talim

listen to the pronunciation of talim
Türkçe - Türkçe
Yetiştirme: "Eğil dağlar, eğil üstünden asam / Yeni talim çıkmış varam alışam."- Halk türküsü
Uygulamalı olarak yapılan askerlik öğrenimi, eğitimi
Öğretim
Alıştırma: "Sudan çıktıktan sonra tabanca ile nisan talimi yapardık."- Y. K. Beyatlı
Yetiştirme
Uygulamalı olarak yapılan askerlik öğrenimi, eğitimi: "Eğil dağlar, eğil üstünden aşam / Yeni talim çıkmış varam alışam."- Halk türküsü
Alıştırma
Alıştırma: "Sudan çıktıktan sonra tabanca ile nişan talimi yapardık."- Y. K. Beyatlı
(Osmanlı Dönemi) eğitim, öğretim
Talim ve Terbiye Kurulu
(Eğitim) Milli Eğitim Bakanlığı'nin müfredat programlarını hazırlayan, okullarda okutulacak ya da tavsiye edilebilecek yazılı, görsel ve sesli materyalleri inceleyen, kitap inceleme komisyonlarında bir çok sorunun görüldüğü kurumu
talim etmek
Öğretmek, bilgi kazandırmak
talim etmek
Az para karşılığında çalışmak
talim etmek
Hep aynı şeyi yemek zorunda olmak
herhangi bir şeye talim etmek
Az para karşılığında çalışmak
herhangi bir şeye talim etmek
Hep aynı şeyi yemek zorunda olmak
talim