saygı

listen to the pronunciation of saygı
Türkçe - İngilizce
esteem

Sami's family was much esteemed in Cairo. - Sami'nin ailesi Kahire'de çok saygındı.

The lower your self esteem, the more you tend to focus on negative things. - Kendine saygın ne kadar düşük olursa o kadar fazla olumsuz şeylere odaklanmaya niyet edersin.

respect

I respect the elderly. - Yaşlılara saygı duyarım.

The young should respect the old. - Gençler yaşlılara saygı göstermeliler.

regard

The surgeon who operated on Tom is very experienced and highly regarded. - Tom'u ameliyat eden cerrah çok deneyimli ve oldukça saygın.

Please give my kind regards to your parents. - Lütfen anne babanıza saygılarımı iletin.

homage
respect, esteem, regard, consideration hürmet, ihtiram
obeisance
compliment

Will you be so kind as to convey my compliments to her? - Ona saygılarımı lütfeder misin?

estimation
deference
veneration
piety

To raise one's name in later generations and thereby glorify one's parents, this is the greatest expression of filial piety. - Birinin adını daha sonraki kuşaklarda yükseltmek ve böylece birinin ebeveynlerini övmek, bu anne babaya saygının en büyük ifadesidir.

consideration

Consideration is very necessary. - Saygı çok gereklidir.

notice

What I most noticed about my Japanese high school, however, was the great respect shown by students toward their teachers. - Her nasılsa, Japon lisem hakkında en fazla fark ettiğim şey öğrenciler tarafından öğretmenlerine gösterilen büyük saygıydı.

awe

With deep and reverent awe I replaced the candelabrum in its former position. - Derin ve saygılı huşuyla şamdanı önceki yerine koydum.

devoir
respectfulness
honour
{i} reverence
revered
worshipfulness
worshipful
saygı duymak
esteem
saygı göstermek
respect

I had to respect Tom's wishes. - Tom'un isteklerine saygı göstermek zorundaydım.

I had to respect Tom's wishes, so I left. - Tom'un isteklerine saygı göstermek zorundaydım, bu yüzden gittim.

saygı göstermek
show respect
saygı göstermek
venerate
saygı ile selâmlamak
salute
saygı görmek
be respected
saygı içinde
reverentially
saygı uyandıran
compelling
saygı duruşu
homage
saygı duruşu
moment of silence
saygı duruşu
special honor or respect shown or expressed publicly
saygı dolu
worshipful
saygı duruşu standing at attention
in order to show respect
saygı duymak
regard
saygı duymak
have respect for
saygı duymak
look up
saygı duymak
to respect

Hindus don't eat meat, in particular beef, and they are mainly vegetarian in order to respect the animals' lives. - Hindular et, özellikle sığır eti yemezler, onlar hayvanların yaşamlarına saygı duymak için temel olarak vejetaryendirler,

We have to respect local customs. - Yerel geleneklere saygı duymak zorundayız.

saygı göstermek
show consideration
saygı göstermek
honour [Brit.]
saygı göstermek
pay respect
saygı göstermek
consider
saygı göstermek
pay homage to
saygı göstermek
hold in esteem
saygı göstermek
to show respect, behave respectfully
saygı göstermek
honor
saygı göstermek
make obeisance
saygı göstermek
hold in estimation
saygı göstermek
to show respect, to look up to sb, to observe, to esteem
saygı göstermek
defer
saygı ifade eden
honorific
saygı ifadesi
honorific
saygı ile eğilme
reverence
saygı ile karışık
reverential
saygı ve hayranlık göstermek
do smb. the compliment
sahte bir saygı göstermek
bow and scrape
kendine saygı
self esteem

The lower your self esteem, the more you tend to focus on negative things. - Kendine saygın ne kadar düşük olursa o kadar fazla olumsuz şeylere odaklanmaya niyet edersin.

saygı duymak
look up to
kendine saygı
(Ticaret) self-esteem
saygı göstermek
notice
saygılar
respects

We've come to pay our respects. - Biz saygılarımızı sunmak için geldik.

I just stopped by to pay my respects. - Ben sadece saygılarımı sunmak için uğradım.

öz saygı
(Pisikoloji, Ruhbilim) self esteem
öz-saygı
(Pisikoloji, Ruhbilim) self-esteem
büyük saygı duymak
revere
saygılar
regards

My brother sends you his regards. - Erkek kardeşim sana saygılarını yolluyor.

I give my regards to your family. - Ailene saygılarımı ilet.

aşırı saygı
worship
derin saygı
veneration
kendine saygı
self-worth
saygı duymak
respect

You've got to respect Tom. - Tom'a saygı duymak zorundasın.

We have to respect local customs. - Yerel geleneklere saygı duymak zorundayız.

saygı duymak
(deyim) take one's hat off to
saygı duymak
(deyim) tip one's hat to
saygı göstermek
look up to
saygı göstermek
defer to
saygı göstermek
hold in high esteem
saygı göstermek
(Argo) down
saygılar
sincerely
öz saygı
self-respect
saygı göstermek
make obeisance to
saygı göstermek
esteem
saygı göstermek
observe
saygılar
compliment

Will you be so kind as to convey my compliments to her? - Ona saygılarımı lütfeder misin?

öz saygı
self-esteem
anne babaya saygı
filial piety
büyük saygı göstermek
hold in high estimation
büyük saygı göstermek
hold in high esteem
derin saygı
reverence
general saygı marşı
(Askeri) general's march
kendine saygı
self respect
korkuyla karışık bir saygı duymak
stand in awe of
saygı göstermek
do obeisance to
saygı göstermek
pay obeisance to
saygı göstermek
{f} honour
saygılar
my best compliments
saygılar
{i} compliments

Will you be so kind as to convey my compliments to her? - Ona saygılarımı lütfeder misin?

yapmacık saygı
lip service
yasalara saygı
legalism
önünde saygı ile eğilmek
revere
Türkçe - Türkçe
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal
Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu
hürmet
ihtiram
saygı duruşu
Saygı belirtmek için alınan hazır ol durumu
öz saygı
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
Saygı duruşu
ihtiram duruşu
sıra saygı
Geleneklere uygun olarak karşılıklı gösterilen saygı
İngilizce - Türkçe

saygı teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

saygı göstermek
Respect, show respect
saygı