baby

listen to the pronunciation of baby
İngilizce - Türkçe
bebek

Bebek ağlamayı kesti. - The baby stopped crying.

Bebek tüm gece ağladı. - The baby cried all night.

yavru

Yavru hayvanlar sevimliler. - Baby animals are cute.

Neden sık sık yavru güvercinler görmediğimizi hiç merak ettiniz mi? - Have you ever wondered why we don't often see baby pigeons?

{i} çocuk

Anne bebek-bakıcısından çocukları gözlemesini rica etti. - Mother asked the babysitter to watch the children.

Tom, çocuk bakıcısı oraya gelinceye kadar, Mary'nin evde kalmasını istedi. - Tom asked Mary to stay at home until the babysitter got there.

her ihtiyacını karşılamak
piliç kız
aşırı bir özenle bakmak
{i} çocuksu kimse
bala
{i} piliç (kız)
{i} k.dili. sevgili
(Tıp) Bebek, süt çocuğu
{i} sorumluluk
{s} bebeksi
küçük çocu
dili küçük nispeten küçük
{f} şımartmak
argo bir kimsenin ovunmesine sebep olan icat veya eser
{s} küçük

Küçük bebek dün doğdu. - The little baby was born yesterday.

Yaşlı bir adam, büyük oğlu, küçük kızı ve küçük bebeği ile eski kiliseye girdi. - An old man entered the old church with his elder son, his younger daughter and her little baby.

bebeğe yakışan
argo kız
{f} (birine) aşırı bir özenle bakmak, her ihtiyacını karşılamak
bebek gibi

Tom, bir bebek gibi davranıyor. - Tom is acting like a baby.

Bir ergen bazen bir bebek gibi davranır. - A teenager sometimes acts like a baby.

{i} eser
bebek çocuk
bebeğe ait
çocukça halleri olan kimse
{f} bebek muamelesi yapmak
bir ailenin en küçüğü
hayvan yavrusu
(hayvan) yavru
bebe

Bebek ağlamayı kesti. - The baby stopped crying.

Bebeğin annesine ihtiyacı vardır. - The baby needs its mother.

bebeğe
baby sitter
çocuk bakıcısı
baby carriage
bebek arabası

Bebek arabasında uyuyan bebek, bir melek kadar sevimli. - The baby sleeping in the baby carriage is as cute as an angel.

baby shampoo
Bebek şampuanı
baby bonito
(Gıda) çingene palamutu
baby doctor
(Tıp) pediatrist
baby hook
(Spor) yarım çengel atışı
baby on board
arabada bebek var
baby seat
bebek koltuğu
baby shoe
patik
baby sit
çocuk bakıcılığı yapmak
baby tooth
kuzudişi
baby tooth
(Diş Hekimliği) süt dişi
baby blue
süt mavisi
baby bottle
emzik
baby bottle
biberon
baby buggy
çocuk arabası
baby carriage
çocuk arabası
baby doctor
çocuk doktoru
baby farm
kreş
baby grand
kısa kuyruklu piyano
baby grand
kuyruklu küçük piyano
baby minder
çocuk bakıcısı
baby oil
bebe yağı
baby powder
bebe pudrası
baby shoe
bebek ayakkabısı
baby sit
çocuk bakıcılığı yap
baby spot
küçük projektör
baby tooth
sütdişi
baby's breath
karanfil
baby's room
bebek odası
baby-minder
çocuk bakıcısı
baby-sit
çocuk bakıcılığı yapmak
baby bjorn
bebek kangurusu
baby body wash
Bebek şampuanı
baby boom
Doğum oranındaki yüksek artış
baby bottles
bebek şişeleri
baby boy
Oğlan bebek
baby brother
bebek kardeşim
baby buster
bebek buster
baby cot
Bebek karyolası
baby death rate
bebek ölüm oranı
baby diaper
Bebek bezi
baby dress
bebek giysisi/elbisesi
baby fat
bebek yağı
baby girl
Kız bebek

