watch

listen to the pronunciation of watch
İngilizce - Türkçe
bakmak

Biz hangi programın açık olduğuna bakmaksızın televizyon izlemeye eğilimliyiz. - We are apt to watch television, irrespective of what program is on.

izlemek

Hasta olma sana en azından evde kalmak ve film izlemek için mükemmel bir bahane verir. - At least being sick gives you the perfect excuse to stay home and watch movies.

Bütün gün televizyon izlemekten başka bir şey yapmaz. - He does nothing but watch TV all day long.

seyretmek

Televizyon seyretmek yerine, çocuklar dışarıda oynadılar. - Instead of watching television, the children played outside.

Seyretmekten başka bir şey yapamadı. - He could do nothing but watch.

{f} gözlemek
{i} saat

Bir saat aldım ve ertesi gün onu kaybettim. - I bought a watch and I lost it the next day.

Kol saatimi kaybettim. - I've mislaid my watch.

{i} bakma

Biz hangi programın açık olduğuna bakmaksızın televizyon izlemeye eğilimliyiz. - We are apt to watch television, irrespective of what program is on.

Bir UFO görmek istiyorsan, gökyüzüne bakmaya devam et. - If you want to see a UFO, keep watching the skies.

{i} kol saati

Bu benim dün aldığım kol saati. - This is the watch I bought yesterday.

Kol saatimi kaybettim. - I have lost my watch.

{i} seyretme

Seyretmek için favori sporun nedir? - What's your favorite sport to watch?

Televizyon seyretmek yerine, dışarıya çıkıp biraz temiz hava al. - Go out and breathe some fresh air instead of watching TV.

{i} nöbet

Diğeri şekerleme yaparken bizden biri nöbet tutsun. - Let one of us keep watch while another takes a nap.

İlk nöbeti ben alacağım. - I'll take the first watch.

{i} gözetim

Dan video gözetim görüntülerini izledi. - Dan watched the video surveillance footage.

Dan'ı izleyen bir gözetim ekibi vardı. - There was a surveillance team watching Dan.

{i} dikkat etme

Onunla konuşurken lisanına dikkat etmelisin. - You should watch your language when you talk to her.

Buradaki kaplanlara dikkat etmeli miyiz? - Do we need to watch out for tigers around here?

seyretmek (tv)
tarassut etmek
nezaret etmek
(Bilgisayar) gözle

O gözyaşları içindeki kırmızı gözleri ile filmi izliyordu. - She was watching the film with her eyes red in tears.

Anne bebek-bakıcısından çocukları gözlemesini rica etti. - Mother asked the babysitter to watch the children.

(Askeri) gemilerde beklenen nöbet
(Askeri) vardıya
-e göz kulak olmak
gözetleme
nöbet tutma
seyreylemek
göz hapsine almak
nöbetleşe çalışma
nöbet süresi
gözcü
nezaret

Bütün gece annesine nezaret etti. - She watched over her mother all night.

gemide nöbet yeri
tarassut
{f} izle

Code Lyoko'yu izlemeyi seviyorum. - I like watching Code Lyoko.

Babam genellikle akşam yemeğinden sonra televizyon izler. - My father usually watches television after dinner.

beklemek
ile ilgilenmek
dikkat etmek

Yılın bu zamanında çığlara dikkat etmek zorundasın. - You have to watch out for avalanches at this time of the year.

Dikkat etmek zorundasınız. - You have to watch out.

kollamak
(Askeri) GÖREV SÜRESİ: Bak. "tour of duty"
{f} gözetlemek
{i} nöbetçilik, nöbet tutma
{i} nöbet yeri/süresi
{i} gözaltı
{f} yolunu gözlemek
nöbetçi olmak
sabahlamak
{f} gözkulak olmak
{i} nöbetçi
gözetmek
fırsat kollamak
{i} gözleme

Eşyalarımı gözlemesini istedim. - I asked her to watch my things.

Ondan eşyalarımı gözlemesini istedim. - I asked him to watch my things.

{i} vardiya
tetikte olmak
{f} başında beklemek
{f} nöbet tutmak
cep saati
ayar dişlisi
watchful
dikkatli

Sami çok dikkatliydi. - Sami was very watchful.

watcher
bekçi
watch out
dikkat etmek

Dikkat etmek zorundasınız. - You have to watch out.

