basis

listen to the pronunciation of basis
İngilizce - Türkçe
temel

Bu fikir benim iddiamın temelidir. - This idea is the basis of my argument.

Cinsiyet temelli ayrımcılık yasaklanmıştır. - Discrimination on the basis of gender is prohibited.

{i} ilke
{i} köken
{i} esas

Biz parça başı esasına göre çalışırız. - We work on a piecework basis.

Biletler, performansın yapıldığı gecede ilk gelene, ilk hizmet esasına göre ücretsizdir. - Tickets are free on a first-come, first-serve basis on the night of the performance.

{i} prensip
altyapı
(Kanun,Ticaret) matrah
(Ticaret) baz

Günlük bazda şekerli içecekler içen bir kişi, on iki aylık dönemde 23 kilograma kadar şeker tüketecektir. - A person who drinks sugary drinks on a daily basis will consume up to 23 kilograms of sugar in a twelve month period.

Red Light Işınlama GDR'de günlük bazda kullanılan bir kelimeydi. - Red Light Irradiation was a word that was used on a daily basis in the GDR.

asliye
(Tıp) bazis
(Dilbilim) altkatman
kök
özül
(math) baz,taban
{i} belkemiği
{i} ana ilke
(Anatomi) taban, kaide, temel örn: basis cordis
{i} üs
(Tıp) Bakınız: Base
{ç} ba.ses (bey'siz)
kaynak
(Politika, Siyaset) kural

Selamlar, görgü kurallarının temelidir. - Greetings are the basis of good manners.

taban
mesnet
esase
dayanca
kaide
baş

Her şey temelden başlar. - Everything starts from the basis.

Biz parça başı esasına göre çalışırız. - We work on a piecework basis.

enfrastrüktür
basis point
On binde bir, yüzde birin yüzde biri
basis function
(Askeri) temel fonksiyon
basis of a space
(Bilgisayar) bir uzayın doğurayı
basis of accounting
(Kanun) esası
basis point
(Ticaret) baz puan
basis set
(Bilgisayar,Teknik) doğuran küme
basis vectors
(Matematik) taban vektörleri
basis weight
(Gıda) gramaj
basis cranii
kranyum tabanı
basis to
esasına
basis anesthesia
(Tıp) başlangıç narkozu
basis brick
bazal tuğla
basis for
(Fiili Deyim ) temel almak , esası olmak
basis of a space
bir uzayin dogurayi
basis of indictment
(Kanun) iddianamenin esası
basis of issue
(Askeri) İSTİHKAK, DAĞITIM VEYA TEVZİ ESASI: Bir şahsa, bir birliğe, bir askeri tesise dağıtılan veya bir malzeme birimine tahsis edilen kalem miktarını belirtir yetki
basis of judgment
(Kanun) hükmün esası
basis of production
(Askeri) üretimin temelleri
basis of trade
(Ticaret) ticaretin esası
basis of trade
(Ticaret) ticaretin temeli
basis premium
(Ticaret) ana prim
basis premium
(Ticaret) baz prim
basis price
(Ticaret) esas fiyat
basis price
(Ticaret) baz fiyat
basis set
temel kume, doguran kume
basis swaps
(Politika, Siyaset) baz swap işlemleri
basis value
(Ticaret) esas kıymet
basis value
(Ticaret) esas değer
social basis
İçtimai esas
bases
temel
cash basis
peşin para esası
constitute a basis
dayanak teşkil etmek
constitute the basis
(Ticaret) akte esastır
constitute the basis
(Ticaret) akde esastır
constitute the basis
esas teşkil etmek
equal basis
(Politika, Siyaset) eşit temel üzerinde
equal basis
(Politika, Siyaset) eşit temelde
form basis
zemin yaratmak
form basis
dayanak olmak
form basis
dayanak oluşturmak
form basis
dayanak sağlamak
form basis
dayanak teşkil etmek
form basis
zemin oluşturmak
legal basis
yasal dayanak
lump sum basis
(Ticaret) götürü usul
on the basis
temeline göre
on this basis
bu temelde
pro rata basis
(Ticaret) oransal esasa göre
provide a basis
zemin hazırlamak
provide a basis
temel oluşturmak
provide a basis for
zemin sağlamak
provide basis
zemin yaratmak
provide basis
dayanak teşkil etmek
provide basis
zemin oluşturmak
provide basis
dayanak sağlamak
radial basis function
radyal temelli fonksiyon
rule basis
(Kanun) kanun esası
troop basis
(Askeri) kuruluş çizelgesi
admissible basis
onarır temel
canonical basis
kanonik taban
on a turnkey basis
anahtar teslimi
[3: chemical basis for life ]
[3: ] Hayatı için kimyasal olarak
bases
esaslar
continuous basis.
sürekli olarak
earnings basis
tahakkuk esası
frequent basis
devamlı olarak
lump sum basis
götürü usulü
on a commission basis
komisyon bazında
on a regular basis
Düzenli olarak ve sürekli
on a regular basis
Düzenli olarak
on a timely basis
belirtilen zaman içinde
on an ongoing basis
Sürekli, devamlı, durmadan, aralıksız

