gaz

listen to the pronunciation of gaz
Türkçe - İngilizce
gas

Matter can exist as a solid, liquid, or gas. - Madde katı, sıvı veya gaz olarak bulunabilir.

Air is a mixture of various gases. - Hava, çeşitli gazların bir karışımıdır.

oil

It is always dark beneath the oil lamp. - Gaz lambasının altı her zaman karanlıktır.

Coal, natural gas and oil are the remains of plants and animals that lived millions of years ago. - Kömür, doğal gaz ve petrol, milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvanların kalıntılarıdır.

gaseous

This substance is in gaseous state. - Bu madde, gaz halindedir.

Matter can be solid, gaseous or liquid. - Madde; katı, gaz ​​veya sıvı olabilir.

exhalation
gas; kerosene, oil; (midede) flatulence, wind
fuel gas
aero
motor oil
wind

Potatoes give me wind. - Patatesler bana gaz yapar.

He's only winding you up. - O sadece seni gaza getiriyor.

port
fumes

Try not to inhale the fumes. - Gazı teneffüs etmemeye çalışın.

accelerator

Have you ever got in your car after a long absence and got the brake mixed up with the accelerator? - Sen hiç uzun bir aradan sonra arabana bindin mi ve frenle gazı karıştırdın mı?

I stepped carefully on the accelerator. - Gaz pedalına dikkatlice bastım.

kerosene

Tom went out to buy kerosene for his stove. - Tom sobasına gazyağı almak için dışarıya çıktı.

I warned little Mary to leave the kerosene heater alone. - Küçük Mary'yi gazyağı ısıtıcısına dokunmaması için uyardım.

kerosine
fume

Try not to inhale the fumes. - Gazı teneffüs etmemeye çalışın.

(Tıp) air

Air is a mixture of gases. - Hava gazların karışımıdır.

Exhaust from factories pollutes the air. - Fabrikalardan gelen gazlar havayı kirletir.

gas supply
pop

Fizzy water isn't very popular in America. - Gazlı su Amerika'da çok popüler değil.

The newspaper began to lose readers when it dispensed with one of its most popular writers. - En popüler yazarlarından biri bırakınca gazete okuyucu kaybetmeye başladı.

absorptive
gaz kolu
throttle
gaz pedalı
accelerator

I stepped carefully on the accelerator. - Gaz pedalına dikkatlice bastım.

gaz kaçağı
Gas leakage
gaz miktarı
The amount of gas
gaz ocağı
gas stove
gaz taşı
transport natural gas
gaz vermek
birisine gaz vermek : egg someone on, urge or push someone to do something, wind someone up
gaz çıkışı
gas output
gaz absorpsiyonu
gas absorption
gaz akışı
gas flow
gaz analizi
gas analysis
gaz analizörü
gas analyser
gaz aralığı
gas port
gaz basınç ölçeği
tensimeter
gaz beki
gas burner
gaz bezi
gauze
gaz bezi gauze
(for bandaging)
gaz bombası
gas bomb
gaz borusu
gas pipe
gaz boşaltma düzeni
exhauster
gaz boşaltıcı
gas exhauster
gaz boşalımı
gas discharge
gaz bulaşmış
gassed
gaz deliği
gas port
gaz deliği
port
gaz deliği
porthole
gaz dengesi
gas equilibrium
gaz deposu
gas tank
gaz detektörü
gas detector
gaz deşarjı
gas discharge
gaz dinamiği
gas dynamics
gaz diyodu
gas diode
gaz doldurmak
aerate
gaz elektrotu
gas electrode
gaz faktörü
gas factor
gaz fırını
gas furnace
gaz geçirmez
gasproof
gaz gibi
gassy
gaz gibi
gaseous
gaz giderici
getter
gaz giderici
degasifier, getter
gaz gürültüsü
gas noise
gaz hali
gaseous
gaz hali
gaseous state

This substance is in gaseous state. - Bu madde, gaz halindedir.