A babygirl is a girl who is always there for you when nobody else is.

baby girl
bebeğim
baby hospice
çocuk bakım evi
baby lion
bebek aslan
baby milk
bebek süt
baby mimicking
bebek taklidi
baby on board
Arabaların arka camına yapıştırılan ve arkadan gelen araçların yakın takip yapmaması için uyarı mahiyeti taşıyan "Araçta Bebek Var" işareti
baby shower
Doğacak olan bebeğin gelişini müjdelemek için verilen, annesine ihtiyaç duyacağı eşyaların hediye edildiği kutlama
baby sit
çocuk bakıcılığı
baby soother
Emzik

A baby soother is often used to denote a room in public places where there are baby-changing facilities.

baby stroller
Bebek arabası
baby teeth
süt dişleri
baby walker
Bebek yürüteci
baby wipe
bebek silin
baby#sit
çocuk bakıcılığı yap
baby's dummy
Bebeğin emzik
baby-sit
çocuğa bakmak
baby blue
(Tekstil) açık mavi
baby boat
bebek kayığı
baby bond
küçük tasarruf bonosu
baby bond
(Ticaret) ufak kupürlü tahvil
baby boom
(Politika, Siyaset) bebek doğumundaki artış
baby boom
doğum oranındaki ani artış
baby boom generations
baby boom kuşağı
baby bottle
(isim) biberon
baby car
küçük araba
baby car chair
bebek araba koltuğu
baby car seat
bebek arabası koltuğu
baby carriage/buggy
çocuk arabası
baby catcher
(Argo) doğum uzmanı
baby chair
bebek sandalyesi
baby eel
(Denizbilim) yavru yılan balığı
baby farm
çocuk ve bebekler için ücretli bakımevi, kreş
baby farmer
bebek bakıcısı
baby food
bebek maması
baby grand
piyano (küçük)
baby in arms
(deyim) yürüyemeyecek yaşta bebek
baby minder
{i} çocuk bakıcısı [brit.]
baby minder
(isim) çocuk bakıcısı [brit.]
baby monitor
bebek telsizi
baby news
bebek haberleri
baby rabbit
yavru tavşan
baby shower
doğacak bebeğe hediyeler verme
baby shower
bebek hediyeleri partisi
baby sit
{f} çocuğa bakmak
baby sit
(fiil) çocuğa bakmak
baby sitter
{i} bebek bakıcısı
baby size
(Tekstil) bebek bedeni
baby snatcher
bebek hırsızı
baby snatcher
kendinden çok genç biriyle evlenen kimse
baby spot
(Sinema) küçük ışıldak
baby spot
{i} ufak spot
baby talk
{i} bebek dili
baby talk
{i} çocuk dili
baby talk
{i} bebek konuşması
baby wipes
ıslak mendil
baby's breath
pembe ve beyaz çiçekleri olan uzun saplı bitki
baby's name
bebeğin adı
battered baby
dayak yemiş çocuk
have a baby
doğurmak
babies
bebekler

Bebekler çoğunlukla düşerler. - Babies often fall down.

Japon kadınları bebeklerini sırtlarında taşırlar. - Japanese women carry their babies on their backs.

baby doll
(Tekstil) baby doll
babyhood
bebeklik
babyish
bebeksi
tube baby, test tube baby
(Yeni Sözcükler) Tüp bebek
babyhood
{i} bebeklik devresi
babyhood
{i} bebeklik çağı
babyhood
(isim) bebeklik çağı
babyish
{s} çocuksu
babyish
{s} çocukça
babyish
{s} bebek gibi
İngilizce - İngilizce
The lastborn of a family; a benjamin
Picked when small and immature (as in baby corn, baby potatoes)
Any very young animal, especially a vertebrate; many species have specific names for their babies, such as kittens for the babies of cats, puppies for the babies of dogs, and chicks for the babies of birds. See for more
Of an animal: young

a baby elephant.