The relationship between those items is highly effective on an ongoing basis.

on regular basis
Düzenli olarak ve sürekli
on the basis of
üzerine kurulu, ... üzerine temellendirilmiş
on the basis of
bazında
rota basis
rota olarak
sound basis
sağlam bir temel
accrual basis
(Askeri) OLUŞUM TEMELİ (ÇIKIŞI) /TAHAKKUK ESASI
bases
esas
be a basis for
gerekçe oluşturmak
be the basis of
temel teşkil etmek
be the basis of
baz olmak
calculation basis
hesap esası
consolidated basis
(Ticaret) konsolide esas
cost basis
(Ticaret) maliyet tabanı
daily basis
günlük baz

Günlük bazda şekerli içecekler içen bir kişi, on iki aylık dönemde 23 kilograma kadar şeker tüketecektir. - A person who drinks sugary drinks on a daily basis will consume up to 23 kilograms of sugar in a twelve month period.

Red Light Işınlama GDR'de günlük bazda kullanılan bir kelimeydi. - Red Light Irradiation was a word that was used on a daily basis in the GDR.

design basis acciden
(Nükleer Bilimler) tasarıma esas alınan kaza,tasarıma esas kaza
design basis for external enent
(Nükleer Bilimler) dış olaylar için tasarım esasları,tasarıma esas olan dış olaylar
design basis natural events
(Nükleer Bilimler) tasarıma esas alınan doğal olaylar,tasarıma esas doğal olaylar
discount basis
(Ticaret) ıskonto tabanı
dual basis
(Matematik) eşlek tabanı
dual basis
(Matematik) dual tabanı
force basis
(Askeri) KADRO ARTIRMALI KUVVET: Kuruluş listesi (troop basis) ve kadro kuvvet artırmasının karışımı ile meydana gelen kuvvet
force basis
(Askeri) kadro artırmalı kuvvet
graduated basis
(Ticaret) derecelendirilmiş esas
immovable purchased on a time share basis
(Avrupa Birliği) devre mülk esasında satın alınan taşınmaz
losses occurring basis
(Sigorta) hasar vukuu esası
manufacture on order basis
(Ticaret) sipariş usulü çalışmak
meal basis of issue
(Askeri) ÖĞÜN ESASINA DAĞITIM, GÜNLÜK İAŞE DAĞITIMI: Her öğünde iaşe edilecek tahmini şahıs adedine göre yiyecek miktarını ihtiva etmek üzere belirli bir gün için dağıtılan yiyecek maddesi miktarı
membership basis
(Politika, Siyaset) üyelik temeli
modified cash basis
(Politika, Siyaset) uyarlanmış nakit esası
modified cash basis
(Politika, Siyaset) düzeltilmiş nakit esası
on a call by call basis
(Telekom) çağrı bazında
on a regular basis
düzenli olarak, muntazaman
on an equitable basis