Yılın bu zamanında çığlara dikkat etmek zorundasın. - You have to watch out for avalanches at this time of the year.

watch it
{k} (deyim) dikkat et!
watch out
(Fiili Deyim ) dikkatli olmak , dikat etmek
watch over
göz kulak olmak
watch over
gözlemek
watch over
korumak
watch film
film seyretmek
watch live
canlı izlemek
watch officer
(Askeri) nöbetçi subayı
watch out!
hop dedik
watch over
nezaret etmek
watch over
özen göstermek
watch over
kollamak
watch seller
saatçi
watch tower
gözcü kulesi
watch tv
(Bilgisayar) tv seyredin
watch/ignore
(Bilgisayar) izle/yoksay
watch cap
saat koruyucusu
watch case
saat koruyucusu
watch crystal
saat camı
watch fire
işaret ateşi
watch for
kollamak
watch for
bekle
watch for
gözlemek
watch glass
saat camı
watch night
yılın son gecesi
watch out
dikkat et

Tom dikkat etmemiz gereken potansiyel sorunların bir listesini yaptı. - Tom made a list of potential problems that we should watch out for.

Ona dikkat et. Onun silahı dildir, o isterse sizinle ölene dek konuşur. - Watch out for her. Her weapon is language - if she wants to, she'll talk you to death.

watch over
özen göster
watch to
bekle
watch 2
2 saat
watch back
tekrar izlemek
watch band
izlemek band
watch chain
köstek
watch fob
Saat kösteği
watch light
izlemek ışık
watch maker
izlemek maker
watch one's step
Adımına dikkat etmek, bastığı yere dikkat etmek
watch one's waistline
kilosuna dikkat etmek
watch out!
dikkat!
watch sb like a hawk
birini göz hapsinde tutmak
watch strap
(Saatler) Saat kordonu
watch the fouls
faulleri seyretmek
watch the shit
pisliği izlemek
watch to
izlemek
watch tower
gözetleme kulesi
watch winding
kıvrımı izlemek
watch word
seyretmek kelime
watch your back
arkanı seyretmek
watch your boundaries
Haddini bil!

Watch your boundaries!.

watch your head
başına dikkat et
watch your language
Söylediklerine dikkat et! Küfürlü konuşma! Kaba konuşma!
watch your tone
(deyim) Ses tonuna dikkat et!
watch your tongue
(deyim) Sözlerine dikkat et!
watch yourself
Dikkat et! Kendini koru! Kendini kolla!
watch-strap
Saat kayısı
Watch out/it
Dikkat et!/Dikkatli ol!
Watch your step
Dikkatli ol!/Kendine mukayyet ol!/Ayağını denk al!
Watch your step
Dikkat et! (Yürüyen birine söylenir.)
watch and pin
(Bilgisayar) saat ve mil
watch around
etrafı seyretmek
watch bill
(Askeri) nöbet görev defteri
watch bill
(Askeri) nöbet çizelgesi
watch box
(isim)betçi kulübesi, bekçi kulübesi
watch box
bekçi kulübesi
watch by
(Fiili Deyim ) (gece hastanın) başında beklemek
watch by burst
(Askeri) ATEŞLE HEDEF TARİFİ: Tank mürettebatına hedefleri belirtmek üzere kullanılan usul
watch cell
(Kanun) gözetim hücresi
watch chain
saat kösteği
watch compass
(Askeri) KOL PUSULASI: Saat gibi muhafaza içinde bulunan ve sefer teçhizatının bir parçası olarak verilen pusula
watch compass
(Askeri) kol pusulası
watch condition
(Askeri) gözetleme koşulu
watch duties
(Eğitim) nöbet hizmetleri
watch for
(Fiili Deyim ) 1- beklemek , gözlemek , kollamak 2- yolunu gözlemek
watch glass
kol saati camı
watch it with someone
(deyim) birine dikkat et,gozunu ac
watch like a knife
dikkatle izlemek
watch list
(Askeri) nöbet çizelgesi
watch message
(Bilgisayar) iletiyi izle
watch movement
saat makinası
watch night
yılbaşı gecesi ayini
watch officer
(isim)betçi subay
watch officer
nöbetçi subay
watch on site
yerinde izlemek
watch one's step
ayağını denk almak
watch one's step
adımına dikkat etmek
watch one's step
(yürüyen biri) (adımlarına/bastığı yere) dikkat etmek
watch one's step
dikkat etmek
watch or ignore
(Bilgisayar) izle veya yoksay
watch out
dikkatli olmak
watch over
gözkulak olmak
watch over
(Fiili Deyim ) bakmak , göz kulak olmak , -i beklemek
watch pane
(Bilgisayar) izleme bölmesi
watch pocket
{i} saat cebi
watch pocket
(isim) saat cebi
watch receiver
(Telekom) nöbet alıcı
watch spring
zemberek
watch spring
saat zembereği
watch stem
kurgu
watch step
(deyim) watch one's step dikkatli olmak,ayagini denk almak
watch strap
saat kayışı
watch television
televizyon seyretmek
watch the clock
saati kollamak
watch the race
yarış izlemek
watch threads
(Bilgisayar) konuları izle
watch type
(Bilgisayar) gözcü tipi
watch type
(Bilgisayar) gözcü türü
watch where you're going
önüne bak
watch window
(Bilgisayar) gözcü penceresi
watch your step
adımınıza dikkat edin
watching
{i} seyretme