gaz halinde
gasiform
gaz halinde
aeriform
gaz haline dönüştürme
reduction into gas
gaz haline gelmek
volatilize
gaz haline getirme
gasification
gaz haline getirmek
gasify
gaz hızbilimi
gas kinetics
gaz ibiği
gas burner
gaz ile kesme
gas cutting
gaz jeneratörü
gas generator
gaz kabarcığı
bubble
gaz kanunları
gas laws
gaz karbonlama
gas carburizing
gaz karışımlı motor
vapor motor
gaz karışımı
gas mixture
gaz kaynağı
gas welding
gaz kaçırmaz
gastight
gaz kelebeği
throttle valve
gaz kesme
gas cutting
gaz kesme pedalı
decelerator pedal
gaz kinetiği
gas kinetics
gaz kolometresi
gas coulometer
gaz kolu (motorsiklet)
dummy grip
gaz kömürü
gas coal
gaz körüğü
gas blower
gaz lambası
oil lamp

It is always dark beneath the oil lamp. - Gaz lambasının altı her zaman karanlıktır.

gaz maseri
gas maser
gaz maskesi
respirator
gaz maskesi
gas mask

We'll be wearing gas masks. - Biz gaz maskesi takıyor olacağız.

The policemen wore gas masks and helmets. - Polisler gaz maskesi ve kask giydi.

gaz maskı
gas shielding
gaz memesi
gas jet
gaz memesi
burner
gaz memesi
gas burner
gaz motoru
gas engine
gaz mühendisliği
gas engineering
gaz ocağı
kerosene stove
gaz odası
gas chamber

Layla will go to the gas chamber for her crimes. - Leyla suçlarından dolayı gaz odasına gidecek.

gaz olmuş
gassed
gaz pedalı
accelerator pedal, accelerator
gaz pedalı
gas pedal
gaz pili
gas cell
gaz püskürteci
insufflator
gaz regülatörü
gas regulator
gaz saati
gas meter
gaz sabitesi
gas constant
gaz sayacı
gas counter, gas meter
gaz sayacı
gas meter
gaz silindiri
gas cylinder
gaz sobası
gas stove, kerosene stove
gaz sobası
gas heater
gaz sobası
oil stove
gaz sobası
gas stove

A gas stove provides the most even heat for cooking. - Bir gaz sobası yemek için en iyi ısıyı sağlar.

gaz sobası
paraffin stove
gaz soğutmalı reaktör
gas-cooled reactor
gaz soğutucu
gas cooler
gaz tekniği
gas engineering
gaz torbası
gasbag
gaz tüpü
gas tube
gaz vermek
gun up
gaz vermek
gas
gaz vermek
give the engine the gun
gaz vermek
root for
gaz yakan aletler
(Hukuk) appliances burning gaseous fuels, gas appliances
gaz yapan
(yiyecek) windy
gaz yapmak
poop
gaz yapmak
fart
gaz yapmak
break wind
gaz yapıcı
flatulent
gaz yağı
kerosene
gaz yolu
port
gaz yıkama
gas washing
gaz yıkayıcı
gas washer
gaz çözümlemesi
gas analysis
gaz çıkarmak
to break wind
gaz önleyici
antigas
gaz üreteci
gas generator
gaz üreticisi
gazogene
gaz-hava karışımı
gas-air mixture
delinme gaz
(Bilgisayar) breakdown
ideal gaz
perfect gas
inert gaz
(Tıp) inert gas
itici gaz
propellant
itici gaz
(Gıda) propellant gas
kirli gaz
exhaust
kuyu (petrol ve gaz)
(Coğrafya) well
lâmbanın gaz haznesi
font
mükemmel gaz
(Otomotiv) ideal gas
sabit gaz
(Çevre) intert gas
steril gaz
(Tıp) dressing
tabii gaz
natural gas
taciz edici gaz
(Askeri) harassing gas
taciz edici gaz taarruzu
(Askeri) harassing attack
toksik gaz
(Askeri) toxic gas
venturi gaz yıkayıcısı
(Coğrafya) venturi scrubbir
zehirli gaz
(Askeri,Teknik) toxic gas
zehirli gaz alarm sistemi
(Askeri) toxic alarm system
zehirli gaz deposu
(Askeri) toxic gas yard
zehirli gaz taarruzu
(Askeri) toxic attack
gaz vermek
prod
birisine gaz vermek
egg someone onurge or push someone to do somethingwind someone up
dökme gaz
bulk gas
gaz beton
(İnşaat) cellular concrete
gazlar
gases
sindirim yolunda gaz olmak
gas in the digestive tract to be
aktif gaz
active gas
ana gaz borusu
gas main
artık gaz
waste gas
basit gaz türbini
simple gas turbine
birlik gaz subayı
(Askeri) unit gas officer
boğucu gaz
chokedamp
dejenere gaz
degenerated gas
delikli gaz yapısı
(Avcılık) rear aperture sight
deriyi kabartan zehirli gaz
vesicant
dezenfektan gaz
fumigant
doğal gaz
natural gas

