honor

listen to the pronunciation of honor
İngilizce - Türkçe
{f} onurlandırmak
şereflendirmek

Yunanların önde gelen tanrısı Zeus'u şereflendirmek için İsa'dan Önce 776'da ilk Olimpiyat oyunları Olimpos Dağının eteğinde düzenlendi. - In 776 B.C., the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks' chief god, Zeus.

{i} namus
{i} şeref

Tom şeref ve ölüm arasında seçim yapmalı. - Tom must choose between honor and death.

Bir veda partisi, Bay Smith'in şerefine düzenlendi. - A farewell party was held in honor of Mr Smith.

{i} onur

Sonra onur konuğu onları açar ve şükranlarını ifade eder. - Then the guest of honor opens them and expresses his or her appreciation.

Onur kazanılmamalı; o sadece kaybedilmemeli. - Honor has not to be won; it must only not be lost.

kabul edip karşılığını ödemek honor a debt borcunu ödemek
(Askeri) SAYGI GÖSTERMEK, TAKDİR ETMEK: Saygı göstermek, bir şeref payesi vermek veya bir başarıyı tanımak
{f} kabul etmek (çek)
paye
fazilet
tebcil etmek
tazim
rütbe
{f} şereflendir

Yunanların önde gelen tanrısı Zeus'u şereflendirmek için İsa'dan Önce 776'da ilk Olimpiyat oyunları Olimpos Dağının eteğinde düzenlendi. - In 776 B.C., the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks' chief god, Zeus.

bkz.honour
{f} şeref vermek
{i} golfte başlama vuruşu hakkı
{f} saygı göstermek
iffet
yargıçlara verilen ünvan
{i} misafir ağırlama

Misafir ağırlamak ister misin? - Would you like to do the honors?

nam
hürmet etmek
şöhret
{i} özsaygı
onur,v.şereflendir: n.şeref
{f} onur nişanı vermek
{i} saygınlık
{i} hürmet
{i} övünç
{f} -i şereflendirmek, -e şeref vermek
yüz akı
{f} (bono/çek) kabul edip karşılığını ödemek
{i} izzetinefis
{f} saymak
saygıdeğerlik
ün

Üniversite ona fahri doktora unvanı verdi. - The college bestowed an honorary degree on him.

O bizim üniversite için bir onurdur. - She is an honor to our college.

şeref kaynağı
{i} büyük koz
bkz
itibar
{i} haysiyet
ödemek
onurdur
(isim) Nebahat
honour
şereflendirmek
honour
{f} onurlandırmak
honour
{i} şeref
honour
onur

Onurlu bir insan olmak için edepsizlik etmekten kaçınmalısın. - You must avoid misbehaving in order to be a honourable person.

Sizi evimde burada bulmanın beklenmedik onurunu neye borçluyum? - To what do I owe the unexpected honour of finding you here in my house?

Honor crime
Töre cinayeti, namus cinayeti
honor killing
namus cinayeti
honor society
onursal topluluk
honor student
onur öğrencisi
honor system
onur sistemi
honoris causa (by reason of honor)
onur honoris causa (dolayısıyla)
honor a check
çeki ödemek
honor a debt
borcunu ödemek
honor company
(Askeri) ISLAH BÖLÜĞÜ: Genel mahpusları eğitime tabi tutmak ve şerefli görev durumuna geçmelerine imkan hazırlamak maksadıyla, ıslah merkezlerinde kurulan birlik
honor graduate
(Askeri) MUVAZZAFLIĞA EHLİYETLİ YÜKSEK OKUL MEZUNU: ABD'de, Yedek Subay Hazırlık Eğitim Teşkilatının (Reserve Officer Training Corps) bir üyesi sıfatıyla üstün bilgiye, sevk ve idare niteliğine iyi ahlak ve askerlik kabiliyetine sahip olduğu sicilinde yazılı bulunan bir yüksek okul, üniversite veya askeri okul mezunu
honor guard
(Askeri) MERASİM KITASI, ŞEREF KITASI, İHTİRAM NÖBETÇİSİ: Bak. "guard of honor"
honor his commitment
(Politika, Siyaset) verdiği sözü tutmak
honor roll
iftihar listesi
Honesty, let alone honor, was not in him
Şeref şöyle dursun, onda dürüstlük namına bir şey yoktu
your honor
sayın yargıç

İtiraz ediyorum, sayın yargıç! - Objection, your honor!