Annem televizyon seyretmekten nefret eder. - My mother hates watching the television.

Televizyon seyretmek yerine, çocuklar dışarıda oynadılar. - Instead of watching television, the children played outside.

watch for
beklemek
watchful
uyanık
consult the watch
saate bakmak
edit watch
(Bilgisayar) gözcü düzenle
gold watch
altın saat
human rights watch
(Askeri) insan hakları izleme komitesi
relieve the watch
nöbetçiyi değiştirmek
watch out for
dikkatli olmak
watch out for
dikkat etmek

Yılın bu zamanında çığlara dikkat etmek zorundasın. - You have to watch out for avalanches at this time of the year.

watch over
beklemek
watch to
beklemek
watched
(Bilgisayar) izlenen
watchful
sakıngan
watchfulness
ihtiyatlılık
watching
{i} izleme

Code Lyoko'yu izlemeyi seviyorum. - I like watching Code Lyoko.

Felicja, TV izlemekten hoşlanır. - Felicja enjoys watching TV.

watching
{f} izle

Öğrenci öğretmenin onu izlemesine çok kızdı. - The student became very nervous with the teacher watching him.

Code Lyoko'yu izlemeyi seviyorum. - I like watching Code Lyoko.

watching
izleme
watch tv
televizyon izlemek
watch tv
tv izlemek

Tom TV izlemekten başka bir şey yapmak istemiyor. - Tom doesn't want to do anything but watch TV.

Tom'un dün TV izlemek için zamanı yoktu. - Tom didn't have time to watch TV yesterday.

watchfulness
ihtiyatlilik
watching
izleyerek

Cumartesi öğleden sonrayı tamamen çok fazla TV izleyerek geçirdim. - I spent Saturday afternoon watching entirely too much TV.

Tom tüm öğleden sonrayı havaalanında inip kalkan uçakları izleyerek geçirdi. - Tom spent all afternoon at the airport watching the airplanes land and take off.

watching
{i} gözleme
watch out
dikkat

Civardaki hırsızlara dikkat edin. - Watch out for thieves around here.

Yankesicilere dikkat et. - Watch out for pickpockets.

watcher
{i} bakıcı
watcher
bekçi/bakıcı
watchful
watchfully tetikte
watchful
watchfulness uyanık oluş
watchful
{s} tetikte

Lütfen kaçmaya çalışma, çünkü düşmanının gözleri tetikte. - Do not try to run away, please, because the eyes of your enemies are watchful.

watchful
uyanık olarak
watchful
tetik

Lütfen kaçmaya çalışma, çünkü düşmanının gözleri tetikte. - Do not try to run away, please, because the eyes of your enemies are watchful.

watchful
defansif
watchfully
uyanık olarak
watchfully
tetikte olarak
watchfulness
{i} gözkulak olma
watchfulness
{i} dikkat
watchfulness
{i} uyanıklık
watchfulness
{i} sakınma
watching
{i} gözetleme
İngilizce - İngilizce
A particular time period when guarding is kept

The second watch of the night began at midnight.

To act as a lookout
To observe over a period of time; to notice or pay attention

Put a little baking soda in some vinegar and watch what happens.

A portable or wearable timepiece

More people today carry a watch on their wrists than in their pockets.

A group of sailors and officers aboard a ship or shore station with a common period of duty: starboard watch, port watch
To attend to dangers to or regarding

Watch what you say.

To be awake

So on the morne Sir Trystram, Sir Gareth and Sir Dynadan arose early and went unto Sir Palomydes chambir, and there they founde hym faste aslepe, for he had all nyght wacched .

A period of time on duty, usually four hours in length; the officers and crew who tend the working of a vessel during the same watch. (FM 55–501)
To mind, attend, or guard

He has to watch the kids that afternoon.

