sakıngan

listen to the pronunciation of sakıngan
Türkçe - İngilizce
prudent, cautious, chary
prudent, cautious
wary
circumspect
chary
cautious

He is too cautious to try anything new. - Yeni bir şey denemeyecek kadar sakıngan.

watchful
Türkçe - Türkçe
Sakınarak davranan, ihtiyatlı, ihtiyatkâr
sakıngan