entirety

listen to the pronunciation of entirety
İngilizce - Türkçe
tamlık/bütün
bütün

Bütünüyle bunu incelememiz gerekiyor. - We need to view this in its entirety.

Soruyu bütünü ile inceleyin. - Examine the question in its entirety.

{i} bütünlük
tümlük
külliyet
tüm
in its entirety bütünü ile
tamamen
{i} tamlık
entirety concept
bütünlük kavramı
apply in its entirety
(Politika, Siyaset) bütünü ile uygulamak
tenancy by the entirety
mal ortaklığı
this regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the
(Avrupa Birliği) Bu Tüzük üye devletlerde bütünüyle bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanır
İngilizce - İngilizce
entirety