To look at, see, or view for a period of time

I'm tired of watching TV.

To be vigilant or on one's guard
A person or group of people who guard

The watch stopped the travelers at the city gates.

To be wary or cautious of

You should watch that guy. He has a reputation for lying.

To remain awake with a sick or dying person; to maintain a vigil
{v} not to sleep, to guard, tend, observe
{n} a guard, sentinel, pocket-timepiece, the space of time in which one person watches
An object created by you via the StockAlerts com web site to watch the market for a condition that you specify and send an alert when that condition is satisfied
a purposeful surveillance to guard or observe a small portable timepiece a period of time (4 or 2 hours) during which some of a ship's crew are on duty the period during which someone (especially a guard) is on duty observe with attention; "They watched as the murderer was executed"
Portable timepiece designed to be worn on the wrist or carried in the pocket. The first watches appeared shortly after 1500, when the mainspring (see spring) was invented as a replacement for weights in driving clocks. The progressive miniaturization of electronic components in recent decades has made possible the development of all-electronic watches, in which the necessary transistors, resistors, capacitors, and other elements are all on one or several miniature integrated circuits, or chips. Such circuitry enables them to perform several timekeeping functions and also makes possible digital readouts of the time
clock in one's hand
To serve the purpose of a watchman by floating properly in its place; said of a buoy
A period of time on duty, usually four hours in length; the officers and crew who tend the working of a vessel during the same watch
1 A period of duty to which part of a boat's crew is assigned; 2 Crew members assigned for a period of duty
follow with the eyes or the mind; "Keep an eye on the baby, please!"; "The world is watching Sarajevo"; "She followed the men with the binoculars
a period of time (4 or 2 hours) during which some of a ship's crew are on duty
Gulliver's watch, and timepieces in general, figure in the first voyage only Samuel Johnson, who otherwise gave Swift little credit, "allowed very great merit to the inventory of articles found in the pockets of the Man Mountain, particularly the description of his watch, which it was conjectured was his God, as he consulted it upon all occasions " [Boswell's Life of Johnson, Friday, 24 March 1775] "a wonderful kind of Engine which appeared to be a Globe, half Silver, and half of some transparent Metal we saw certain strange Figures circularly drawn which made an incessant Noise like that of a Water-Mill And we conjecture it is either some unknown Animal, or the God that he worships: " Lilliputian description of Gulliver's pocket watch (I: 2)
Dogwatch
A small timepiece, or chronometer, to be carried about the person, the machinery of which is moved by a spring
look attentively; "watch a basketball game"
To give heed to; to observe the actions or motions of, for any purpose; to keep in view; not to lose from sight and observation; as, to watch the progress of a bill in the legislature
– Any of the periods of duty into which the day is divided on a ship, so that the work is shared among alternating shifts of the crew
observe or determine by looking; "Watch how the dog chases the cats away"
In some cases, initial action must be taken by concerned interests, such as livestock and equipment removal from the lowest overflow areas This level may produce overbank flows sufficient to cause minor flooding of low-lying areas and local roads
see or watch; "view a show on television"; "This program will be seen all over the world"; "view an exhibition"; "Catch a show on Broadway"; "see a movie"
An allotted portion of time, usually four hour for standing watch, or being on deck ready for duty
observe with attention; "They watched as the murderer was executed"
Issued when hazardous weather of hydrologic conditions are possible but its occurrence, location and/or timing is still uncertain A watch is intended to provide lead time so those who need to set plans in motion may do so
To be awake; to be or continue without sleep; to wake; to keep vigil
Women Acting Together for Change
a purposeful surveillance to guard or observe
Forecast issued well in advance to alert the public of the possibility of a particular hazard (eg tornado watch, flash flood watch)
A "watch" means that severe weather is threatening and may occur in your area Listen to the radio or watch television for information and advice
(1) one of the seven divisions of the nautical day; (2) one of two divisions of the seamen forming the ship's company
a small portable timepiece
To be attentive or vigilant; to give heed; to be on the lookout; to keep guard; to act as sentinel
The period of the night during which a person does duty as a sentinel, or guard; the time from the placing of a sentinel till his relief; hence, a division of the night
Indicates that conditions are favorable for the development of the specified severe weather condition
Indicating that a particular hazard is possible, i e , that conditions are more favorable than usual for its occurrence A watch is a recommendation for planning, preparation and increased awareness (i e to be alert for changing weather, listen for further information and think about what to do if danger materializes)
be vigilant, be on the lookout, be on one's guard, be careful; "Watch out for pickpockets!"
The post or office of a watchman; also, the place where a watchman is posted, or where a guard is kept
a person employed to watch for something to happen
{f} see, look; pay attention; supervise, safeguard; be careful; observe; be alert; guard; keep a vigil
Cf
a devotional watch (especially on the eve of a religious festival)
follow with the eyes or the mind; "Keep an eye on the baby, please!"; "The world is watching Sarajevo"; "She followed the men with the binoculars"
That part, usually one half, of the officers and crew, who together attend to the working of a vessel for an allotted time, usually four hours
Storm conditions pose a threat to coastal areas, generally within 36 hours
A watch is used when the risk of a hazardous weather event has increased significantly, but the occurrence, location and timing are still uncertain
To be expectant; to look with expectation; to wait; to seek opportunity
A forecast issued well in advance of a severe weather event to alert the public of the possibility of a particular hazard, such as tornadoes, severe thunderstorms, flash and river floods, winter storms, or heavy snows
The act of watching; forbearance of sleep; vigil; wakeful, vigilant, or constantly observant attention; close observation; guard; preservative or preventive vigilance; formerly, a watching or guarding by night
el reloj; watch television, mirar la television
The day at sea is divided into six four-hour periods Three groups of watchstanders are on duty for four hours and then off for eight, then back to duty Seamen often work overtime during their off time WAYBILL - A non-negotiable document that acts as a receipt for the goods and evidence of the contract of carriage WW - Weather working
A duty station which a person is given for a set amount of time usually 4 hours (1 hour during indoc) The duties usually involve "keeping a watch" over what is occurring in a particular area and logging all activity During indoctrination a "Fire Watch" is held during the night to teach watch-standing skills and logbook entries
Period (usually of 4 hours) spent on duty, not just watching
{i} small clock that is usually worn on the wrist, wristwatch; patrolling; guarding; patrol or guard duty; crew or persons on duty; state of alert (Meteorology); observation
The watches are designated as the port watch, and the starboard watch
a POST OR PERIOD OF DUTY [E G Quarterdeck watch; phone; dempsey dumpster watch; after lookout sounding watch etc ]
a watch light
To remain awake with any one as nurse or attendant; to attend on the sick during the night; as, to watch with a man in a fever
watch cap
A knitted cap, such as the one worn by a seaman when on watch
watch glass
An item of glass laboratory equipment consisting of a simple slightly concave circle of glass. It is a general utility item, used to hold small samples, to evaporate liquids, to cover a beaker, and so on
watch in two
The practice of having two alternate watches aboard a ship or vessel
watch it
To be careful or cautious; to pay attention to what one is doing (usually imperative)

