termometre

listen to the pronunciation of termometre
Türkçe - İngilizce
temperature gauge
(Tıp) thermometry
degree

The thermometer stood at 15 degrees. - Termometre 15 derecede durdu.

The thermometer reads three degrees below zero. - Termometre sıfırın altında üç derece olarak okuyor.

clinical thermometer
thermometer sıcaklıkölçer
thermometer

Tom put the thermometer in his mouth. - Tom termometreyi ağzına koydu.

The thermometer reads three degrees below zero. - Termometre sıfırın altında üç derece olarak okuyor.

reading
air thermometer
termometre siperi
(Meteoroloji) thermometer screen
termometre ayağı
(Meteoroloji) thermometer support
termometre desteği
(Meteoroloji) thermometer support
termometre göstergesi kiti
temperature gauge kit
termometre kovanı
thermometer well
termometre kuyusu
thermometer well
termometre skalaları
thermometric scales
termometre sıvısı
thermometric liquid
göstermek (termometre)
register
klinik termometre
clinical thermometer
kuru termometre sıcaklığı
dry bulb temperature
akustik termometre
acoustic thermometer
ayarlı termometre
adjustable thermometer
cıvalı termometre
mercury thermometer
dirençli termometre
resistance thermometer
elektrikli termometre
(Elektrik, Elektronik,Teknik) electric thermometer
gazlı termometre
gas thermometer
kadranlı termometre
aneroid thermometer
kuru termometre
dry thermometer
madeni termometre
metallic thermometer
maksimum ve minimumlu termometre
maximum and minimum thermometer
maksimumlu termometre
maximum thermometer
manyetik termometre
magnetic thermometer
minimum termometre
(Meteoroloji) minimum thermometer
minimumlu termometre
minimum thermometer
santigrat termometre
centigrade thermometer
tıbbi termometre
fever thermometer, clinical thermometer
tıbbi termometre
(Tıp) fever thermometer
yazar termometre
recording thermometer
yaş termometre
wet-bulb thermometer
ıslak termometre
wet-bulb thermometer
Türkçe - Türkçe
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
ısıkerte
ıslak termometre sıcaklığı
(Bilim, İlim) haznesi ıslak pamuk ile sarılmış klasik termometrenin, haznesine temas eden suyun buharlaştığı anda gösterdiği sıcaklıktır
İngilizce - Türkçe

termometre teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ıslak termometre sıcaklığı
wet bulb temperature
termometre