A very young human, from birth to a couple of years old or until walking is fully mastered
Intended for babies

baby clothes.

A person who is immature or infantile

Stand up for yourself - don't be such a baby!.

A term of endearment for a girlfriend or boyfriend or spouse
A pet project or responsibility

The annual report has been my baby since September.

A form of address to a man or a woman considered to be attractive

Hey baby, what are you doing later?.

Of a child: very young; of the age when he or she would be termed a baby or infant

a baby boy.

To coddle
{n} a child, infant, girl's doll, little image
sometimes used as a term of address for attractive young women the youngest member of a group (not necessarily young); "the baby of the family"; "the baby of the Supreme Court"
An infant or young child of either sex; a babe
a project of personal concern to someone; "this project is his baby"
sometimes used as a term of address for attractive young women
A very young human being, from birth to a couple of years old
Some people use baby as an affectionate way of addressing someone, especially a young woman, or referring to them. You have to wake up now, baby = love. babied babying babies to be too kind to someone and look after them as if they were a baby. baby boom Baby Yar baby's breath
Baby vegetables are vegetables picked when they are very small. Serve with baby new potatoes
{s} tiny, miniature, dwarf; babyish; pertaining to or resembling a baby
1 Dad, when he gets a cold 2 Mom's youngest child, even if he's 42
Pertaining to, or resembling, an infant; young or little; as, baby swans
Focusable studio lamp with a Fresnel lens and a 500-watt to 1000-watt bulb
n bayi
Any very young animal, especially a vertebrate; many species have specific names for their babies, such as kittens for the babies of cats, puppies for the babies of dogs, and chicks for the babies of birds. See : Category: Baby animals for more
{i} infant, very young child; honey, sweetie (term of endearment); childish person (Slang)
A term of endearment for a girlfriend or boyfriend
the youngest member of a group (not necessarily young); "the baby of the family"; "the baby of the Supreme Court"
1 a new venture; 2 a new interpersonal relationship; 3 that which appears to be smaller of little account but my be of the greatest value; 4 a spiritual truth; 5 that which requires teaching, guidance, and direction; 6 the harmonious union of two people; 7 becoming open and unfearful in the sense that Jesus spoke "except you become as little children; 8 undeveloped, immature; 9 something just getting started; 10 condition of baby reflects the venture, project or actual baby, such as ill, lack of nourishment, can mean it needs more attention, food or caring for 11 changing diapers means exposure, vulnerability, upkeep 12 free of responsibilities; 12 something needing nurturance and encouragement
niemowle [neeye-MOW-vlee] This is cool According to my copy of the American Heritage Dictionary, the English word "infant" comes from Latin: the prefix in- meaning "not", and fari meaning "to speak" So, if you take the roots of the word "infant" at face value, the word means "not speak" Same thing here: nie means "not" and "mowle" comes from the cognate word mowic [MOW-veech] meaning "to speak" An infant and a niemowle don't speak Cool, eh? Date of entry: 2 April 2000
a very young child (birth to 1 year) who has not yet begun to walk or talk; "isn't she too young to have a baby?"
treat with excessive indulgence; "grandparents often pamper the children"; "Let's not mollycoddle our students!"
FURNITURE
A small image of an infant; a doll
A baby animal is a very young animal. a baby elephant. baby birds
1 Slang: meaning low as in two baby Spades, which means holding two cards in the Spade suit having no value whatsoever 2 An adjective describing an instance, which is one level of bidding lower than commonly used or employed, as in Baby Blackwood
a very young child (birth to 1 year) who has not yet begun to walk or talk; "isn't she too young to have a baby?
an immature childish person; "he remained a child in practical matters as long as he lived"; "stop being a baby!"
a project of personal concern to someone; "this project is his baby" a very young mammal; "baby rabbits" sometimes used as a term of address for attractive young women the youngest member of a group (not necessarily young); "the baby of the family"; "the baby of the Supreme Court" a very young child (birth to 1 year) who has not yet begun to walk or talk; "isn't she too young to have a baby?
female (Adj ) Referring to ones girlfriend or a female acquaintance/"Yo BABY, why you gots ta always diss me in front of my homies?"
Look

How come none of my babysitters ever looked like you? - Why didn't any of my babysitters ever look like you?