Sayın yargıç, danışmanı tahliye etmek istiyorum. - Your honor, I would like to discharge counsel.

guard of honor
şerefini koruma
honour
gurur
bring honor to
onurlandırmak
his honor
sayın yargıç
honored
şereflendirilmiş
honoring
(Ticaret) kabul görme
honoring
şereflendirmek
honoring
şereflendirerek
honour
(Osmanlıca) ihtiram
honour
teşrif etmek
honour
izaz
honour
izaz etmek
honour
(Ticaret) karşılığını ödemek
honour
ululamak
honour
itibar etmek
honour
ödemek
honour
onur vermek
honour
ırz
honour
izzet
honoured
şereflendirmek
honoured
onurlanmak
honoured
müşerref olmak
honoured
muazzez
honouring
teşrif
bring honor to
onurlandır
brought honor to
onurlandır
do honor to
şereflendirmek
honored
{f} şereflendir
honoring
{f} şereflendir
honoring
{i} şereflendirme
honour
{f} şereflendir
honour
(bono/çek/vb.) kabul edip ödemek
honour
saygı
honour
saygıdeğerlik
honour
itibar
honoured
{f} şereflendir
honours
mezuniyet derecesi
honours
şeref derece
maid of honor
nedime

Nedimem olmanı istiyorum. - I want you to be my maid of honor.

medal of honor
onur madalyası
word of honor
şeref sözü

Sana yüce şeref sözümü veriyorum. - I give you my supreme word of honor.

your honor
sayın başkan
brought honor to
onurlandir
code of honor
onur kodu
honor of
namusluk
honored
sereflendirilmis
honored
mübeccel
honoring
şereflendir(mek)
honoured
şereflendirilen
knight of honor
onur şövalyesi
legion of honor
onur lejyonu
maid of honor
Kendisi bekâr olan nedime
matron of honor
Kensdisi de evli olan nedime
obligating one to honor a bill
bir tasarıyı onurlandırmak için bir zorlayan
of honor
onur
pledge one's honor
sözü bir şeref
take care to uphold the honor
onur desteklemeyi dikkat
Honors
Onur nişanı
Honors
şeref payesi
Legion of Honor
onur nişanı (fransa)
Your/His Honor
Sayın Başkan (belediye başkanı)
Your/His Honor
Sayın Yargıç
acceptance for honor
(Ticaret) tavassutsuz kabul
acceptance for honor
(Kanun,Ticaret) hatır kabulü
affair of honor
namus meselesi
affair of honor
şeref meselesi
affair of honor
(isim)mus meselesi, şeref meselesi
an affair of honor
namus veya şeref meselesi
battle honor
(Askeri) MUHAREBE ŞEREF ŞERİDİ: Bir şerefe iştiraki göstermek üzere, bir birliğe veya bir şahsa verilen mükafat. Muharebeye iştirak ettiğini belirtmek veya birlik madalyası ile taltif edildiğini göstermek üzere, bir birlik bayrak gönderine, sancağına, makam forsuna takılan şerit veya kurdele
brought honor to
onurlandırılmıştır
code of honor
ahlak kuralları
congressional medal of honor
(Askeri) ŞEREF MADALYASI: Bak. "Medal of Honor"
debt of honor
şeref borcu
debt of honor
kumar borcu
defend one’s honor
namusunu korumak
discharge without honor
(Askeri) UYGUNSUZLUKTAN TERHİS: Hizmetin şerefle ve sadakatle yerine getirilmediği ahlak notu "zayıf" veya "çok zayıf" olan veya şerefsiz terhis (dishonorable discharge) yapılmasına imkan bulunmayan hallerde, resmen uygulanan terhis işlemi. Bak. "blue discharge" ve "undesirable discharge"
do honor to
-i şereflendirmek, -e şeref kazandırmak
escort of honor
(Askeri) Şeref kıtası, tören mangası
escort of honor
(Askeri) ŞEREF KITASI: Herhangi bir kimseye saygı nişanesi olarak refakat etmekle görevli kıta. Yüksek rütbeli veya yüksek mevki sahibi bir şahsa refakat eden kıta. Bknz. "guard of honor"
guard of honor
ask. şeref kıtası
guard of honor
şeref kıtası
guard of honor
(Askeri) MERASİM KITASI: Bir merasimin yapılmasına memur olan veya bir merasime katılan kıta
guest of honor
şeref konuğu/misafiri
honor roll
övünç çizelgesi
honored
{s} onurlu