(Avrupa Birliği) hakkaniyet temelinde
orthonormal basis
birimdik doguray
payment basis
ödeme esasları
per day basis
günlük bazda
piece work basis
(Askeri) PARÇA BAŞINA; PARÇA HESABIYLA
ration basis issue
(Askeri) RASYON İSTİHKAKI: Eşit sayıda kahvaltı, öğle, akşam yemekleri için gerekli erzak miktarını ihtiva eden ve belirli bir gün için dağıtılan yiyecek miktarı
ration basis issue
(Askeri) rasyon istihkakı
ration basis issue
(Askeri) yiyecek istihkakı
real time basis
(Askeri) GERÇEK SÜRE ESASI: Bir faaliyetteki insan veya makine veriminde hazırlık, ısınma, istirahat ayarlama ve yemek süreleri hariç-fiili çalışma ile geçen süre. Örneğin, bir kompüterin açık bulundurulup daha geniş bir süre faaliyete hazır tutulmuş olmasına rağmen, ancak bir füze veya uzay aracından fiilen bilgi aldığı süre gerçek süredir
reproduction basis
(Ticaret) yeniden üretim esası
scientific basis
bilimsel dayanak
social basis
sosyal temel
troop basis
(Askeri) KURULUŞ ÇİZELGESİ, KADRO: Belirli bir görevin yapılması için gerekli olan askeri birliklerle, personeli (siviller dahil) miktar, teşkilat, teçhizat ve -büyük komutanlıkların bahis konusu olması halinde- konuş yeri ile birlikte gösteren onaylanmış çizelge
troop basis accounting
(Askeri) KURULUŞ ÇİZELGESİ DÖKÜMÜ, KADRO DÖKÜMÜ: Kara Kuvvetleri kuvvesini; Ordu'nun belli başlı kuvvetlerine ve ordu çapındaki tesis ve teşkillere; bunları da daha küçük sınıf ve kademelere göre hesaplama usulü. Milli Savunma Bakanlığı karargah heyeti tarafından kararlaştırılan bu kategoriler Kara Kuvvetleri'nin vazife ve ihtiyaçlarına göre değişir
work on a salary basis
maaşla çalışmak
work on a salary basis
maaşlı çalışmak
İngilizce - İngilizce
A starting point, base or foundation for an argument or hypothesis
Amount paid for an investment, including commissions and other expenses
An underlying condition or circumstance
In a vector space, a linearly independent set of vectors spanning the whole vector space
A collection of subsets ("basis elements") of a set, such that this collection covers the set, and for any two basis elements which both contain an element of the set, there is a third basis element contained in the intersection of the first two, which also contains that element

The collection of all possible unions of basis elements of a basis is said to be the topology generated by that basis.