Why didn't any of my babysitters ever look like you? - How come none of my babysitters ever looked like you?

1 Dad, when he gets a cold
Ilufan Agrud Taslemya
a very young mammal; "baby rabbits"
To treat like a young child; to keep dependent; to humor; to fondle
A small card, usually meaning a 2,3,4 or 5
the promise of new life, new beginnings
Short word for "babyface"
{f} spoil, indulge; treat like a baby
1) Dad, when he gets a cold 2) Mom's youngest child, even if he's 42
Baby Pokémon, all Basic Pokémon at L9 or below, and some other Pokémon
A baby is a very young child, especially one that cannot yet walk or talk. My wife has just had a baby Claire had to dress her baby sister
n a newly born creature
babby
bairn
papoose
Baby Pokémon
A Pokémon card (of Pokémon Trading Card Game) that may evolve into a Basic Pokémon card
Baby Pokémon
plural form of Baby Pokémon
baby alarm
A baby monitor (intercom)
baby alarms
plural form of baby alarm
baby beef
grain-fed cattle (especially Aberdeen Angus) slaughtered while still relatively young
baby beef
the meat from such cattle
baby blues
Blue eyes
baby blues
Period and feeling of depressiveness after giving birth; a less severe form of postnatal depression
baby bond
any bond, issued with a value less than $1,000, intended for small investors
baby bonus
a tax credit or payment to families with children, offered by the governments of some countries (including Canada and Australia)
baby book
A book containing photographs and written records of a child's development
baby books
plural form of baby book
baby boom
The increase in the birth rate following the return of servicemen at the end of World War II
baby boom
Any similar increase in the birth rate
baby boomer
A person born in the postwar years (generally considered in the USA and other Allied countries as between 1945 and the early 1960s), when there was an increase in the birth rate following the return of servicemen at the end of World War II
baby boomers
plural form of baby boomer
baby booms
plural form of baby boom
baby bouncer
any of various devices in which a baby may be secured whilst allowing it to move the device up and down, or from side to side
baby boy
A man who is immature or infantile
baby boy
A term of endearment for a male child
baby boy
A very young male human being, from birth to a couple of years old
baby boys
plural form of baby boy
baby buggies
plural form of baby buggy
baby buggy
A wheeled chair for the transport of a baby or infant
baby bump
The swelling of a woman's tummy in the latter stages of pregnancy
baby bumps
plural form of baby bump
baby carriage
a cart that is designed for moving a baby around in a lying position
baby carriages
plural form of baby carriage
baby colic
A condition in which an otherwise healthy baby cries or screams frequently and for extended periods without any discernible reason
baby daddies
plural form of baby daddy
baby daddy
The father of one's child who did not marry the mother and typically provides little or no support for the mother and child
baby duck syndrome
The tendency of computer users to always think the operating system they started on is better
baby dyke
A young lesbian
baby face
A person having such a face, often used in a derisive manner
baby face
A face resembling that of a baby; a youthful face
baby face
In professional wrestling, the headlining wrestler who is a good guy, especially one who is handsome and well-conditioned
baby farm
A place where the nourishment and care of babies are offered for hire
baby farmer
One who keeps a baby farm
baby farmers
plural form of baby farmer
baby farming
The business of keeping a baby farm
baby farms
plural form of baby farm
baby food
a food designed for babies, usually of very soft consistency
baby foods
plural form of baby food
baby formula
An artificial substitute for human breast milk, designed for consumption by babies
baby girl
a female baby
baby girl
Sometimes affectionate, sometimes pejorative address for a woman
baby grand
a small grand piano
baby grand piano
A small grand piano
baby jumper
A hoop suspended by an elastic strap, in which a young child may be held secure while amusing itself by jumping on the floor
baby listening
A service, offered by some hotels, of the use of a baby monitor in a guest's room
baby machine
a derogatory term for a woman, suggesting that her sole purpose is to bear children
baby mama
The mother of one's child when the woman is not currently (and likely was never) the man's primary or exclusive partner