Tom'un çok onurlu olduğunu biliyorum. - I know Tom was truly honored.

Sizinle şahsen tanışmaktan çok mutlu ve onurluyum. - I am very happy and honored to meet you in person.

honored
{s} şerefli
honoring
ihtiram
honour
{i} saygınlık
honour
{i} misafir ağırlama
honour
{i} hürmet
honour
{i} golfte başlama vuruşu hakkı
honour
{f} saymak
honour
{f} onur ver
honour
{f} kabul etmek (çek)
honour
{i} övünç
honour
{f} şeref vermek
honour
i., f., İng., bak. honor
honour
{i} haysiyet
honour
{f} onur nişanı vermek
honour
{i} büyük koz
honour
{f} saygı göstermek
honour
öde/şereflendir
honour
{i} özsaygı
honour
{i} izzetinefis
honour
{i} namus
honoured
{s} onurlu
honoured
{s} şerefli
honoured
müşerref
honours
şeref payesi
honours
onur nişanı
in honor of
şerefine

Bir veda partisi, Bay Smith'in şerefine düzenlendi. - A farewell party was held in honor of Mr Smith.

Açılış töreninde kurucunun şerefine bir plaket verildi. - At the inauguration ceremony a plaque was unveiled in honor of the founder.

maid of honor
baş nedime
maid of honor
(isim)dime
matron of honor
(isim)dime
matron of honor
nedime
medal of honor
(Askeri) ŞEREF MADALYASI: Muharebede kendi hayatını, görevinin icap ettirdiğinden de fazla derecede tehlikeye atan bir askere, kongre adına verilen madalya. Buna yanlış olarak (Congressional Medal of Honor) da denir. Bu madalya ABD'nin verdiği en yüksek nişandır. Nişan sıra numarası 1'dir. Ayrıca bakınız: "rosette"
objection your honor
itiraz ediyorum sayın yargıç
on my honor
şerefim üzerine
on my honor
namusum üzerine
parole of honor
şeref sözü
point of honor
şeref meselesi
roll of honor
şehit düşenlerin listesi
seat of honor
başköşe
seat of honor
(Madencilik) başsedir
uphold one’s honor
namusunu korumak
upon my honor
namusum üzerine
upon my honor
şerefim üzerine
word of honor
namus sözü
İngilizce - İngilizce
A female given name

They had named the baby Honor because Eugenie had been moved by Honoré de Balzac's Le Père Goriot in her French class.

To show respect for
The privilege of playing first from the tee in golf
An ace, king, queen, jack, or ten especially of the trump suit in bridge
The center point of the upper half of an armorial escutcheon
To bestow an honor on a person
To conform to, abide by, act in accordance with (an agreement, request, or the like)

refuse to honor the exercise of put option.