{n} foundation, support, chief ingredient
The difference between the current spot price (or cash price) of a commodity and the price of the nearest futures contract for the same or a related commodity Basis is usually computed in relation to the futures contract next to expire and may reflect different time periods, product forms, qualities, or locations
If you say that you are acting on the basis of something, you are giving that as the reason for your action. McGregor must remain confined, on the basis of the medical reports we have received
The foundation of anything; that on which a thing rests
The difference between the spot or cash price of a commodity and the price of the nearest futures contract for the same or a related commodity Basis is usually computed in relation to the futures contract next to expire and may reflect different time periods, product forms, qualities, or locations
– Basis is the amount of your investment in a property for tax purposes The basis of property is used to calculate your gain or loss on the sale, exchange, or other disposition of your property It is also used to calculate your deductions for depreciation, amortization, depletion, and casualty losses If your property is used for both business and personal purposes, the basis must be allocated based on the use The original basis in your property is adjusted by improvements to your property (increases your basis) and by deductions taken for depreciation or casualty losses (decreases your basis) Back to Top
a relation that provides the foundation for something; "they were on a friendly footing"; "he worked on an interim basis"
The difference between the current cash price and the futures price of the same commodity Unless otherwise specified, the price of the nearby futures contract month is generally used to calculate the basis
In economics, the difference between the current cash price and the futures price of a commodity
the most important or necessary part of something; "the basis of this drink is orange juice"
the fundamental assumptions from which something is begun or developed or calculated or explained; "the whole argument rested on a basis of conjecture"
The groundwork; the first or fundamental principle; that which supports
The difference between the current cash price of a commodity and the futures price of the same commodity
The pedestal of a column, pillar, or statue
the calculated basis is the difference between the PRO (less the discount) and the forecasted futures on PRO release dates
the most important or necessary part of something; "the basis of this drink is orange juice
The difference between a cash grain price and a futures price Basis = Cash - Futures For example, the cash price of grain at a specific point minus the price of an appropriate futures contract is the basis
An accounting term that refers to the cost of an asset including all adjustments and improvements For tax purposes, it is the amount you subtract from the net sale price to determine the realized gain or loss For example, if you paid $150,000 for your home, but added a porch for $25,000, your basis is now $175,000 You have stepped-up the basis
In futures and forwards, the difference between a futures contract price for an item and the current spot price of the same item
Basis is used to compute the amount of any taxable gain or loss when selling a property It includes the orginal cost of the property plus closing costs, selling costs and the cost of any improvements made
The dollar amount that the Internal Revenue Service attributes to an asset for purposes of determining annual depreciation or cost recovery, and gain or loss in the sale of the asset The determination of basis is of fundamental importance in tax aspects of real estate investment All property has a basis If property was acquired by purchase, the owner's basis is the cost of the property plus the value of any capital expenditures for improvements to the property, reduced by any cost recovery depreciation actually taken or allowable The basis is also reduced by any untaxed gain "carried over" to the new property in cases where the new property is a replacement of a former residence or is acquired through a like'king exchange or through an involuntary conversion This new basis is called the property's adjusted basis (See adjusted basis, depreciable basis, original basis)
The difference between the cash price and futures price
Regarding a futures contract, the difference between the cash price and the futures price observed in the market Also, it is the price an investor pays for a security plus any out-of-pocket expenses It is used to determine capital gains or losses for tax purposes when the stock is sold
The difference between the underlying product price and the futures price
The basis of something is its starting point or an important part of it from which it can be further developed. Both factions have broadly agreed that the UN plan is a possible basis for negotiation. the sub-atomic particles that form the basis of nearly all matter on earth. = foundation
The difference that exists at any time between the futures price for a given commodity and the comparable cash or spot price for the commodity
{i} foundation, base
