dikkatli olmak

listen to the pronunciation of dikkatli olmak
Türkçe - İngilizce
watch out
mind
keep one's eyes open
keep one's eyes peeled
watch one's step
be watchful
watch out for
be on the ball
reck
to be careful; to watch out; to take care; to watch one's step
take care
be particular about
take heed
be careful!

I have to be careful from now on. - Artık dikkatli olmak zorundayım.

You've got to be careful. - Dikkatli olmak zorundasın.

pay heed to
give heed to
be careful

Tom wants to be careful not to use too much water. His well is almost dry. - Tom çok fazla su kullanmamak için dikkatli olmak istiyor. Onun kuyusu neredeyse kuru.

You have to be careful. - Dikkatli olmak zorundasın.

to pay attention
be carefully
to be careful
keep one's eyes skinned
dikkatli olma
{i} vigilance
dikkatli olma
carefulness
dikkatli olma
reck
dikkatli olma
careful

You should be careful in choosing friends. - Arkadaş seçerken dikkatli olmalısın.

If you're not careful, you might slip and fall on the icy steps. - Eğer dikkatli olmazsan ,kayabilir ve buzlu basamakların üstüne düşebilirsin.

dikkatli olma
thoughtfulness
dikkatli olma
being careful
dikkatli olmak