Hey, watch it! You nearly hit me.

watch like a hawk
to observe (someone or something) closely and keenly
watch lists
plural form of watch list
watch night
The night during which January 1 enters

The first watch night services ever held in Grace Protestant Episcopal Church were but poorly attended,... .

watch one's mouth
To be careful about what one says, especially with regard to disrespectful or profane language
watch one's mouth
In the imperative form, used as a warning to avoid or stop using inappropriate language, especially profanity, or disrespectful utterances
watch one's step
To move cautiously
watch one's step
To be cautious
watch out
To be aware or conscious; to look closely or carefully; to use caution. Often used in the imperative

Watch out for low doorways, so you don’t hit your head.

watch over
To guard and protect

She stayed up all night to watch over the sick infant.

watch paint dry
To watch something that has virtually no movement, hence, something very boring

I expected his new play to be as good as the last, but it was like watching paint dry.

watch pocket
A small pocket in the waistband of mens' trousers or other garment for carrying a pocket watch
watch the world go by
To pause and remain still whilst doing nothing but surveying the environment around oneself

I think I'll just sit under this tree and watch the world go by.

watch this space
An indication that a development will follow
watch your six
watch your back
watch-cap
Alternative spelling of watch cap
watch glass
(Kimya) A watch glass is a circular, slightly piece of glass used in chemistry as a surface to evaporate a liquid, to hold solids while being weighed, or as a cover for a beaker. The latter use is generally applied to prevent dust or other particles entering the beaker; the watch glass does not completely seal the beaker, and so gas exchanges still occur
watch your back
Be careful of the people around you, making certain that they do nothing to harm you: "I have to watch my back at work - there are a lot of people who would like my job."
watch your p's and q's
(deyim) Be polite, mind your manners: "At the banquet, remember your manners. Watch your P's and Q's."
watch 1
If you tell someone to watch a particular person or thing, you are warning them to be careful that the person or thing does not get out of control or do something unpleasant. You really ought to watch these quiet types If you're watching the calories, don't have mayonnaise
watch 1
If you are on the watch for something, you are expecting it to happen and you therefore pay attention to events so that you will notice it when it does happen. Environmentalists will be on the watch for damage to wildlife. = on the lookout
watch 1
If you watch someone or something, you look at them, usually for a period of time, and pay attention to what is happening. The man was standing in his doorway watching him He watched the barman prepare the beer he had ordered Chris watched him sipping his brandy I watched as Amy ate a few nuts
watch 1
If you watch people, especially children or animals, you are responsible for them, and make sure that they are not in danger. Parents can't be expected to watch their children 24 hours a day
watch 1
You say `watch it' in order to warn someone to be careful, especially when you want to threaten them about what will happen if they are not careful. `Now watch it, Patsy,' the Sergeant told her
watch 1
If you watch someone, you follow them secretly or spy on them. Ella was scared that someone was watching her
watch 1
If someone keeps watch, they look and listen all the time, while other people are asleep or doing something else, so that they can warn them of danger or an attack. Jose, as usual, had climbed a tree to keep watch
watch 1
You say to someone `you watch' or `just watch' when you are predicting that something will happen, and you are very confident that it will happen as you say. You watch. Things will get worse before they get better
watch 1
Please look at category
watch 1
to watch your step: see step
watch 1
A watch is a period of carefully looking and listening, often while other people are asleep and often as a military duty, so that you can warn them of danger or an attack. I had the first watch that May evening
watch 1
If you watch a situation or event, you pay attention to it or you are aware of it, but you do not influence it. Human rights groups have been closely watching the case Annoyed commuters could only watch as the departure time ticked by
watch 1
If you watch something on television or an event such as a sports match, you spend time looking at it, especially when you see it from the beginning to the end. I'd stayed up late to watch the film They spent a great deal of time watching television
watch 1
If someone is being kept under watch, they are being guarded or observed all the time
watch 1
If someone is on watch, they have the job of carefully looking and listening, often while other people are asleep and often as a military duty, so that they can warn them of danger or an attack. Apart from two men on watch in the engine-room, everyone was asleep
watch 1
If you keep watch on events or a situation, you pay attention to what is happening, so that you can take action at the right moment. US officials have been keeping close watch on the situation
watch 1
to see if the expression you are looking for is shown under another headword