The amount assigned to an asset from which gain or loss is determined for income tax purposes when the asset is sold For assets acquired by purchase, basis is cost Special rules govern the basis of property received by virtue of another's death or by gift, the basis of stock received on a transfer of property to a controlled corporation, the basis of the property transferred to the corporation, and the basis of property received upon the liquidation of a corporation
The difference between the local cash price and the futures price It defines the terms of sale or purchase at a local point relative to futures For example, if the basis is $0 10 per bushel under the nearby, this means that the cash product is being traded at a price $0 10 per bushel less than the price at which the nearby future is trading
If something is done on a particular basis, it is done according to that method, system, or principle. We're going to be meeting there on a regular basis They want all groups to be treated on an equal basis I've always worked on the basis that if I don't know anything technical I shan't be any worse off
The principal component part of a thing
The difference between the cash price of the underlying asset and the futures price
The price difference between the spot price of an asset and the price for the derivatives (e g , futures and options) relating to that asset
The basis for something is a fact or argument that you can use to prove or justify it. Japan's attempt to secure the legal basis to send troops overseas This is a common fallacy which has no basis in fact
The difference between the price of a futures contract and the underlying commodity's spot (or cash) price
The price an investor pays for a security plus any out-of-pocket expenses It is used to determine capital gains or losses for tax purposes when the stock is sold Also, for a futures contract, the difference between the cash price and the futures price observed in the market
The difference between the price of futures and the spot price Also the grade of a commodity used as the standard for a contract For example, the basis grade
Your investment for tax purposes It is generally the price you paid to acquire property or the costs incurred to build property See Adjusted Basis
firmament
basis point
One hundredth of one percent
basis points
plural form of basis point
basis point
hundredth of a percent - measure of interest rates
basis point
In finance, a basis point is one hundredth of a per cent. One one-hundredth of a percent, used in measuring yield differences among bonds
basis points
One-100th of 1 percent Used primarily to describe changes in yield or price on debt instruments including mortgages and mortgage-backed securities
basis points
One basis point equals 0 01%,one hundred basis points equal 1 0% Bond - A security for payment of an obligation In mortgage lending, bonds are backed by mortgage loans that are pooled together and the resultant bond can be sold in the secondary market Back to Top
basis points
1/100th of 1 percent If an interest rate changes 50 basis points, for example, it has moved 1/2 of 1 percent
basis points
A term used in relationship to interest rates One basis point is equal to one 100th of one percent The difference between 7% and 7 5% is 50 basis points
basis points
Basis points refer to 1/100 of one percent in interest rates If interest rates increase 50 basis points they go up 0 5 percent
basis points
The designation for a fraction of a percentage in interest rate quotes One percentage point equals 100 basis points
basis points
Used for the purpose of calculating fractions of interest percentages 100 basis points equals 1 percentage point of interest
basis points
These refer to the yield on bonds, with each percentage point of the yield in the bond equaling 100 basis points Thus if a bonds price rises from 6 25% to 6 49%, this represents a rise of 24 basis points
basis points
Basis points are used to express the difference between two percentage amounts One hundred basis points equates to one percent
basis points
A relationship between a bond's price and a yield subdivided into hundredths One hundred basis points equals 1 percent interest yield
basis points
Used to describe mortgage yield, one basis point equals one 100th of 1% or 0 01% A mortgage yield increase from 9 50 to 9 75% is an increase of 25 basis points
basis points
One basis point = 0 01% For example, the difference in yield between Bond A at 6 50% and Bond B at 6 25% is 0 25%, or 25 basis points
basis points
There are 100 basis points in one percent; thus, 50 basis points equal one-half percent
basis points
Units of measure Each percentage point equals 100 basis points For example, a quarter of a percentage point equals 25 basis points
basis points
25 basis points = 0 25%, 100 basis points = 1% (in relation to interest rates)   Unnecessary jargon used by financial bureaucrats, economists and all who sup with them   (added November 2002)
basis points
One-hundredth of one percent Basis points are commonly used to calculate fees on certain loan changes or transactions
basis points
Used to describe mortgage yield, one basis point equals one 100th of 1% or 0 01% A mortgage yield increase from 9 50% to 9 75% is an increase of 25 basis points
basis points
