saat

listen to the pronunciation of saat
Türkçe - İngilizce
hour

The airplane flies at a speed of five hundred kilometers per hour. - Uçak saatte beş yüz kilometre hızla uçar.

We must sleep at least seven hours a day. - Günde en az yedi saat uyumak zorundayız.

clock

There is a clock on the wall. - Duvarda bir saat var.

She gave him a clock. - O, ona bir saat verdi.

watch

My watch is ten minutes late. - Saatim on dakika ileri.

She gave him a watch. - O, ona bir saat verdi.

o'clock

Come and see me at eleven o'clock. - Gel ve saat on birde beni gör.

We are to meet together at 9 o'clock tomorrow night. - Yarın gece saat dokuzda birlikte buluşacağız.

(Bilgisayar) hr
gauge
(Bilgisayar) at
gage
(Bilgisayar) hrs
timekeeper
time keeper
register
meter

It took me about two and a half hours to dig a hole one meter in diameter and two meters in depth. - Bir metre çapında ve iki metre derinliğinde bir çukur kazmak yaklaşık 2.5 saatimi aldı.

clock; watch; timepiece
(electricity, gas, or water) meter; taximeter; speedometer
time , clock
ticker
horologe
timer

There are many different kinds of clocks, including wristwatches, wall clocks, digital watches, gold watches, cuckoo clocks, quartz watches, stopwatches, timer and tower clocks. - Kol saatleri, duvar saatleri, dijital saatler, altın saatler, guguklu saatler, kuvars saatler, kronometreler, zamanlayıcı ve kule saatleri de dahil olmak üzere saatlerin birçok farklı türleri vardır.

Did the timer go off? - Saat çalmaya başladı mı?

an hour's walk; the distance that can be traveled in an hour
time; time of day
hour; time; watch, clock; meter
hours

I've been waiting for hours. - Saatlerdir bekliyorum.

I'll have to study ten hours tomorrow. - Yarın on saat çalışmak zorunda kalacağım.

{i} timepiece
cloek
saat tarifesi
(Hukuk) timetable
saat ibresi
(Televizyon) clock hand
saat kaç
what time is it
saat kulesi
clock tower

Tom looked at the clock tower. - Tom saat kulesine baktı.

saat tutmak
minute
saat yönünde
clockwise
saat bir
one
saat biçemi
(Bilgisayar) time style
saat biçimi
(Bilgisayar) time format
saat camı
(Tıp) watch-glass
saat dilimi
timezone
saat ekranı
(Bilgisayar) time display
saat farkı
(Bilgisayar) time offset
saat gibi
precisely
saat gibi
smoothly
saat kayışı
watchstrap
saat kurmak
wind
saat on üç
one
saat sesi
tick-tack
saat yapımı
clock and watch making
saat yönü
clock wise
saat çalmak
chime
saat ölçer
hour meter
saat örneği
(Bilgisayar) time sample
saat ücreti
per hour
saat/tl
(Bilgisayar) billing rate
saat ayarlamak
time to adjust
saat camı
crystal
saat farkı
Time difference
saat ibresi
clockwise of
saat iki buçuk
two and a half hours
saat kaç
do you have time?
saat onda
At ten o'clock
saat yönünün tersi
Counterclockwise, anticlockwise
Saat kaç?
What's the time?, What time is it?
saat 5'e kadar hazır olması gerekiyor
I need it by 5 o'clock
saat 9'da geleceğiz
We'll come at 9 o'clock
saat akrebi
hour hand
saat akrebi yönü
counter clockwise
saat anahtarı
winder
saat artışı
(Bilgisayar) time increment
saat atışı
clock pulse
saat ayarı
time signal (used to regulate timepieces)
saat ayarı
time signal
saat ayracı
(Bilgisayar) time separator
saat açısı
hour angle
saat başı
1. on the hour. 2. constantly, every whipstitch
saat başı
hourly
saat başı galiba! Why is everybody so quiet?
(said jocularly when there is a general lull in the conversation)
saat başına
per hour

How much do you charge per hour? - Saat başına ne kadar ücret alıyorsunuz?

