beyaz karışım
frosting
fakir karışım
(Otomotiv) lean mixture
karışımlar
(Bilgisayar) blends
zengin karışım
(Otomotiv,Teknik) rich mixture
acayip karışım
omnium gatherum
antifrizli karışım
nonfreezing mixture
eklemeli karışım
(Pisikoloji, Ruhbilim) additive mixture
elektro manyetik karışım
(Otomotiv) electro-magnetic interference
etkin karışım
(Kimya) activated compound
etnik karışım
ethnic mix
fakir karışım
poor mixture
homojen karışım
homogeneous mixture
hızlandırıcı karışım
accelerating admixture
ideal karışım
perfect mixture
ikili karışım
(Biyokimya) binary mixture
izomer karışım
(Kimya) isomer mixture
kimyasal karışım
chemical mixture
mükemmel karışım
perfect mixture
nem karışım oranı
(Meteoroloji) humidity mixing ratio
nohut çakıl karışım
pea gravel mix
plastik karışım
plastic mix
sulu karışım hattı
(Madencilik) slurry line
sıkı karışım
closed mix
uyumsuz karışım
linsey-woolsey
uyumsuz karışım
motley
yarı yarıya karışım
half and half
yetersiz karışım
lean mix
zengin karışım tertibatı
(Otomotiv) econostat
ıslak karışım
wet mix
şekerli beyaz karışım ile kaplı
frosted
Türkçe - Türkçe
İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlût
Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey. İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut
Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey
kokteyl
mahlüt
(Hukuk) HALİTA
mahlut
karışım