plural form of air vice marshal

listen to the pronunciation of plural form of air vice marshal
İngilizce - İngilizce
Air Vice Marshals
plural of air
airs
plural form of air vice marshal

  Heceleme

  plu·ral form of A·ir Vice mar·shal

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv er vays märşıl

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈer ˈvīs ˈmärsʜəl/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈɛr ˈvaɪs ˈmɑːrʃəl/

  Günün kelimesi

  atavism