distinguished

listen to the pronunciation of distinguished
İngilizce - Türkçe
{s} seçkin

Tom çok seçkin görünümlü. - Tom is very distinguished looking.

Çok seçkin görünüyorsun. - You look very distinguished.

{s} görülebilir
{s} tanınmış
ayırt edilen
{s} sivrilmiş
seçilmek
{f} ayırt et
ünlü
{f} ayırt et: adj.seçki
{s} güzide
{f} ayırt et: adj.mükemmel
ayır

Bu cihazlar özellikle yüksek kaliteli işçilikle ayırt edilir. - These devices are distinguished by particularly high-quality workmanship.

Orijinal ve kopya kolayca ayırt edilirler. - The original and the copy are easily distinguished.

{s} farkedilebilir
fark edilebilir
mükemmel

Bir sakalla mükemmel görüneceğini düşünüyorum. - I think you'd look distinguished with a beard.

distinguish
ayırt etmek

İkizler o kadar benziyorlar ki birini diğerinden ayırt etmek neredeyse imkansız. - The twins look so much alike it's next to impossible to distinguish one from the other.

İyi kahveyi kötü kahveden ayırt etmek için dilini eğitmelisin. - You must educate your tongue to distinguish good coffee from bad.

distinguish
fark etmek
distinguish
ayırmak

Ne yaparsak yapalım, iyi insanları kötü insanlardan dış görünüşlerine bakarak ayırmak imkansızdır. - No matter how we try, it is impossible to distinguish good people from bad people by outward appearances.

İyiyi kötüden ayırmak kolaydır. - It's easy to distinguish good from evil.

Distinguished Service Medal
Üstün hizmet madalyası
distinguished fellow award
seçkin adam ödülü
distinguished flying cross
seçkin çapraz uçan
distinguished from
ayırt
distinguished class
(Askeri) ÜSTÜN BOMBARDIMANCI SINIFI: Bir bombardımancıya verilen en yüksek derece. Bu derece, bombardımancı ve usta bombardımancı (master class) denilen diğer iki derecenin üstündedir
distinguished designation badge
(Askeri) ÜSTÜN NİŞAN BRÖVESİ: Üç tane atış müsabaka brövesine hak kazanılmış olduğunu gösteren madeni veya emaye bröve. Bu bröveler; biri üstün nişancı (tüfek) "Distinguished Marksman (Rifle) " diğeri Üstün Tabanca Nişancısı "Distinguished Pistol" olmak üzere iki çeşittir
distinguished flying cross
(Askeri) ÜSTÜN UÇUŞ MADALYASI: Uçuşta üstün başarı veya yüksek kahramanlık nişanesi olarak verilen bir nişan. Nişan sıra numarası 6'dır
distinguished flying cross
(Askeri) üstün uçuş madalyası
distinguished marksman
(Askeri) ÜSTÜN NİŞANCI: Kara Kuvvetleri tarafından tertip edilen tüfekle atış müsabakalarında üç madalya kazanmış subay veya er
distinguished marksman
(Askeri) üstün nişancı
distinguished military graduate
(Askeri) ÜSTÜN DERECE İLE MEZUN (ASKERİ) ÖĞRENCİ: Askeri bilimler profesörü tarafından bu sıfat verilen ve; a) Üstün bir askeri öğrenci olarak adlandırılıp gerekli bilgi standardını devam ettiren. b) "Yedek Subay Eğitimi Sınıfı" üst subay bölümü tekamül kursunu bitiren ve c) Bir bakalorya derecesiyle mezun olan veya bir bakalorya derecesi ile ilgili bütün şartların tamamlandığı ve derecesinin müteakip nizami ders yılı başında kendisine verileceğini gösterir. Müessese müdürlüğünden verilmiş belgesi bulunan şahıs
distinguished military student
(Askeri) ÜSTÜN ASKERİ ÖĞRENCİ: Bir üniversite veya kolejde, Yedek Subay Eğitim Sınıfı geliştirme kursuna kayıtlı ve, yüksek tahsil durumu, önderliği ile, gerek Askeri Bilimler Profesörü, gerek okul resmi şahsiyetlerince, seçkin olarak tanınmış bir askeri öğrenci
distinguished military student
(Askeri) üstün askeri öğrenci
distinguished name
Seçkin Ad
distinguished pistol shot
(Askeri) ÜSTÜN TABANCA NİŞANCISI: Kara Kuvvetleri tarafından tertip edilen tabanca ile atış müsabakalarında üç madalya ve bröve kazanmış kimse
distinguished pistol shot
(Askeri) üstün tabanca nişancısı
distinguished service cross
(Askeri) savaş temayüz madalyası
distinguished service cross
(Askeri) SAVAŞ TEMAYÜZ MADALYASI: Düşmana karşı harekatta olağanüstü kahramanlığı gösterir madalya. Bu madalyanın alınması için gerekli kahramanlık derecesi. Şeref Madalyası (Medal of Honor) için gereken az fakat Gümüş Yıldız Madalyası (Silver Star) için gerekenden fazladır. Nişan sıra numarası 2' dir
distinguished unit citation
(Askeri) üstün birlik nişanı
distinguished unit citation
(Askeri) BİRLİK SAVAŞ TEMAYÜZ NİŞANI: Muharebede kahramanlığı gösteren bir birlik nişanı. Gösterilmesi gereken kahramanlık derecesiz bir şahsın Savaş Temayüz Madalyası alması için gerekli kahramanlık derecesinin aynıdır
distinguished unit emblem
(Askeri) üstün birlik rozeti
distinguished unit emblem
(Askeri) TEMAYÜZ ETMİŞ BİRLİK ROZETİ: Birlik Savaş Temayüz nişanı ile taltif edilmiş bir birliğin personeli tarafından taşınan rozet
distinguished visitor
(Askeri) seçkin ziyaretçi
distinguish
ayrım yapmak
distinguish
farklı görmek
distinguish
{f} anlamak
distinguish
{f} sivriltmek
distinguish
farkı görmek
distinguish
seçkin