She's not his girlfriend now, but she's one of his baby mamas.

baby monitor
A device used to measure the vital signs of a baby
baby monitor
An intercom system that enables a person to remotely detect sounds of distress from a baby; a baby alarm
baby of the family
The member of a immediate family who most displays immature emotional attributes
baby of the family
An adult member of an immediate family who is treated by others in the family, especially the parents, as though they were a child
baby of the family
A member of an immediate family who behaves as, or is treated as though they were the youngest member of a family
baby of the family
The youngest member of an immediate family
baby oil
A mineral oil used primarily to moisten the skin of babies after bathing
baby on board
A sign attached to the rear of a motor car to signify that a baby is sometimes carried
baby seat
a car safety restraint designed for infants and young children
baby shower
A celebration at which gifts are given for an unborn baby
baby showers
plural form of baby shower
baby sitter
Alternative spelling of babysitter
baby snatching
The kidnapping of a baby
baby step
A small effort made towards the completion of a much larger task

Learning a new language is difficult, so we'll learn by taking baby steps.

baby steps
Small, tentative steps towards a goal
baby tee
A short T-shirt designed to be worn by young ladies
baby tee
A T-shirt designed to be worn by babies
baby teeth
plural form of baby tooth; teeth of a baby
baby tooth
a tooth which will be replaced as a child ages, as opposed to an adult permanent tooth; a milk tooth
baby up
to treat as a baby
baby walker
a device in which a baby sits in a harness within a wheeled frame that supports it whilst walking
baby walkers
plural form of baby walker
baby wrangler
A person who makes children react to the drama of a scene during the filming of a commercial, television program or film. They may use noise makers or create games to make the child act naturally
baby's breath
A genus, Gypsophila, of about 100 species of flowering plants in the family Caryophyllaceae, native to Europe, Asia and north Africa
baby-faced
Having a face that appears childlike, innocent, or youthful

Michelle was of the opinion that all the best con artists were baby-faced, since that inspires trust in others.

baby-jumper
Alternative spelling of baby jumper
baby-killer
a pregnant woman who receives an abortion
baby-killer
a person who advocates abortion
baby-killer
a Vietnam veteran returning to the United States, used by war opponents
baby-killer
an abortionist
baby-killer
a long-range Zeppelin bomber
baby-killer
a saloon, used by the Temperance Movement
baby-minder
a child minder
baby-minder
a baby sitter
baby-oil
Attributive form of baby oil

baby-oil application.

baby-sit
To watch or attend anything or anyone unnecessarily closely; to have to help or coax too much

He left me to baby-sit the new guy while he got some work done.

