bileşik

listen to the pronunciation of bileşik
Türkçe - İngilizce
composite
combined
complex
combination
compound; compound
(Nükleer Bilimler) composed

All life is based on chemistry and all living things are composed of chemical compounds. - Tüm yaşam kimyaya dayalıdır ve yaşayan her şey kimyasal bileşiklerden oluşur.

interconnected
(Gıda) integral
compound

Ammonium carbonate is an organic compound. - Amonyum karbonat, organik bir bileşiktir.

Bus ticket, handbag, and children's playground are examples of compound nouns. - Otobüs bileti, çanta, çocuk oyun alanı bileşik isimlere örnektir.

bileşik yapraklardan biri
leaflet
bileşik oksit
compound oxide
bileşik bobin
compound coil
bileşik cümle
complex sentence
bileşik devlet
(Hukuk) composite state
bileşik devre
compound circuit
bileşik faiz
compound interest
bileşik faiz
fin . compound interest
bileşik fonksiyon
compound function
bileşik gösterge
(Ticaret) composite indicator
bileşik göz zool
compound eye
bileşik iletken
composite conductor
bileşik irade
(Hukuk) common will
bileşik kelime
word or morpheme formed from two other separate units
bileşik kelime
portmanteau word
bileşik kelime
portmanteau
bileşik kent
conurbation
bileşik kesir
math . compound fraction
bileşik kesir
compound fraction
bileşik kiriş
compound arch, composite beam
bileşik kopya
combined print
bileşik kırık
compaund fracture
bileşik meyve
syncarp
bileşik mikroskop
compound microscope
bileşik motor
compound motor
bileşik sargı
compound winding
bileşik sargılı
compound wound
bileşik sarkaç
compound pendulum
bileşik sayı
composite number
bileşik simge
composite symbol
bileşik sinyal
compound signal
bileşik sözcük gram
compound word
bileşik süzgeç
composite filter
bileşik uyartım
compound excitation
bileşik yaprak bot
compound leaf
bileşik çekirdek
compound nucleus
bileşik şey
complex
birincil bileşik sözcük
(Dilbilim) solid compound
video bileşik
(Bilgisayar) video composite
bileşik cümle
compound sentence
bileşik kesir
improper fraction
aktif bileşik
(Kimya) active compound
anorganik bileşik
inorganic compound
başlı bileşik sözlük
(Dilbilim) endocentric
borsa bileşik endeksi
composite index
doygun bileşik
(Kimya) saturated compound
doymuş bileşik
saturated compound
dörtlü bileşik
quaternary
eksotermik bileşik
exothermic compound
hikaye bileşik zamanı
(Dilbilim) pluperfect tense
ikili bileşik
binary compound
ikili bileşik chem
binary compound
katmerli bileşik zaman gram. compound tense
(e.g. gelecektiyse, gelirseymiş)
korozyon koruyucu bileşik
(Askeri) corrosion preventive compound
müşterek bileşik takip ağı
(Askeri) joint composite track network
organik bileşik
organic compound
polar bileşik
polar compound
tek su moleküllü bileşik
monohydrate
vuruntu önleyici bileşik
antiknock compound
yosun önleyici bileşik
antifouling compound
zengin kauçukla bileşik
(Havacılık) high gum compound
Türkçe - Türkçe
Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep
Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası
Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde)
mürekkep
bileşik faiz
Süre tarihine dek birikmiş faizlerin ana paraya eklenmesiyle elde edilen toplam üstünden ödenen faiz, mürekkep faiz
bileşik kap
Birleşik kap
bileşik kaplar
Birleşik kaplar
bileşik kesir
Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesir
bileşik önerme
En az iki önermeden oluşan yeni önerme
bileşik