An objectification of praiseworthiness, respect. (I.e., something that represents praiseworthiness, respect.)
{v} to esteen, reverence, dignify, exalt
{n} reputation, the esteem due to worth, a nice regard to reputation, bravery, chatity, virtue, rank or dignity, reverence
Academic or university prizes or distinctions; as, honors in classics
The player with the best score on the previous hole has the honour and is normally the first to tee off This can be waived in agreement with other players
The side entitled to play first from the teeing ground is said to have the "honor "
\'än-ër\ n 1: a good name: reputation; also : outward respect 2: PRIVILEGE 3: a person of superior standing -used esp as a title 4: one who brings respect or fame 5: an evidence or symbol of distinction 6: CHASTITY, PURITY 7: INTEGRITY syn homage, reverence, deference, obeisance
A nice sense of what is right, just, and true, with course of life correspondent thereto; strict conformity to the duty imposed by conscience, position, or privilege
to show respect for; to treat with deference and courtesy
the state of being honored accept as pay; "we honor checks and drafts"
A seigniory or lordship held of the king, on which other lordships and manors depended
To show respect for (a person)
{f} show respect; respect, esteem; give an award to, pay tribute, praise; accept; fulfill a promise (also honour)
bestow honor or rewards upon; "Today we honor our soldiers"; "The scout was rewarded for courageus action"
the privilege of playing first from the tee Example: The honor generally goes to the person with the lowest score on the previous hole, and if there are ties the hole before that, and so on (In informal or casual play, especially when there are players following, the importance of the honor is superseded by the need to play without delay, and "hit when ready" is usually a more appropriate M O )
a woman's virtue or chastity
Honor is the defining characteristic of Western Civilization It determines what a man must do and what he must not do Honorable actions are inextricably bound up with the Ability to achieve a desired result, the Courage to undertake it and the Constancy to see it through We say that a man has honor who accepts, as a duty, the responsibility of rendering necessary and valuable service to his own people and the vital interests of his country, and in so doing puts them above his own self-interests It is the highest aspect of the Code of the Gentleman and is present only in high civilizations A man or a nation without heroes, has no honor The character and actions of George Washington comprise a complete study of the concept of honor The modern soldier, statesman and gentleman, wishing to act honorably, will find in the life of Washington an example of every situation he is likely to encounter
Fame; reputation; credit
Honor is a claim to worth along with the social acknowledgement of worth It serves as social rating that entitles a person to interact in specific ways with his or her equals, superiors, and subordinates, according to the prescribed cultural cues of the society There are two types of honor: ascribed, which befalls or happens to a person passively through birth, family connections or endowment by notable persons of power, and acquired, which is honor actively sought and garnered most often at the expense of one's equals in the social contest of challenge and response The correlate of honor is shame Click here for examples
to accept or pay a check or bill of exchange when it becomes due
That which rightfully attracts esteem, respect, or consideration; self-respect; dignity; courage; fidelity; especially, excellence of character; high moral worth; virtue; nobleness; specif
Any Ace, King, Queen, Jack or 10
a woman's virtue or chastity the quality of being honorable and having a good name; "a man of honor"
bestow honor or rewards upon; "Today we honor our soldiers"; "The scout was rewarded for courageus action
A title applied to the holders of certain honorable civil offices, or to persons of rank; as, His Honor the Mayor
the state of being honored
A token of esteem paid to worth; a mark of respect; a ceremonial sign of consideration; as, he wore an honor on his breast; military honors; civil honors
  Dog to sit quietly off-leash on or near the line while another dog retrieves  
see honour. the American spelling of honour
Act of fulfilling the credit engagement by paying, accepting, or negotiating
the quality of being honorable and having a good name; "a man of honor"
To regard or treat with honor, esteem, or respect; to revere; to treat with deference and submission; when used of the Supreme Being, to reverence; to adore; to worship
The ace, king, queen, and jack of trumps
The ten and nine are sometimes called Dutch honors
A rule that the player with the lowest score hits first on the next hole
a tangible symbol signifying approval or distinction; "an award for bravery"
To dignify; to raise to distinction or notice; to bestow honor upon; to elevate in rank or station; to ennoble; to exalt; to glorify; hence, to do something to honor; to treat in a complimentary manner or with civility
That to which esteem or consideration is paid; distinguished position; high rank
the privilege of playing first from the tee Example: The honor generally goes to the person with the best score on the previous hole, and if that is not clear the hole before that, and so on (In informal or casual play, especially when there are players following, the honor's importance is superseded by the need to play without delay, and "hit when ready" is usually a more appropriate MO )
To accept and pay when due; as, to honora bill of exchange
{i} esteem, respect, good reputation; integrity, honesty, truthfulness; award, tribute; privilege; pride, dignity (also honour)
show respect towards; "honor your parents!"
See Note under Honorable
(card) - Is one of the high cards in a suit, such as an Ace, King, Queen, Jack, or 10
(aka: "honour") the privilege of playing first from the tee Usually the result of having the lowest score on the previous hole (Note: In informal or casual play, especially when there are players following, the honor's importance is superseded by the need to play without delay, and "hit when ready")
(n or adj ) A Jack, Queen, King, or Ace
A state of being or state of character, that people possess by living up to the complex set of all the values that make up the public moral code Honor includes: integrity, courage, loyalty, respect, selfless-service, and duty Honor demands adherence to a public moral code, not protection of a reputation
accept as pay; "we honor checks and drafts"
in men, integrity; uprightness; trustworthness; in women, purity; chastity
A cause of respect and fame; a glory; an excellency; an ornament; as, he is an honor to his nation
(Gk- time; pron tih'-may): for the Greeks honor was a central virtue; it is the loss of honor which Achilles frequently mentions as the source of his rage; honor was the respect which was due according to one's reputation and rank; it also suggested a keen sense of right and wrong (see aidos above) c
To play first off the tee, the privilege of the winner of the preceding hole
a woman's virtue or chastity the quality of being honorable and having a good name; "a man of honor" the state of being honored accept as pay; "we honor checks and drafts" bestow honor or rewards upon; "Today we honor our soldiers"; "The scout was rewarded for courageus action
Esteem due or paid to worth; high estimation; respect; consideration; reverence; veneration; manifestation of respect or reverence
A virtue or distinguishable characteristic of an individual that implies the individual is obligated to follow a specific set of written or unwritten moral guidelines Honor implies that the individual has given one's word as a guarantee of future moral performance
honor killing
Alternative spelling of honour killing
honor roll
A list of high achieving students at a university or college
honor rolls
plural form of honor roll
honor system
A system, policy or understanding based on trust in the honesty, honor, or integrity of others