Coal and natural gas are natural fuels. - Kömür ve doğal gaz doğal yakıtlardır.

The Southeast is a major energy producer of coal, crude oil, and natural gas. - Güneydoğu kömür, ham petrol ve doğal gaz ile ilgili önemli bir enerji üreticisidir.

egzoz gaz akışı
(Otomotiv) exhaust gas flow
egzoz gaz analizörü
(Otomotiv) exhaust gas analyzer
egzoz gaz bağlantısı
(Otomotiv,Teknik) exhaust gas connection
egzoz gaz çıkışı
(Otomotiv) exhaust gas discharge
elektro gaz kaynağı
(Havacılık) electro-gas welding
etkisiz gaz
inert gas
geçirgen (gaz
v. A
güldürücü gaz
laughing gas
ipek gaz bezi
silk gauze
ipek gaz bezi
bolting silk
içine gaz verme
insufflation
keskin kokulu gaz
fume
kupkuru gaz
(Gıda) bone dry gas
kuru gaz
dry gas
kısmi gaz açma
(Otomotiv) part throttle unlock
midede gaz toplanması
flatulence
normal gaz
normal gas
petrol / gaz iletimi
(Hukuk) oil / gas transmission
petrol / gaz nakli
(Hukuk) oil / gas transmission
petrol / gaz ulaştırması
(Hukuk) oil / gas transmission
petrol/gaz nakli
(Politika, Siyaset) oil/gas transmission
primer gaz kelebeği plakası
(Otomotiv) primary throttle plate
pulmoner gaz değişimi
(Tıp) pulmonary gas exchange
sekonder gaz kelebeği odası
(Otomotiv) secondary throttle chamber
soy gaz
noble gas
soy gaz
inert gas, noble gas
sıkıştırılmış gaz
compressed gas
sıvı petrol gaz
(LPG) LP gas
sıvı yada gaz sıkıştırma aleti
compressor
sızıntı (gaz)
blow by
tam gaz
flat out
tam gaz
full throttle
tam gaz vermek
(otomobil) gun
tam gaz vermek
floor
taşıyıcı gaz
carrier gas
tungsten asal gaz kaynağı
tıg welding
tıbbi gaz tüpü
(Tıp) medical gas cylinder
yakacak gaz
fuel gas
yedek gaz deposu var mı
Are there any spare gas tanks
zehirli gaz
poisonous gas
zengin gaz
(Endüstri) rich gas
çürük gaz
exhaust
Türkçe - Türkçe
Normal basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan, içinde bulunduğu kabın her yanına yayılma ve bu kabın iç yüzeyinin her noktasına basınç yapma özelliğinde olan akışkan madde
Sindirim borusunda, ağızdan yutulan hava ile mayalanma sonucu oluşan uçucu maddelerin karışması
Gaz yağı, petrol: "Aklıma geldi, kilerden bir teneke gaz çıkarttım."- A. Gündüz
Doğal gaz
(Osmanlı Dönemi) f. Isırma, dişle tutma
(Osmanlı Dönemi) Di
Gaz lambası: "Gözümü açtım ki gazlardan ikisi de sönmüş."- A. Rasim
Tül
Normal basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan, içinde bulunduğu kabın her yanına yayılmak ve bu kabın iç yüzeyinin her noktasına basınç yapmak özelliğinde olan akışkan madde
Gaz yağı, petrol
bakınız: gaz lambası
ipek baş örtüsü
bakınız: doğal gaz
gaz bombası
İçinde canlılar için tehlikeli gazlar bulunan bomba
