anormal

listen to the pronunciation of anormal
İngilizce - Türkçe
(Tekstil) anormal ( olağanüstü )
İngilizce - İngilizce
Not according to rule; abnormal
Türkçe - İngilizce
abnormal

Environmental pollution is causing abnormal weather conditions. - Çevre kirlenmesi anormal hava koşullarına neden oluyor.

There is nothing abnormal in having a child around forty. - 40'lı yaslarda çocuk sahibi olmanın anormal bir tarafı yok.

aberrant; freakish
anomalous
preternatural
freak; bastard
abnormal, anomalous, freakish, unnatural, deviant
unnatural
{s} freak

Tom looked pretty freaked. - Tom oldukça anormal görünüyordu.

unusual

Layla was feeling a bit unusual. - Leyla kendini biraz anormal hissediyordu.

It's not unusual for Tom to be late. - Tom'un geç kalması anormal değil.

irregular
out
deviant

Sami had deviant thoughts. - Sami'nin anormal düşünceleri vardı.

unhealthy
out of the way
abnormally

The price of real estate has been rising abnormally in Japan. - Japonya'da gayrimenkul fiyatları anormal bir biçimde artıyor.

{s} bastard
deviate
{s} freakish
monstrous
anormal bir yerde
ectopic
anormal bitiş
abend
anormal büyüyen
excrescent
anormal hevesleri olan
freakish
anormal uyarılma
erethism
anormal şey
freak
anormal