unusual mental ability

listen to the pronunciation of unusual mental ability
İngilizce - Türkçe
olağandışı zihinsel yetenek
brilliance
ihtişam
brilliance
fevkalade parlaklık
brilliance
zekâ parlaklığı
genius
{i} koruyucu melek
genius
{i} yaratıcılık

Bir deha olağanüstü yaratıcılık yeteneklerine sahip bir kişidir. - A genius is a person with extraordinary creative abilities.

brilliance
{i} deha
brilliance
mükemmellik
brilliance
göz alıcılık
brilliance
harikuladelik
genius
dâhi
brilliance
{i} parlaklık
brilliance
{i} görkem
genius
eski Roma mitolojisinde bir kimseyi veya yeri himaye eden cin
genius
{i} ruh
genius
(isim) deha, dahi, dahilik, yaratıcılık, görüş, düşünce yapısı, koruyucu melek, ruh
genius
peri
genius
ozellik
İngilizce - İngilizce
brilliance
genius
unusual mental ability

  Heceleme

  u·nu·su·al men·tal a·bi·li·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  ınyujuıl mentıl ıbîlıti

  Telaffuz

  /əˈnyo͞oᴢʜo͞oəl ˈmentəl əˈbələtē/ /əˈnjuːʒuːəl ˈmɛntəl əˈbɪlətiː/