The minimum wage in Okinawa is 642 yen per hour. - Okinawa'daki asgari ücret saat başına 642 yendir.

saat başına ücret
hourly rate
saat başına ücretiniz ne kadar
What are the charges per hour
saat be saat
from hour to hour, hourly, with every passing hour
saat bir
It is one o'clock
saat bu saat
(Konuşma Dili) The time to do it is right now!
saat camı
watch glass
saat cebi
watch pocket
saat cebi
fob
saat dairesi
hour circle
saat farkından dolayı rahatsızlık
jet lag
saat farkından dolayı rahatsızlık
jet syndrome
saat farkından dolayı rahatsızlık
jet fatigue
saat frekansı
clock frequency
saat gibi
like a clock, like clockwork, in a very smooth and orderly way
saat gibi
like clock
saat gibi düzenli
as regular as clockwork
saat gibi işlemek
to run smoothly
saat hakemi
timekeeper
saat hakemi
timer
saat ikide
at two o'clock
saat istiyorum
I'd like a clock
saat izi
(Bilgisayar,Teknik) clock track
saat kadranı
clock face
saat kayışı
watchstrap, watchband
saat kayışı
watch strap
saat kaç
What time do you have
saat kaç?
what's the time?
saat kaça kadar
Till what time
saat kaçta
At what time
saat kaçta
At what time?/When?
saat kaçta açıyorsunuz
When do you open
saat kaçta başlıyor
What time does it start
saat kaçta dönüyoruz
What time do we get back
saat kaçta kapıyorsunuz
When do you close
saat kaçta varacağız
What time will we arrive
saat kaçtan itibaren
From what time
saat kiti
clock kit
saat kulpu
watchband
saat kurgusu
winder
saat kuşağı
(Bilgisayar) time zone
saat kösteği
watch chain
saat maşası
escapement
saat mekanizması
clockwork
saat on
it's ten o'clock
saat on bir buçuğu çalmak
to be nearing the end of one's life, for time to run out on one
saat on birde
very late in life, very late in the day
saat on birde
at eleven o'clock
saat oranı
clock rate
saat rakkası
regulator
saat sayacı
hour counter
saat sayacı
clock counter
saat servisi
(telefon) speaking clock
saat sesi
tick
saat sesi
tick tack
saat sinyali
time signal
saat sıklığı
clock frequency
saat takmak
have on watch
saat takmak
wear watch
saat tam onikide
on the stroke of twelve
saat tamirciliği
watchmaking
saat tamircisi
watchmaker
saat taşı
jewel
saat taşı
ruby
saat tutma
timing
saat tutmak
clock
saat tutmak
to time something or someone
saat tutmak
time
saat tutmak
to time, to clock
saat ve mil
(Bilgisayar) watch and pin
saat verisi
(Bilgisayar) hour data
saat vurmak
for a clock to strike the hour
saat vurumu
clock pulse , clock signal
saat vuruşu
stroke
saat yelkovanı
minute hand
saat yelkovanının aksi yönünde
anticlockwise
saat yönünde
clockwise (CW)
saat yönüne
dextrorotatory
saat yönüne
dextrogyrate
saat yönünün tersi
anticlockwise , counter clockwise
saat zembereği
watch spring
saat zinciri
Albert
saat zinciri
guard chain
saat zinciri
albert chain
saat çarkı
hour wheel
saat çemberi/dairesi astr
hour circle
saat özeti
(Bilgisayar) time summary
saat ücreti
wages per hour
saat ücreti ile ödeme
portal to portal pay
saat üreteci
clock generator
saat üretmek
watchmaking
saat üretmek
watchmake
saat/tarih
(Bilgisayar) time/date
saat: 00:00
(Bilgisayar) time: 00: 00
sabah saat onda buluşalım
Let's meet at ten a.m
sandıklı saat
grandfather clock
santigrat; saat; örtme faktörü; sürünme hattı şekli
(Askeri) centigrade; clock; coverage factor; creeping line pattern
sarkaçlı saat
pendulum clock
sayısal saat
digital clock
(saat) kala
to
yarım saat
half an hour

We were held up for half an hour in the traffic and so we arrived late. - Biz trafikte yarım saat kadar durdurulduk ve bu yüzden geç vardık.

It took us half an hour to set up the tent. - Çadırı kurmak yarım saatimizi aldı.