The measure of yields on bonds and notes; one basis point equals 0 01% of yield
basis points
Definition of Basis Points: A basis point is one-hundredth of a percentage point Used in the context of interest rates (Econterms) Terms related to Basis Points: None About Com Resources on Basis Points: None Writing a Term Paper? Here are a few starting points for research on Basis Points: Books on Basis Points: None Journal Articles on Basis Points: None
basis points
Refers to yield on bonds Each percentage point of yield in bonds equals 100 basis points If a bond yield changes from 7 25 % to 7 39 %, that's a rise of 14 basis points
basis points
One one-hundredth of one percent One hundred basis points equal one percent
basis points
A "basis point" is 1/100 th of a percentage point With regard to merchant processing, there are 50 basis points separating the Qualified and Mid-Qualified discount rates and 140 basis points separating the Qualified and Non-Qualified discount rates Example: a merchant with a Qualified Discount Rate of 2 35% would have Mid-Qualified and Non-Qualified Discount Rates of 2 85% and 3 75% respectively Top of page
basis points
A measure for small differences in yields - 100 basis points equal 1%
basis points
One one-hundredth of one percent (1/100th of 1% = 0001 = 1 basis point) Commonly used in the calculation of fees, trail commissionsand yields
basis points
Refers to yield on bonds Each percentage point of yield in bonds equals 100 basis points If a bond yield changes from 7 25% to 7 39%, that's a rise of 14 basis points Basis Price - A method of pricing municipal bonds, Treasury-bills, and certain other debt instruments as an expression of yield to maturity rather than price
bases
Third person singular of to base
bases
plural of base
on a need-to-know basis
remaining secret or hidden until it is needed to be known (by a particular party)
on a regular basis
regularly, occurring in regular time intervals or patterns
on an irregular basis
irregularly, occurring in irregular time intervals or patterns
on an ongoing basis
Continiously ceaselessly, without stopping
accrual basis
An accounting system in which income is reported when it is invoiced and expense are recorded when they are incurred
accrual basis
Method of ACCOUNTING that recognizes REVENUE when earned, rather than when collected Expenses are recognized when incurred rather than when paid
accrual basis
The accounting basis used by almost all companies, which recognizes revenues and expenses in the period in which they are earned or incurred and not necessarily in the period in which the cash inflow or outflow occurs
accrual basis
A method of accounting where income and expenses are recognized as they are incurred or earned Cash may or may not have been received or paid
accrual basis
In the context of accounting, practice in which expenses and income are accounted for as if they are earned or incurred, whether or not they have been received or paid Antithesis of cash basis accounting
accrual basis
The accounting basis whereby items are brought to account as they are earned or incurred (and not as cash received or paid) and included in the financial statements for the periods to which they relate
accrual basis
The method of accounting whereby revenues and expenses are identified with specific periods of time, such as a month or year, without regard to the date of receipt or payment of cash
accrual basis
Gross income is recognized when earned
accrual basis
The basis of accounting under which revenues are recorded when earned or when levies are made, and expenditures are recorded as soon as they result in liabilities, regardless of when the revenue is actually received or the payment is actually made
accrual basis
a method of accounting in which each item is entered as it is earned or incurred regardless of when actual payments are received or made
accrual basis
That system of accounting in which income is recognized when it is
accrual basis
In accounting, a system of allocating revenue and expense items on the basis of when the revenue is earned or the expense incurred, not on the basis of when the cash is received or paid out
accrual basis
the basis of accounting under which transactions are recognized when they occur, regardless of the timing of related cash flows
accrual basis
A basis of accounting in which transactions are recognized at the time they are incurred, as opposed to when cash is received or spent
accrual basis
The method of accounting which calls for recognizing revenue/gains and expenses/losses in the accounting period in which the transactions occur regardless of the timing of the related cash flow    Contrast with Cash Basis
accrual basis
In preparation of financial statements, recognizes revenue at the time of sale and recognizes expenses when they are incurred (Chapter 1)
accrual basis
Accounting method in which income and expenses are accounted for as they are earned or incurred, although they may not have been received or paid yet The alternative is cash-basis accounting, in which revenues and expenses are recognized only when cash is received or paid Accrual-basis accounting is useful for painting a long-term portrait of a company BACK TO TOP
accrual basis
