teyp

listen to the pronunciation of teyp
Türkçe - İngilizce
cassette-recorder
cassette-player
audiophile
tape deck
tape-recorder
tape

This tape recorder will make it easier for us to learn English. - Bu teyp İngilizce öğrenmemizi kolaylaştıracaktır.

I paid 40,000 yen for this tape recorder. - Bu teyp için 40,000 yen ödedim.

stereo
tape-recorder, cassette-player, cassette-recorder kasetçalar
tape player
cassette player
sound recorder
recorder

I paid 40,000 yen for this tape recorder. - Bu teyp için 40,000 yen ödedim.

The tape recorder was on the table. - Teyp masanın üstündeydi.

tape recorder

This tape recorder will make it easier for us to learn English. - Bu teyp İngilizce öğrenmemizi kolaylaştıracaktır.

There was a tape recorder on the table. - Masanın üstünde bir teyp vardı.

cassette recorder
teyp dökümü
tape dump
teyp kartuşu
(Bilgisayar) tape cartridge
teyp kitaplığı
(Bilgisayar) tape library
teyp sürücü
(Bilgisayar,Teknik) tape drive
teyp sürücüler
(Bilgisayar) tape drives
teyp sürücüsü
(Bilgisayar) tape drive
teyp yedekleme
(Bilgisayar) tape backup
teyp üzerinde yedekleme
tape backup
teyp -miniqıc
(Bilgisayar) tape -miniqic
teyp -qıc
(Bilgisayar) tape -qic
teyp -sony dtf
(Bilgisayar) tape -sony dtf
teyp -ıbm 3480
(Bilgisayar) tape -ibm 3480
teyp adı
(Bilgisayar) tape name
teyp açıldı
(Bilgisayar) tape snapped
teyp gç hatası
(Bilgisayar) tape io error
teyp görmek istiyorum
I would like to see a tape recorder
teyp kafası temizleyicisi
tapehead cleaner
teyp kaseti
audiocassette
teyp kaseti
(Bilgisayar) audio cassette
teyp katmanı
(Bilgisayar) tape layer
teyp kaydı
(Askeri) magnetic tape
teyp kayıt cihazı
tape recorder
teyp röle merkezi
(Askeri) tape relay centre
teyp sil
(Bilgisayar) erase tape
teyp verileri
(Bilgisayar) tape data
teyp veya müzik seti
(Eğitim) tape player or music set
teyp veya radyo
box
teyp yedekleme aygıtı
tape backup device
teyp çalıcısı
tape player
televizyon veya teyp bölmesi
cabinet
iki makaralı (teyp)
reel-to-reel
video teyp
(Bilgisayar) video tape
elektronik teyp
electrical tape
radyo/teyp
(Otomotiv) radio/cassette player
stereo radyo/teyp
(Otomotiv) stereo radio/cassette player
stereo teyp çalıcı
stereo tape player
video teyp
video recorder
ıyi bir video teyp tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a good video recorder
Türkçe - Türkçe
Manyetik bir bant üzerine sesleri tespit eden cihaz
teyp