bir sonraki en yüksek tamsayıya yuvarlanmış arama yarıçapı

listen to the pronunciation of bir sonraki en yüksek tamsayıya yuvarlanmış arama yarıçapı
Türkçe - İngilizce
(Askeri) search radius rounded to next highest whole number
bir sonraki en yüksek tamsayıya yuvarlanmış arama yarıçapı

    Heceleme

    bir son·ra·ki en yük·sek tam·sa·yı·ya yu·var·lan·mış a·ra·ma ya·rı·ça·pı