yetiştirme

listen to the pronunciation of yetiştirme
Türkçe - İngilizce
breeding

Tom kept a pair of rabbits for breeding. - Tom yetiştirmek için bir çift tavşan besledi.

upbringing

Tom had a very sheltered upbringing. - Tom çok korunaklı bir yetiştirmeye sahipti.

bringing up; breeding; cultivation
making (something) suffice
bringing (one person) to the aid of (another) in time
making (one thing) reach (another)
training (animals)
edification
getting (someone, something) to (a place) in time
getting (something) done or ready in time
raising (children, animals, plants)
growing

You should try growing your own food. - Kendi yiyeceğini yetiştirmeye çalışmalısın.

If farmers don't make a decent living growing peanuts, they will try growing other crops. - Çiftçiler fıstık yetişen iyi bir yaşam yapmazlarsa, diğer ürünleri yetiştirmeye çalışacaklardır.

having (one person) catch up with (another)
cultivation
nurture
culture
person who's been trained by or raised by (a specified person), protégé of; protégée of
(Arılık) rear

My mother worked hard in order to rear us. - Annem bizi yetiştirmek için çok çalıştı.

cultivate
(Arılık) selective breeding
upbring
education
yetiştirmek
raise

Tom and Mary raise rabbits for meat. - Tom ve Mary et için tavşan yetiştirmektedir.

This would be such a great place to raise kids. - Bu, çocuk yetiştirmek için böylesine harika bir yer olurdu.

yetiştirme yurdu
Orphanage, children´s home
yetiştirme yurdu
orphanage, children's home
yetiştirmek
grow

Sami wanted to go to Costa Rica and grow bananas. - Sami, Kosta Rika'ya gitmek ve muz yetiştirmek istiyordu.

My father's hobby is growing roses. - Babamın hobisi gül yetiştirmektir.

yetiştirmek
produce
yetiştirmek
bring up

I want to bring up my son as my father did me. - Babamın beni yetiştirdiği gibi oğlumu yetiştirmek istiyorum.

yetiştirmek
cultivate
yetiştirmek
{f} rear

My mother worked hard in order to rear us. - Annem bizi yetiştirmek için çok çalıştı.

yetiştirmek
nurture
yetiştirmek
{f} coach
yetiştirmek
{f} discipline
yetiştirmek
{f} groom
yetiştirmek
educate
koyun yetiştirme
sheep breeding
orman yetiştirme
afforestation
yetiştirmek
catch
yetiştirmek
manage
yetiştirmek
bring somebody up
yetiştirmek
throw up
yetiştirmek
cement
yetiştirmek
train
lâf yetiştirme
cross talk
yetiş
grown at
yetiş
got on for
yetiş
get on for
yetiş
{f} overtaken
yetiş
overtook
yetiş
overtake

If you hurry, you will soon overtake her. - Eğer acele edersen yakında ona yetişirsin.

If you hurry, you will overtake him. - Acele edersen ona yetişirsin.

yetiş
catch up

He'll soon catch up with Tom. - O yakında Tom'a yetişecek.

I had to run to catch up with Tom. - Tom'a yetişmek için koşmak zorunda kaldım.

yetiştirmek
breed

Tom kept a pair of rabbits for breeding. - Tom yetiştirmek için bir çift tavşan besledi.

yetiştirmek
bring sb up
yetiştirmek
race
yetiştirmek
school
yetiştirme yurdu
foster home

Tom grew up in a foster home. - Tom bir yetiştirme yurdunda büyüdü.

yetiştirmek
Manage to fulfill a work
yetiştirmek
caught up

Larry is finally caught up on his work.

