bütünleştirme

listen to the pronunciation of bütünleştirme
Türkçe - İngilizce
integration
(Ticaret) aggregation
aggregate
bütün
entire

Examine the question in its entirety. - Soruyu bütünü ile inceleyin.

This is my favorite track on the entire disc. - Bu, bütün diskteki favori parçam.

bütün
all

Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. - Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

Money is the root of all evil. - Para bütün kötülüğün köküdür.

bütün
{s} whole

Will he eat the whole cake? - Bütün pastayı yiyecek mi?

Every Saturday we clean the whole house. - Her cumartesi bütün evi temizleriz.

bütün
{s} complete

This isn't completely wrong. - O bütünüyle yanlış değil.

Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it. - Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır.

bütün
utter
bütün
{i} gross

You saved all your baby teeth in this matchbox? That's gross! - Bütün bebek dişlerini bu kibrit kutusunda biriktirdin mi? Bu iğrenç!

You saved all your baby teeth in this matchbox? That's gross! - Bütün çocukluk dişlerini bu kibrit kutusunda mı biriktirdin? Bu iğrenç!

bütün
the total
bütün
pan

The whole city is in panic. - Bütün şehir panik içinde.

bütün
intact
bütün
every

All countries have a responsibility to preserve the ancestral relics of every people group within their borders, and to pass these on to the coming generations. - Bütün ülkeler, tüm sınırları içindeki insan grupların ecdat yadigar eserlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğu var.

Every Saturday we clean the whole house. - Her cumartesi bütün evi temizleriz.

bütün
sum total
bütün
integral
bütün
entirely

You're not entirely wrong. - Sen bütünüyle hatalı değilsin.

Sami is still not entirely satisfied. - Sami hâlâ bütünüyle tatmin olmuş değil.

bütün
all-out
bütün
full

My whole day was full of surprises. - Bütün günüm sürprizlerle doluydu.

She got full marks by memorizing the whole lesson. - O, bütün dersi ezberleyerek tam not aldı.

bütün
thorough
bütün
out-and-out
bütün
integrate
bütün
continuum
bütün
monolith
bütün
grand

My grandmother told me about her whole life. - Büyükannem kendisinin bütün hayatını bana anlattı.

By the time I was born, all my grandparents had died. - Ben doğmadan önce bütün büyük ebeveynlerim ölmüştü.

bütün
overall
bütün
omni-
bütün
aggregate
bütün
all the
bütün
holo-
bütün
entirety

We need to view this in its entirety. - Bütünüyle bunu incelememiz gerekiyor.

Examine the question in its entirety. - Soruyu bütünü ile inceleyin.

bütün
total

A totally ordered set is often called a chain. - Bütünüyle sipariş edilmiş bir takıma çoğunlukla bir zincir denilir.

Have you been totally honest with me? - Bana karşı bütünüyle dürüst müydün?

bütünleştirmek
unify

We need a new director to unify our company. - Şirketimizi bütünleştirmek için yeni bir müdüre ihtiyacımız var.

Bütünleştirmek
defragment
bütün
the whole

Every Saturday we clean the whole house. - Her cumartesi bütün evi temizleriz.

Karam is the best student in the whole school. - Karam, bütün okuldaki en iyi öğrencidir.

bütün
aipha
bütün
teetotal
bütün
{s} clear
bütün
undivided
bütün
solid
bütün
round

It's warm here all the year round. - Burada bütün yıl boyunca hava sıcak.

It is warm there all the year round. - Orada hava bütün yıl boyu sıcak.

bütün
holo
bütün
unbroken
bütün
integer
bütün
monolithic
bütün
(before plural form) all
bütün
{i} complement
bütün
{i} ensemble
bütün
whole, entire, total; all
bütün
all out
bütün
total, sum
bütün
(a) whole, (a) totality
bütün
totality
bütün
out and out
bütün
outright
bütün
omni
bütün
large (bill, money)
bütün
unbroken, undivided
bütün
all over the

What we call 'Standard English' is only one of the many dialects spoken all over the world. - Standart İngilizce dediğimiz şey sadece bütün dünyada konuşulan birçok lehçeden biridir.

There was peace all over the world. - Bütün dünyada barış vardı.

bütün
whole, entire, total, complete
bütün
one and only
bütün
allout
bütün
{s} sheer
Türkçe - Türkçe

bütünleştirme teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Bütün
pan
bütün
Eksiksiz, tam; parçalanmamış
bütün
Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi, bütünü
bütün
Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık
bütün
Birlik, tamlık
bütün
Parçalanmamış
bütün
Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı. Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu
bütün
Ufaklık, bozukluk olmayan (para)
bütünleştirme