baby-sit
To watch or tend someone else's child for a period of time, often for money
baby-sitting
Present participle of baby-sit
baby-sitting
Alternative spelling of babysitting
baby-walker
Alternative spelling of baby walker
baby-wise
As one would a baby
baby-wise
In the manner of a baby
baby boomer
A generational cohort has been defined as "the group of individuals (within some population definition) who experience the same event within the same time interval". The notion of a group of people bound together by the sharing of the experience of common historical events developed in the early 1920s. Today the concept has found its way into popular culture through well known phrases like "baby boomer" and "Generation X"
baby death rate
infant mortality rate
baby on board
Baby On Board refers to a five-inch sign intended to be placed in the back window of an automobile to deter tailgating
baby shower
A baby shower is a party in which expectant parents receive gifts for their expected or born child. By convention, a baby shower is intended to help parents get items that they need for their baby, such as baby clothes. It is a popular tradition in the United States and in other cultures influenced by American culture or media. In some countries this party is not celebrated until the baby is born
Baby Bells
{i} name that identifies the regional telephone companies in the United States that were formed in 1984 from the breakup of the AT&T Corp. for the purpose of creating more competition within the telecom industry
Baby Ruth
a type of chocolate bar in the US which contains peanuts, caramel, and nougat
Baby Yar
Large ravine near Kiev, Ukraine, the site of a mass grave of some 100,000 people killed by German Nazi SS squads between 1941 and 1943. Most of the victims were Jews, but some were communist officials and Russian prisoners of war. After the initial massacre of Jews, Baby Yar remained in use as an execution site for Soviet prisoners of war and for Roma (Gypsies) as well as for Jews. It became the symbol of the first stage of killing during the Holocaust and of the massacres by the Einsatzgruppen (German: "deployment groups") the mobile killing units. The site came to world attention after the 1961 publication of Yevgeny Yevtushenko's poem Baby Yar. Though a small obelisk and memorial were erected in the 1960s and '70s, not until 1991 was the identity of the Jewish victims recorded on the monument by the newly independent Ukrainian government
baby bed
a small bed for babies; enclosed by sides to prevent the baby from falling
baby blue
light blue color
baby blue
A very light to very pale greenish or purplish blue
baby blue-eyes
{i} blue eyes, California annual plant that has blue flowers
baby blue-eyes
delicate California annual having blue flowers marked with dark spots
baby blues
{i} (Informal) blue eyes; postnatal depression that some women experience after giving birth
baby blues
an illness in which a woman feels unhappy and tired after her baby is born
baby bond
A bond issued in an amount less than $1,000
baby boom
the larger than expected generation in United States born shortly after World War II
baby boom
a) The nickname of the Dolby 70mm process that dedicates two of the six tracks on a 70mm print to low-frequency information below 250 Hz No longer used due to the existence of a dedicated subwoofer track in digital release formats b) Post-World War II period of vigorous sexual activity followed by frequent child births Generally considered to end in 1964
baby boom
The period from the end of World War II through the mid-1960s marked by unusually high birth rates
baby boom
A baby boom is a period of time when a lot of babies are born in a particular place. I'm a product of the postwar baby boom. an increase in the number of babies born during a particular period, compared to other times - used especially about people born between 1946 and 1964. In the U.S., increase in the birth rate between 1946 and 1964; also, the generation born in the U.S. during that period. The hardships and uncertainties of the Great Depression and World War II led many unmarried couples to delay marriage and many married couples to delay having children. The war's end, followed by a sustained period of economic prosperity (the 1950s and early 1960s), was accompanied by a surge in population. The sheer size of the baby-boom generation (some 75 million) magnified its impact on society: the growth of families led to a migration from cities to suburbs in the postwar years, prompting a building boom in housing, schools, and shopping malls. As the "boomers" reached young adulthood in the 1960s and '70s, their tastes in music and their hair and dress styles strongly influenced the national culture, and the political activism of some contributed to the unpopularity of the Vietnam War. As they aged and prospered in the 1980s and '90s, their buying habits determined the course of many consumer industries, including automobiles. The needs of baby boomers during their retirement years were expected to strain public resources
baby boom
Post-World War II Americans idealized the family The birth rate boomed and divorce rate dropped after the war Children born to this postwar generation came to be commonly referred to as "baby boomers "