beygir gücü saat
horsepower hour
dakik (saat)
precise
evrensel saat
(Askeri) universal time
geri (saat)
slow
iki saat
(Bilgisayar) in two hours
ileri saat
fast
kilometre/saat
km/h
kişi-saat
(Ticaret) man-hour
kredi saat
(Eğitim) credit hour
standart saat
(Bilgisayar) standard hours
tarih -saat
(Bilgisayar) date -time
tarih saat
(Bilgisayar) date time
tarih saat
(Bilgisayar) datetime
tarih saat grubu
(Askeri) date time group
tarih ve saat
(Bilgisayar) date time
tarih ve saat
(Bilgisayar) date and time
tarih-saat
(Bilgisayar) date-time
toplam saat
(Bilgisayar) total hours
uzun saat
(Bilgisayar) long time
vat-saat
(Elektrik, Elektronik) watt hour
vat-saat
watthour
yerel saat
(Askeri) local hour
üç saat önce
three hours ago
1 saat süresince
for one hour
1 saat süresince
for an hour
24 saat aramak
to call 24 hours
Saat kordonu
(Saatler) watch strap
Saat kordonu
strap
dijital saat
digital clock
saat kaç
what is the time
Evrensel Saat saat dilimi göstergesi 1
(Askeri) time zone indicator for Universal Time
Saat Farkı
time differ
aksla kurulan saat
stemwinder
akşam saat onda buluşalım
Let's meet at ten p.m
ana saat
master clock
anahtar, saat vb. tasimak için bele takilan zincir
chatelaine
analog saat
analog watch
banka saat kaça kadar açık
How late is the bank open
bir saat içerisinde alabilirsiniz
You can pick it up in an hour
bir saat içinde
in an hour
bir saat içinde bir taksi rica ediyorum
I would like a taxi in an hour
bir sonraki rehberli tur saat kaçta
When is the next guided tour
bir sonraki tren saat kaçta kalkıyor
When does the next one depart
birlik eğitim aracı/eğitmeni; Evrensel Saat
(Askeri) unit trainer; Universal Time
bu mağaza saat kaçta kapanıyor
When does this store close
Türkçe - Türkçe
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası: "Karabalçıklı çiftliği kasabadan sıkı yürüyüşlerle bir saat çeker."- R. N. Güntekin
(Osmanlı Dönemi) Saatler. Vakitler
Sayaç
Günün hangi saati olduğunu gösteren alet
Vakit, zaman: "Oyuncular meyus olmayarak gene saati geldiği vakit perdelerini açtılar."- M. Ş. Esendal
Bir işin yapıldığı belli bir zaman
Vakit, zaman
Günün hangi saati olduğunu gösteren alet: "Kolundaki krom saate göz attı."- R. H. Karay
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
Bir işin yapıldığı belirli zaman
(Osmanlı Dönemi) SI'VA'
(Osmanlı Dönemi) HÜNEYHE
(Osmanlı Dönemi) SI'V
(Osmanlı Dönemi) ENA
saat ayarı
Vaktin ve saatin düzenli akışını sağlamak amacıyla yapılan ayar
saat açısı
Konum üçgeninin içinde bulunulan yerin saatini veren açısı
saat başı
Her saatin ilk dakikaları, tam saat
saat camı
Saat kadranı ve rakamlarını dış etkilerden koruyan özel yapılmış cam
saat cebi
Saat konulmak üzere pantolonlara, özellikle yeleklere yapılan cep
saat dairesi
Bir yıldızdan ve göğün kutuplarından geçen büyük daire
saat dilimi
Greenwich başlangıç boylamından itibaren yeryüzünü 24 parçaya ayıran, 15 dakikalık bölümlerden her biri
saat farkı
Dünyanın dönüşünden ve meridyen farklılığından oluşan zaman aralığı
saat kulesi
bakınız: kule
saat çiçeği
Bir tür çiçek
kilowatt-saat
Kilowat cinsinden enerjinin saat cinsinden zamanla çarpımı.Belirli bir zamanda (saatte)harcanan,kullanılan kilowat cinsinden elektrik enerjisi
EZANÎ SAAT
(Osmanlı Dönemi) Ezanın kendine göre ayarlandığı saat. Her hangi bir yerde güneşin tam gurub ettiği andan, sonraki gün aynı vakte kadar, 24 saat olmak üzere ayarlanmış saat
alafranga saat
Günü 24 saat sayarak, günün başlayışını gece yarısı 01 olarak kabul eden saat sistemi
amper saat
Bir amper şiddetinde akım geçiren bir iletkenden bir saat içinde geçen elektrik miktarı
ana saat
Bir gözlem evi veya kurumda, saatler içinde en doğru giden ve öbür saatlerin ayarlanmasında kullanılan saat
elektronik saat
Elektrik enerjisi ile çalışan saat
guguklu saat
Saat başlarını ve buçukları, açılan küçük kapıdan veya pencereden bir guguk kuşunun çıkması ve ötmesiyle bildiren saat
kilovat saat
Bir kilovatlık bir gücün bir saatte verdiği iş ve enerji birimi
o saat
Hemen, o anda
vat saat
Gücü bir vat olan bir makinenin bir saat işlemekle yapmış olacağı iş
yerel saat
Güneşin 0 Meridyen noktasından geçmekte olduğu anda ayarlanan saat
zevali saat
Öğle vakti, 12.00'yi başlangıç olarak alan saat
ölü saat
Herhangi bir faaliyet, iş veya durum sırasında yitirilmiş süre veya zaman
saat