watch 2
A watch is a small clock which you wear on a strap on your wrist, or on a chain
watch and ward
constant wakefulness, constant awareness
watch band
band for strapping a watch on the wrist
watch cap
a knitted dark blue wool cap worn by seamen in cold or stormy weather
watch cap
wool cap that covers the head and neck
watch cap
A dark blue knitted cap worn in cold weather, especially by enlisted naval personnel
watch case
the metal case in which the works of a watch are housed
watch chain
type of chain to which a miniature clock is attached
watch crystal
cover that protects the face of a watch; concavo-convex glass that covers and protects the face of a watch
watch fire
a fire lighted at night as a signal
watch fire
fire that is set as a signal; fire that is lighted at nigh to provide heat and light to guards
watch fire
A fire kept burning at night, as for a signal or by a guard
watch for
If you watch for something or watch out for it, you pay attention so that you notice it, either because you do not want to miss it or because you want to avoid it. We'll be watching for any developments He called out to them to watch out for the unexploded mine. = look out for
watch glass
laboratory glassware; a shallow glass dish used as an evaporating surface or to cover a beaker
watch glass
small shallow dish for holding small quantity of a solution; small dish used in laboratories to evaporate liquids (Science); protective transparent cover (glass or plastic) for covering the face of a clock or watch
watch guard
watch strap, something used to fasten a watch to one's wrist
watch his step
be careful where he walks
watch key
winder consisting of a key with a square hole; used for winding some watches
watch key
{i} key with a square hole whichis used for winding watches
watch list
[Top]
watch list
tr>
watch list
List of securities under surveillance by either a brokerage firm, exchange or other self-regulatory organization A security may be on a watch list for various business or regulatory reasons
watch list
A list of securities selected for special surveillance by a brokerage, exchange, or regulatory organization; firms on the list are often takeover targets, companies planning to issue new securities, or stocks showing unusual activity
watch list
A list of firms or securities selected for special surveillance by a brokerage, stock exchange or provincial regulatory organization; firms on the list are often takeover targets, companies planning to issue new securities or stocks showing unusual activity
watch list
A list of securities selected for special surveillance by a brokerage, exchange or regulatory organization; firms on the list are often takeover targets, companies planning to issue new securities or stocks showing unusual activity
watch meeting
A religious meeting held in the closing hours of the year
watch night
a devotional service (especially on New Year's Eve)
watch night
long night without sleeping; New Year's Eve, December 31; Christmas Eve, December 24
watch one's step
be careful with what one does
watch out
be careful
watch out
If you tell someone to watch out, you are warning them to be careful, because something unpleasant might happen to them or they might get into difficulties. You have to watch out because there are land mines all over the place = look out
watch out
be vigilant, be on the lookout, be on one's guard, be careful; "Watch out for pickpockets!"
watch out for
see watch for
watch out for
beware of; be careful of
watch over
If you watch over someone or something, you pay attention to them to make sure that nothing bad happens to them. The guards were originally hired to watch over the houses as they were being built. = watch
watch over
guard, protect, supervise
watch over
follow with the eyes or the mind; "Keep an eye on the baby, please!"; "The world is watching Sarajevo"; "She followed the men with the binoculars"
watch pocket
{i} fob, small pocket in a vest or pants to hold a pocket watch
watch television
view the television set
watch tower
high tower from which watch is kept, lookout post
watch-
look attentively; "watch a basketball game"
watch-
A "watch" means that severe weather is threatening and may occur in your area Listen to the radio or watch television for information and advice
watch-
Women Acting Together for Change
watch-
observe with attention; "They watched as the murderer was executed"
watch-
a person employed to watch for something to happen
watch-
(1) one of the seven divisions of the nautical day; (2) one of two divisions of the seamen forming the ship's company
watch-
Indicates that conditions are favorable for the development of the specified severe weather condition
watch-
observe or determine by looking; "Watch how the dog chases the cats away"
watch-
A duty station which a person is given for a set amount of time usually 4 hours (1 hour during indoc) The duties usually involve "keeping a watch" over what is occurring in a particular area and logging all activity During indoctrination a "Fire Watch" is held during the night to teach watch-standing skills and logbook entries
watch-
follow with the eyes or the mind; "Keep an eye on the baby, please!"; "The world is watching Sarajevo"; "She followed the men with the binoculars"
watch-