Method of ACCOUNTING that recognizes REVENUE when earned, rather than when collected Expenses are recognized when incurred rather than when paid The basis of accounting that requires that revenue is recorded when earned, no matter when cash is received, and that expenses are recorded when incurred, no matter when cash is paid
accrual basis
The practice of record keeping by which income is recorded when earned and expenses are recorded when incurred, even though the cash may not be received or paid out until later The other common basis of business accounting is known as the cash basis
accrual basis
The basis of accounting under which transactions are recognized when they occur, regardless of the timing of related cash flows [EPA]
accrual basis
Recording income as accounts receivable when earned and recording debts as accounts payable when they are incurred Also called accrual basis accounting
accrual basis
A method of keeping accounts that shows expenses incurred and income earned for a given fiscal period, even though such expenses and income have not been actually paid or received in cash
accrual basis
This is a method of calculation that dictates the inclusion of earned interest or dividends whether they were received or not
accrual basis
an accounting process that recognizes transactions on financial statements when revenues and expenses occur, rather than when cash changes hands
annual basis
yearly basis, something which is founded on periods of one year
annual rest basis
method of calculating interest rate of a loan per the balance still unpaid from the start of the year
as a basis of comparison
as a source for comparing, as something to use to compare
bases
1) Sixteenth-century cloth skirts worn over armor 2) Tonlet
bases
One of four chemicals (Adenine, Cytosine, Guanine and Thymine) that make up DNA
bases
Distinct chemical ingredients found in the genetic material of all life-forms
bases
Index Linked Notes issued by Lehman Brothers Holdings Inc
bases
The chemical units (adenine, thymine, guanine and cytosine) in a DNA molecule that constitutes the genetic code
bases
The 12 of the perceptual process: áyatana (q v )
bases
plural of basis
bases
bases Pronounced for meaning 1.. Pronounced and hyphenated ba·ses for meaning 2..1. Bases is the plural of base
bases
The variable part of DNA The nitrogenous bases of DNA are divided into two groups: purines [adenine (A) and guanine (G)] and pyrimidines [thymine (T) and cytosine (C)] In RNA, thymine is replaced by uracil (U) Modified and unusual bases, such as pseudouridine, are found in tRNA molecules
bases
Bases is the plural of basis. the plural of basis
bases
gene determining subunits of nucleic acids; visualize a nucleic acid alphabet with 4 letters The letters are A, C, G, and T for DNA
bases
Substances that bond readily with hydrogen ions
bases
compounds that accept hydrogen ions in a solution
bases
= A base is a chemical ingredient When two of these hook up together they make a base pair which is used by the body in building our genetic material (DNA)
bases
a base is a substance that increases the concentration of hydroxide ions, OH-, in aqueous solution For weak bases, this usually occurs by the reaction of B with a water molecule
bases
Building blocks of DNA made up of nitrogen and carbon atoms in a ring structure There are two types of bases: purines (adenine and guanine, known as A and G) and pyrimidines (cytosine and thymine, known as C and T) The bases pair in the DNA double helix, and the order of bases determines the genetic code
bases
General antagonist of "acids", with which they are neutralized to "salts" In molecular genetics, "bases" are the common expression for the basic components of the nucleotides, the subunits of DNA and RNA The genetic information is encoded in the sequence of the four DNA bases - adenine (A), cytosine (C), thymine (T) and guanine (G)
bases
(1) plural of base, as in: The Army is closing down its bases in that country
bases
the four chemicals which make up DNA - guanine (G), adenine (A), cytosine (C) and thymine (T) are called bases These are arranged in a particular order, forming a code or language which specifies how proteins are made
basi
A combining form, especially in anatomical and botanical words, to indicate the base or position at or near a base; forming a base; as, basibranchials, the most ventral of the cartilages or bones of the branchial arches; basicranial, situated at the base of the cranium; basifacial, basitemporal, etc
cash basis
An accounting system in which expenses are reported when they are paid and income is reported when it is received
cash basis
Method of accounting in which income and expenditures are recorded only when cash is actually received or disbursed (contrast with accrual basis)
cash basis
The accounting term for recognizing revenue/expenses when the money is actually physically received or paid out Most businesses do not operate on a cash basis instead, revenue is recorded when a sale is made and not when the money from that sale is actually received When investing, be sure to analyze not only the amount of revenue for a company, but the amount they actually receive in addition to their Aged accounts and those accounts that must be written off for failure to collect
cash basis
Refers to the accounting method that recognizes revenues and expenses when cash is actually received or paid out