İnsanlar onun seçkin bir bilim adamı olduğunu düşündü. - The people thought that he was a distinguished scientist.

Bir gazeteci olarak onun kariyeri seçkin başarılarla doluydu. - His career as a journalist was full of distinguished achievements.

distinguish
kendini göstermek
distinguish
mütemayiz
distinguish
tefrik etmek
distinguish
ayrımsamak
distinguish
tanımak
distinguish
mükemmel

Bir sakalla mükemmel görüneceğini düşünüyorum. - I think you'd look distinguished with a beard.

distinguish
sivrilmek
distinguish
ayrı kılmak
distinguish
ayırt et

İyi kahveyi kötü kahveden ayırt etmek için dilini eğitmelisin. - You must educate your tongue to distinguish good coffee from bad.

Birinin karatavuğu kargalardan ya da hatta küçük kargalardan ayırt etmesi için bir kuş bilimci olması gerekmiyor. - One does not need to be an ornithologist to be able to distinguish blackbirds from crows or even jackdaws.

distinguish
görmek
distinguish
seçmek
distinguish
(özünü) göstermek
distinguish
{f} farketmek
as distinguished from
olarak ayırt
most distinguished
en seçkin
women as distinguished from men
erkek ayırt kadını
distinguish
distinguished üstün
distinguish
temayüz etmek
distinguish
(Mukavele) ayırt etmek, ayırmak; anlam , idrak etmek
distinguish
distinguishably farkedilecek surette
distinguish
fark edilebilir
distinguish
kibar
distinguish
distinguishable görülebilir
relative distinguished name
Göreceli Belirgin Ad
İngilizce - İngilizce
Simple past tense and past participle of distinguish
Specified, noted

Let X be a topological space with a distinguished point p.

Having a dignified appearance or demeanor

Her father was a distinguished gentleman, albeit a poor one.

celebrated, well-known or eminent because of past achievements; prestigious

The lecture was attended by many distinguished mathematicians.