gaz boyaması
En son işlem olarak gaz yağına sokularak boyaları sabitleştirilmiş olan başlık, baş örtüsü
gaz ibiği
Gazın yandığı ağız
gaz maskesi
Zehirli gazlardan korunmak amacıyla özel olarak yapılmış gereç
gaz ocağı
Gaz yağıyla yanan ocak
gaz sayacı
İçinden geçen gazın ne kadar olduğunu ölçen araç, hava gazı saati
gaz sobası
İçine konan gaz yağının yanmasıyla ısınan soba
gaz taşı
Bileme işinde kullanılan bir tür taş
gaz yağı
Ham petrolün 150-250 C° ler arasında işlenmesiyle elde edilen renksiz veya sarı renkte akaryakıt
gaz yuvarı
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz katmanı, atmosfer
gaz ölçümü
Gazların hacim, yoğunluk vb.nin ölçülmesi, gazometri
asal gaz
Periyodik sistemin 8A Grubu elementlerine verilen isim. Hepsi de tek atomlu gazlar halinde bulunan bu elementler, kararlı elektron düzenine sahip oldukları için elektron alış-verisi yapmazlar ve başka elementlerle bileşme eğilimi göstermezler. Bu nedenle bu gazlara Asal Gaz ya da Soy Gaz adı verilmiştir. Asal gaz atomlarının birbirleriyle de bileşmedikleri için tek atomlu moleküller meydana getirirler. 8A gurubu elementlerinin en dış enerji seviyelerinde 8 elektron vardır
soy gaz
Periyodik sistemin 8A Grubu elementlerine verilen isim. Hepsi de tek atomlu gazlar halinde bulunan bu elementler, kararlı elektron düzenine sahip oldukları için elektron alış-verisi yapmazlar ve başka elementlerle bileşme eğilimi göstermezler. Bu nedenle bu gazlara Asal Gaz ya da Soy Gaz adı verilmiştir. Asal gaz atomlarının birbirleriyle de bileşmedikleri için tek atomlu moleküller meydana getirirler. 8A gurubu elementlerinin en dış enerji seviyelerinde 8 elektron vardır
Gazlar
(Osmanlı Dönemi) GAZÂT
doğal gaz
Hidrokarbon biriken alanlarda açılan kuyulardan elde edilen, esas itibarıyla metan gazı ile az miktarda propan, bütan gibi daha ağır moleküllü hidrokarbon gazları ve eser miktarda su buharı, hidrojen, karbondioksit ve azot karışımı gaz
doğal gaz
Konutlarda ve iş yerlerinde ısınma, üretim ve enerji amacıyla belli bir merkezden kontrollü olarak bir şebeke sistemiyle dağıtılan yanıcı gaz
doğal gaz
Yer kabuğunun içinde bulunan, yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alan ve petrolün bir cinsi olan yanıcı gaz
tam gaz
Hızla, hızlı olarak
tüp gaz
İçine yüksek basınçla sıvılaştırılmış petrol gazı ve bütan gazı doldurulan, ısıtmada ve mutfakta kullanılan tüp
çürük gaz
Otomobil vb. taşıt araçlarının egzozundan çıkan yanmış gaz
İngilizce - Türkçe

gaz teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

termik gaz alma
(Endüstri) thermic degassing
gaz