baby boom
{i} sharp increase in the birthrate of a nation; period of time characterized by an increase in the birthrate (esp. the years immediately following World War II)
baby boom
The large generation of Americans born after World War II Usually defined as those born between 1946 and 1964
baby boom
increased birth rate in the United States during the late 1950s and 1960s
baby boom
The major increase in the annual birthrate following World War II and lasting until the early 1960s The "baby boomers," now moving into middle age, are a prime target for marketers
baby boomer
{i} person born during a baby boom, person born during a period of increased births (esp. during the post-World War II period, 1946-1965)
baby boomer
A baby boomer is someone who was born during a baby boom, especially during the years after the end of the Second World War. someone born during a period when a lot of babies were born, especially between 1946 and 1964
baby boomer
a member of the baby boom generation in the 1950s; "they expanded the schools for a generation of baby boomers
baby boomlet
An increase in the birthrate that is smaller than a baby boom, especially that in the United States during the 1980s and 1990s
baby bottle
{i} bottle used to feed a baby with infant formula or milk
baby buggy
baby carriage, four-wheeled carriage in which a baby is transported
baby buggy
a small vehicle with four wheels in which a baby or child is pushed around
baby buggy
A baby buggy is a small folding seat with wheels, which a young child can sit in and which can be pushed around. = stroller, pushchair
baby buggy
A baby buggy is another word for a baby carriage
baby buster
a person born in the generation following the baby boom when the birth rate fell dramatically
baby carriage
a small vehicle with four wheels in which a baby or child is pushed around
baby carriage
A baby carriage is a small vehicle in which a baby can lie as it is pushed along. A four-wheeled carriage, often having a hood that folds back and a handle for pushing, used for wheeling an infant about. Also called baby buggy. a thing like a small bed with four wheels, used for taking a baby from one place to another British Equivalent: pram pushchair
baby carriage
stroller, wheeled carriage for babies
baby carrots
small carrots, tiny carrots
baby catcher
(Slang) obstetrician
baby crib
bed for a baby which has protective rails surrounding it
baby doctor
a specialist in the care of babies
baby elephant
young elephant
baby face
young-looking face
baby farm
institution which cares for newborns
baby farmer
someone who runs an establishment that houses and cares for babies for a fee
baby farmer
person who operates a nursery that houses and cares for babies for a payment
baby fat
chubbiness typically associated with babies or small children; weight put on by a woman during pregnancy
baby grand
A small grand piano about 1.5 meters (5 feet) long
baby grand
grand piano that is smaller than average (about 1½ meters long)
baby kisser
one who visits and kisses children in order to create a positive public image (especially of a politician or one running for a public office)
baby maker
{i} (Vulgar slang) penis
baby marrow
{i} zucchini, courgette
baby milk
dried milk that is mixed with water and fed to babies instead of breast milk American Equivalent: formula
baby minder
a woman who looks after babies in her own home while their parents are working
baby minder
{i} babysitter, one who guards and cares for children while the parents are not at home
baby oil
an ointment for babies
baby powder
powder used to prevent a baby's diaper from chafing
baby shoe
a shoe designed to be worn by infants
baby sit
{f} supervise children while their parents are not home; watching over a child, supervising children
baby sitter
{i} person hired to take care of a child or children (as when the parents are away for the evening)
baby sitting
the work of a baby sitter; caring for children when their parents are not home
baby sitting
{i} taking care of a child or children for pay while the parents are temporarily away
baby spot
{i} portable spotlight, small movable spotlight
baby talk
an adult's imitation of the speech of a young child
baby talk
the developing speech of a young child an adult's imitation of the speech of a young child
baby talk
the developing speech of a young child
baby talk
Baby talk is the language used by babies when they are just learning to speak, or the way in which some adults speak when they are talking to babies. Maria was talking baby talk to the little one. sounds or words that babies use when they are learning to talk
baby talk
{i} words and sounds that babies make while they learn to speak; imitation of the speech of a small child made by an adult; oversimplified speech
baby tooth
baby teeth a tooth from the first set of teeth that young children have British Equivalent: milk tooth
Türkçe - İngilizce

baby teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

baby doll
(Tekstil) baby doll
baby boom kuşağı
baby boom generations
çocuk arabası baby carriage, baby buggy, Brit
pram, perambulator
baby