{a} a noted, eminent, extraordinary
(used of persons) standing above others in character or attainment or reputation; "our distinguished professor"; "an eminent scholar"; "a great statesman
past of distinguish
If you describe someone as distinguished, you mean that they look very noble and respectable. He looked very distinguished
Marked; special
Separated from others by distinct difference; having, or indicating, superiority; eminent or known; illustrious; applied to persons and deeds
set apart from other such things
set apart from other such things used of a person's appearance or behavior; befitting an eminent person; "his distinguished bearing"; "the monarch's imposing presence"; "she reigned in magisterial beauty"
If you describe a person or their work as distinguished, you mean that they have been very successful in their career and have a good reputation. a distinguished academic family. = illustrious
used of a person's appearance or behavior; befitting an eminent person; "his distinguished bearing"; "the monarch's imposing presence"; "she reigned in magisterial beauty"
A title of note or honor
{s} respected, honored; famous, well-known
fine
diſtinguiſhed
Archaic spelling of distinguished
diſtinguiſhed
Simple past tense and past participle of diſtinguiſh
Distinguished Service Order
A British military decoration for gallantry in action
distinguished between good and evil
could tell the difference between good and bad
distinguished conduct medal
British military decoration awarded for heroic action in the field
distinguished conduct medal
a British military decoration for distinguished conduct in the field
distinguished flying cross
a United States Air Force decoration for heroism while participating in an aerial flight
distinguished flying cross
medal given to honor exceptional heroism in flying combat (in the U.S. and British military)
distinguished service cross
medal given to honor exceptional heroism in combat (in the U.S. and British military)
distinguished service cross
a United States Army decoration for extraordinary heroism against an armed enemy
distinguished service medal
medal awarded for heroism in military battle
distinguished service medal
a United States military decoration for meritorious service in wartime duty of great responsibility
distinguished service order
medal given to honor exceptional heroism in combat (in the British military)
distinguished service order
a British military decoration for special service in action
distinguish
To see someone or something clearly or distinctly
distinguish
To see someone or something as different from others
distinguish
To make one's self noticeably different or better from others through accomplishments

THE favourable reception the Orrery has met with from Perſons of the firſt diſtinc‍tion, and from Gentlemen and Ladies in general, has induced me to add to it ſeveral new improvements in order to give it a degree of Perfec‍tion; and diſtinguiſh it from others ; which by Piracy, or Imitation, may be introduced to the Public.

distinguish
{v} to make a distinction, make eminent, note, discern, perceive
distinguish
Not set apart from others by visible marks; to make distinctive or discernible by exhibiting differences; to mark off by some characteristic
Medal of Distinguished Service
{i} Israeli military decoration medal awarded for extraordinary heroism and courage in the line of duty
distinguish
To make ones self noticeably different or better from others through accomplishments
distinguish
To recognize or discern by marks, signs, or characteristic quality or qualities; to know and discriminate (anything) from other things with which it might be confounded; as, to distinguish the sound of a drum
distinguish
mark as different; "We distinguish several kinds of maple"
distinguish
be a distinctive feature, attribute, or trait; sometimes in a very positive sense; "His modesty distinguishes him form his peers
distinguish
Recognise or note/indicate as being distinct or different from; to note differences between
distinguish
To become distinguished or distinctive; to make one's self or itself discernible
distinguish
To separate from others by a mark of honor; to make eminent or known; to confer distinction upon; with by or for
distinguish
If you can distinguish something, you can see, hear, or taste it although it is very difficult to detect. There were cries, calls. He could distinguish voices. = discern
distinguish
detect with the senses; "The fleeing convicts were picked out of the darkness by the watchful prison guards"; "I can't make out the faces in this photograph"
distinguish
If you distinguish yourself, you do something that makes you famous or important. Over the next few years he distinguished himself as a leading constitutional scholar They distinguished themselves at the Battle of Assaye
distinguish
be a distinctive feature, attribute, or trait; sometimes in a very positive sense; "His modesty distinguishes him form his peers"
distinguish
To make distinctions; to perceive the difference; to exercise discrimination; with between; as, a judge distinguishes between cases apparently similar, but differing in principle
distinguish
If you can distinguish one thing from another or distinguish between two things, you can see or understand how they are different. Could he distinguish right from wrong? Research suggests that babies learn to see by distinguishing between areas of light and dark It is necessary to distinguish the policies of two successive governments
distinguish
identify as in botany or biology, for example
distinguish
A feature or quality that distinguishes one thing from another causes the two things to be regarded as different, because only the first thing has the feature or quality. There is something about music that distinguishes it from all other art forms The bird has no distinguishing features
distinguish
To separate by definition of terms or logical division of a subject with regard to difference; as, to distinguish sounds into high and low
distinguish
Distinguish means to tell the difference between two or more things
distinguish
mark as different; "We distinguish several kinds of maple" be a distinctive feature, attribute, or trait; sometimes in a very positive sense; "His modesty distinguishes him form his peers
distinguish
Asks candidates to demonstrate a clear understanding of similar terms
distinguish
{f} mark as different; see as different; differentiate; discern, recognize
distinguish
To constitute a difference; to make to differ
distinguish
to tell the difference between
distinguish
make conspicuous or noteworthy
distinguish
To tell apart
distinguished