acayip

listen to the pronunciation of acayip
Türkçe - İngilizce
bizarre
odd

Do you mean you don't find that odd? - Onu acayip bulmadığını mı demek istiyorsun?

Tom gave me the oddest look. - Tom bana en acayip görüntüyü verdi.

grotesque
weird

Tom has a lot of weird ideas. - Tom'un bir sürü acayip fikirleri var.

What's the weirdest thing you've ever eaten? - Bugüne kadar yediğin en acayip şey ne?

queer
strange

Sometimes he can be a strange guy. - Bazen acayip bir adam olabiliyor.

People no longer consider it strange for men to let their hair grow long. - İnsanlar artık erkeklerin saçlarını uzatmalarına acayip olarak bakmıyorlar.

flaky (about a person)
unusual
insane asylum
bughouse
in an amusing manner
kinky
strange, peculiar, queer, curious, odd
strange, queer, bizarre, weird , peculiar, odd, grotesque, astonishing, curious,outlandish, cranky; freakish, unusual, abnormal; super, very, damn, nifty, funky
uncanny

She bears an uncanny resemblance to Marilyn Monroe. - O, Marilyn Monroe'ya acayip bir benzerlik taşımaktadır.

humorously
crotchety
How strange! How odd!
comically
fanciful
strange things, wonders
{s} curious
{s} quirky
uncommon
wild
extraordinary
outrageous

It is outrageous that you should spend so much money. - Bu kadar çok para harcamanız acayip.

abnormal
spooky

I believe in many different spooky things. - Birçok farklı acayip şeylere inanıyorum.

unco
nifty
peculiar
futuristic
singular
funky
awfully
freak
offbeat
funny
droll
cranky
specimen
unheard-of
bloody
{s} quaint
{s} comical
{s} novel
{s} outlandish
crotchet
screwy
{s} rum
{s} some

That religious cult has got some pretty off the wall ideas. - O dini mezhebin bazı acayip fikirleri var.

Sometimes he can be a strange guy. - Bazen acayip bir adam olabiliyor.

out of the way
crackbrained
laughable
marvelous
{s} fantastical
{s} incongruous
rummy
{s} freakish
{s} flaky
outoftheway
{s} splendiferous
{s} kooky
splay
{s} exotic
{s} fantastic
eccentric
{s} quizzical
{s} antic
acayip kimse
crank
acayip tip
flake
acayip davranışlı
eccentric
acayip hareket
quirk
acayip kılıklı tip
guy
acayip alet
contraption
acayip ama hoş
far out
acayip fikir
fantasy
acayip fikir
phantasy
acayip fikirli
whimsey
acayip fikirli
whimsy
acayip fikirli
whimsical
acayip karışım
omnium gatherum
acayip kimse
oddball
acayip kimse
specimen
acayip olmak
to become strange
acayip olmak
to become odd
acayip tip
odd fellow
acayip tip
eccentric
acayip tip
screwball
acayip tip
duck
acayip tip
odd fish
acayip yaratık
freak
acayip şey
weirdo
siyah acayip kukla
golliwog
Türkçe - Türkçe
Tuhaf, yadırganan
Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı: "Dişlerinin arasından ıslık gibi acayip sesler çıkarmaya başladılar."- R. N. Güntekin. Şaşma anlatan bir söz
Şaşma bildiren bir söz
Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, şaşılacak, şaşmaya değer, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı
tansı
gayritabii
acayip olmak
Yadırganacak bir duruma girmek
acayip