A forecast issued well in advance of a severe weather event to alert the public of the possibility of a particular hazard, such as tornadoes, severe thunderstorms, flash and river floods, winter storms, or heavy snows
watch-
Forecast issued well in advance to alert the public of the possibility of a particular hazard (eg tornado watch, flash flood watch)
watch-
The day at sea is divided into six four hour periods Three groups of watchstanders are on duty for four hours and then off for eight, then back to duty Seamen often work overtime during their off time
watch-
find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort; "I want to see whether she speaks French"; "See whether it works"; "find out if he speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
watch-
clock in one's hand
watch-
Issued when hazardous weather of hydrologic conditions are possible but its occurrence, location and/or timing is still uncertain A watch is intended to provide lead time so those who need to set plans in motion may do so
watch-
a watch light
watch-
see or watch; "view a show on television"; "This program will be seen all over the world"; "view an exhibition"; "Catch a show on Broadway"; "see a movie"
watch-
Indicating that a particular hazard is possible, i e , that conditions are more favorable than usual for its occurrence A watch is a recommendation for planning, preparation and increased awareness (i e to be alert for changing weather, listen for further information and think about what to do if danger materializes)
watch-
A watch is used when the risk of a hazardous weather event has increased significantly, but the occurrence, location and timing are still uncertain
watch-
a POST OR PERIOD OF DUTY [E G Quarterdeck watch; phone; dempsey dumpster watch; after lookout sounding watch etc ]
watch-
An object created by you via the StockAlerts com web site to watch the market for a condition that you specify and send an alert when that condition is satisfied
watch-
The day at sea is divided into six four-hour periods Three groups of watchstanders are on duty for four hours and then off for eight, then back to duty Seamen often work overtime during their off time WAYBILL - A non-negotiable document that acts as a receipt for the goods and evidence of the contract of carriage WW - Weather working
watch-
the period during which someone (especially a guard) is on duty
watch-
be vigilant, be on the lookout, be on one's guard, be careful; "Watch out for pickpockets!"
watch-
a small portable timepiece
watch-
a period of time (4 or 2 hours) during which some of a ship's crew are on duty
watch-
Storm conditions pose a threat to coastal areas, generally within 36 hours
watch-
a devotional watch (especially on the eve of a religious festival)
watch-
Gulliver's watch, and timepieces in general, figure in the first voyage only Samuel Johnson, who otherwise gave Swift little credit, "allowed very great merit to the inventory of articles found in the pockets of the Man Mountain, particularly the description of his watch, which it was conjectured was his God, as he consulted it upon all occasions " [Boswell's Life of Johnson, Friday, 24 March 1775] "a wonderful kind of Engine which appeared to be a Globe, half Silver, and half of some transparent Metal we saw certain strange Figures circularly drawn which made an incessant Noise like that of a Water-Mill And we conjecture it is either some unknown Animal, or the God that he worships: " Lilliputian description of Gulliver's pocket watch (I: 2)
watch-
In some cases, initial action must be taken by concerned interests, such as livestock and equipment removal from the lowest overflow areas This level may produce overbank flows sufficient to cause minor flooding of low-lying areas and local roads
watch-
1 A period of duty to which part of a boat's crew is assigned; 2 Crew members assigned for a period of duty
watch-
Period (usually of 4 hours) spent on duty, not just watching
watch-
a purposeful surveillance to guard or observe
watch-
el reloj; watch television, mirar la television
watch-
– Any of the periods of duty into which the day is divided on a ship, so that the work is shared among alternating shifts of the crew
watch-glass
hour glass, glass filled with sand that falls to the other side (used to measure time)
analog watch
US spelling of analogue watch
analogue watch
A watch that displays time by means of a dial and hands, in contradistinction to a digital watch
death-watch beetle
A woodboring beetle, namely a beetle whose larvae are xylophagous
death-watch beetles
plural form of death-watch beetle
digital watch
A watch, usually electronic, that displays time in the form of numbers, rather than by a dial and hands
fire watch
In time of war or danger, the task of looking out for signs of fire caused by the dropping of incendiary devices etc
fire watch
The act of watching for the occurrence of fires. This is usually done with the intent of detecting fires early so that they can be extinguished quickly and damage to land and/or property can be prevented or minimalized. Fire watches are often employed in forested areas where the risk of fires is high (dry conditions, hot weather, etc) or in industrial settings where hot work (welding, metal grinding, etc) is occurring
graveyard watch
The middle watch on a ship, from midnight to 4 am
keep a close watch on
to pay careful attention to a situation or a thing, so that you can deal with any changes or problems

