diktatör

listen to the pronunciation of diktatör
Türkçe - İngilizce
Caesar

At about this time, Lucius Cornelius Sulla, after becoming the dictator of Rome, thought that Caesar was a political threat to his rule. - Bu sıralarda, Lucius Cornelius Sulla, Roma diktatörü olduktan sonra, Sezar'ın onun egemenliği için siyasi bir tehdit olduğunu düşündü.

big brother
strong man
warlord
dictator

The masses rose against the dictator. - Halk diktatöre karşı ayaklandı.

The dictator abused his privileges to his heart's content. - Diktatör ayrıcalıklarını istediği kadar kötüye kullandı.

Fuhrer
autocrat
duce
strongman
diktatörler
dictators
kadın diktatör
dictatress
Türkçe - Türkçe
Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse: "İmparatorluk diktatörü olacağını, hayalime bile getirmiyordum."- F. R. Atay
Zorba
Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
DİKTATÖR
(Osmanlı Dönemi) Fr. Mevcut kanunları çiğneyerek, örf ve adalet esaslarına aykırı olarak, devleti keyfine göre idare eden devlet adamı. Müstebid
diktatör