cash basis
This assumes that payment and use occur in the same time period
cash basis
A basis of keeping accounts whereby sales and expenses are recorded when cash is received and dispersed without regard to the period to which they apply
cash basis
The accounting basis used by some entities, in which revenues and expenses are recognized when the cash inflow or outflow occurs
cash basis
A basis of accounting in which transaction are recognized only when cash is increased or decreased
cash basis
Gross income is recognized when cash is received
cash basis
Method of bookkeeping by which REVENUES and EXPENDITURES are recorded when they are received and paid
cash basis
The costs of the service when payment was made rather than when the service was performed
cash basis
Method of bookkeeping by which REVENUES and EXPENDITURES are recorded when they are received and paid (See OTHER COMPREHENSIVE BASIS OF ACCOUNTING )
cash basis
Recognizes revenues and expenses only with respect to actual inflows and outflows of cash (Chapter 1)
cash basis
a method of accounting in which each item is entered as payments are received or made
cash basis
An accounting method you use to recognize revenue at the time you receive payment for an invoice
cash basis
commercial transactions involving only cash (as opposed to credit)
cash basis
a basis of accounting under which transactions are recognized only when cash changes hands
cash basis
A bookkeeping method that recognizes revenue and expenses at the time of cash receipt or payment (Opposite of Accrual Basis ) (This is the same as your personal checkbook )
cash basis
The bookkeeping practice of recording sales and expenses only when cash is actually received or paid out, as opposed to accrual basis Generally cash basis bookkeeping is simpler than accrual basis bookkeeping, but makes securing financing more difficult also called cash method of accounting
cash basis
The practice of recording income and expenses only when cash is actually received or paid out See also Accrual basis
cash basis
method of accounting where entries, for example, outlay, income, other receipt, are recorded as of the time at which the payment is actually made or received
cash basis
Method of accounting in which expenses are recorded when cash is paid and revenue is recorded when cash is received
cash basis
A system of recognizing revenue and expense items only at the time cash is received or paid out
cash basis
The basis of accounting under which revenues are recorded only when actually received, and only cash disbursements are recorded as expenditures
cash basis
accounting process where revenue and expenses are recorded when cash receipts and payments are made
cash basis
An accountancy reporting method that recognizes cash inflows or outflows when actually expended or received
continuous basis
A calendar system with no requirement that classes begin on a certain date It's used by schools that enroll students at many different times during the academic year (e g , cosmetology schools)
continuous basis
A calendar system classification that is used by institutions that enroll students at any time during the academic year For example, a cosmetology school or a word processing school might allow students to enroll and begin studies at various times, with no requirement that classes begin on a certain date
currency basket basis
relational value of currencies from different countries
fare basis
Specific code comprised of alpha, numeric or the combination thereof that identifies each published airline tariff fare
fare basis
A term for the price category in which a passenger's ticket is charged
fare basis
Determines how many miles or points are earned based on the fare paid For example, to accumulate mileage on some airlines, you must pay a published full-fare rate; some programs do not award miles for highly discounted fares Some hotels require that you pay corporate rates or higher to accrue points
fare basis
The specific fare for a ticket at a designated level of service; specified by one or more letters or by a combination of letters and numbers Example: The letter "Y" designates coach service on an airline
legal basis
legal foundation
metered basis
method of calculating bank commissions according to the specific transaction
money basis
cash held by the public and in the bank reserves, amount of cash in circulation
multi-year basis
having a base of several years
net basis
method based on income after deductions
no basis for comparison
nothing in common, no way to make a comparison
on a daily basis
every day
on a piecework basis
by contract, by the individual part
on a regular basis
regularly, in a regular manner
on a stand-by basis
be prepared for action whenever the call comes; be on a waiting list, have the opportunity to join if there is a last minute vacancy
on a voluntary basis
without pay, of one's own free will, willingly
on an hourly basis
according to hours, computed on the basis of hours worked (of a salary)
on the basis of
based upon, founded upon
one-year basis
for one year
solid basis
strong foundation, strong basis
Türkçe - İngilizce

basis teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

rational or logical basis
rationale
basi
yolverme
basis