The prime minister asked the home secretary to keep a close watch on the flooding situation.

keep watch
To guard; to watch over someone or something

In the afternoon the sun shone hot in their faces, for there were no trees to offer them shade; so that before night Dorothy and Toto and the Lion were tired, and lay down upon the grass and fell asleep, with the Woodman and the Scarecrow keeping watch.

night watch
the guards on such a watch
night watch
a watch kept on some premises, or on a town, by guards during the night
on one's watch
During the period of time when one is in a position of authority or responsibility

Woods dismissed the idea that anyone could get away with election fraud on her watch.

on the watch
On duty as a guard or lookout; vigilant; alert

The department also notified its Bureau of Forestry and Electricity to be on the watch for ice on trees and power lines.

on watch
Alternative form of on the watch
pocket watch
A watch carried in the pocket, often with a closing cover and usually attached to a chain
pocket-watch
Attributive form of pocket watch

pocket-watch glister.

suicide watch
A period of monitoring of someone, especially a prisoner deemed likely to commit suicide, to ensure they do not commit suicide
watcher
someone who watches or observes
watcher
a guard
watching
Present participle of watch
watcher
{n} one who watches or observes
watchful
{a} attentive, careful, close, wakeful
watchfully
{a} with watchfulness or care
watchfulness
{n} great care, a want of due sleep
watching
{n} a guarding, an inability to sleep
watched
Past tense of to watch
watcher
a guard who keeps watch
watcher
The operator of the Schiffli machine who sets the pattern, twists the yarns, maintains the shuttles, loads and unloads the machines, performs the rollovers and watches for thread and needle breakage The machine operator
watcher
One who trains and prepares the Slayer Click here for a full description
watcher
(Concepts)
watcher
someone who watches someone or something for pleasure or as part of their job bird/whale/royal etc watcher
watcher
{i} observer, viewer; watchman; guardian; one who watches over a sick person or dead body
watcher
One who watches; one who sits up or continues; a diligent observer; specifically, one who attends upon the sick during the night
Türkçe - İngilizce

watch teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

watch box
bekçi kulübesi
watch