to record on magnetic tape

listen to the pronunciation of to record on magnetic tape
İngilizce - İngilizce
tape-record
to record on magnetic tape

  Heceleme

  to rec·ord on mag·net·ic tape

  Türkçe nasıl söylenir

  tı rıkôrd ôn mägnetîk teyp

  Telaffuz

  /tə rəˈkôrd ˈôn magˈnetək ˈtāp/ /tə rəˈkɔːrd ˈɔːn mæɡˈnɛtɪk ˈteɪp/

  Günün kelimesi

  guillotine