ağaç yetiştirme
cultivation of trees and shrubs
ağaç yetiştirme
sylviculture
ağaç yetiştirme
arboriculture
deniz yosunu yetiştirme
(Askeri) seaweed cultivation
fidan yetiştirme
(Tarım) arboriculture
hayvan yetiştirme
cattle breeding
kendi kendini yetiştirme
auto training
kuğu yetiştirme yeri
swannery
madensel sularda bitki yetiştirme yöntemi
aquiculture
melez yetiştirme
crossbreeding
meyve yetiştirme bilimi
pomology
meyve yetiştirme uzmanı
pomologist
pencere önünde çiçek yetiştirme
window gardening
serada yetiştirme
glass culture
serada yetiştirme
forcing
su yosunu yetiştirme aleti
(Askeri) tangle cultivation equipment
su yosunu yetiştirme sistemi
(Askeri) tangle cultivation system
suda bitki yetiştirme
hydroponics
sülün yetiştirme yeri
pheasantry
turfanda yetiştirme
forcing
yetiştirmek
to raise (children, animals, plants)
yetiştirmek
to train (animals)
yetiştirmek
to educate
yetiştirmek
to bring sb up, to nurture; to breed; to train; to coach; to bring sb on; to grow, to raise, to cultivate; to send (information); to make do, to manage; to throw up
yetiştirmek
{f} farm
yetiştirmek
to get (something) done or ready in time for
yetiştirmek
to tell (someone) (something that he wasn't meant to hear)
yetiştirmek
to make (something) suffice
yetiştirmek
rush

We have to rush him to the hospital. He's badly injured. - Onu hastaneye yetiştirmek zorundayız. O fena halde yaralı.

yetiştirmek
cradle
yetiştirmek
to get (someone, something) to (a place) in time
yetiştirmek
to have (one person) catch up with (another)
yetiştirmek
to bring (one person) to the aid of (another) in time
yetiştirmek
to enable (someone) to live long enough to know (someone, something); to enable (someone) to be born early enough to know (someone, something)
yetiştirmek
to make (one thing) reach (another): İpi o ağaca yetiştiremiyorum. I can't make the rope reach that tree
yetiştirmek
turn out
çiçek yetiştirme
floriculture
çiçek yetiştirme yeteneği
green thumb
çiçek yetiştirme yeteneği
green fingers
çocuk yetiştirme
bringing-up
üzüm yetiştirme
viniculture
şaraplık üzüm yetiştirme
viniculture
Türkçe - Türkçe
Yetiştirmek işi
Birinin koruyuculuğunda yetişen kimse
talim
yetiştirme yurdu
Anne ve babası olmayan veya anne ve babası tarafından bırakılan ve haklarında koruma kararı alınan 7-18 yaşlarındaki çocukların barındırılıp yetiştirildiği eğitim kurumu
Yetiştirme yurdu
çocuk yuvası
Yetiştirmek
(Osmanlı Dönemi) NEMY
Yetiştirmek
(Osmanlı Dönemi) TEEDDİ
Yetiştirmek
beslemek
yetiştirmek
Gitmekte veya gitmek üzere olan bir kimse veya şeye ulaştırmak, ulaşmasını sağlamak
yetiştirmek
Söylenmemesi gereken bir şeyi hemen söylemek: "Hiç kalır mı? Ertesi gün valiye yetiştirdiler."- M. Ş. Esendal. Çocuğun gelişip büyümesine özen göstermek: "Munise'yi güzel ahlaklı bir kadın olarak yetiştirecektim."- R. N. Güntekin
yetiştirmek
Birini gerekli bir iş için tam zamanında bir yere götürmek. Üretmek, büyütmek, geliştirmek: "Evlerinin bahçesinde bir iki elma erik ağacı yetiştirirler."- N. Cumalı. İletmek, duyurmak: "Müjdeyi komşu hanımlara yetiştirmeğe koşmuştu."- H. F. Ozansoy
yetiştirmek
Sağlayıp vermek
yetiştirmek
İletmek, duyurmak
yetiştirmek
Söylenmemesi gereken bir şeyi hemen söylemek
yetiştirmek
Eğitim, öğrenim sağlamak
yetiştirmek
Gelişip büyümesine özen göstermek
yetiştirmek
Yetmesini sağlamak
yetiştirmek
Hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
yetiştirmek
Birini veya bir şeyi gitmekte veya gitmek üzere olan bir kimse veya şeye ulaştırmak, ulaşmasını sağlamak: "Cephemiz susuz, kuru ekmek ve benzini güç yetiştiriyoruz."- F. R. Atay
yetiştirmek
Üretmek, büyütmek, geliştirmek
yetiştirmek
Vaktinde hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
yetiştirmek
Sağlayıp vermek: "Sigara yakmak isteyenlere kibrit yetiştirir."- H. Taner
yetiştirmek
Birini gerekli bir iş için tam zamanında bir yere götürmek
yetiştirme