Our local beekeeper leaves jars of honey for sale in his driveway. There's a coffee can for the money, and payment is on the honor system.

honor code
An honor code or honor system is a set of rules or ethical principles governing a community based on ideals that define what constitutes honorable behavior within that community
honor system
An honor code or honor system is a set of rules or ethical principles governing a community based on ideals that define what constitutes honorable behavior within that community
honor a commitment
abide by an agreement, fulfill an obligation, discharge a responsibility
honor a debt
pay a debt
honor a promise
keep a promise, fulfill a promise
honor ceremony
ceremony held to honor someone
honor guard
an escort for a distinguished guest or for the casket at a military funeral
honor guard
guard of honor, guard assigned to ceremonial duty
honor guard
An honor guard is a group of troops who formally greet or accompany someone special such as a visiting head of state. A group of people serving as an escort or performing drill exhibitions on ceremonial occasions. Also called guard of honor
honor is satisfied
apology accepted
honor killing
an ancient Muslim tradition still sometimes observed; a male member of the family kills a female relative for tarnishing the family image
honor of the dead
respect for the deceased, honor for people who have died
honor of the family
respect for the family, honor of the institution of family
honor one's commitments
abide by one's agreements, fulfill one's obligations, discharge one's responsibilities
honor roll
list of those honored (especially for academic or military achievement)
honor roll
a list of the best students in a school or college
honor society
An organization to which students are admitted in recognition of academic achievement
honor student
student belonging to a honor list as a result of consistently earning high grades
honor system
system of trusting people to do what is right without forcing them
honor system
A set of procedures under which persons, especially students or prisoners, are trusted to act without direct supervision in situations that might allow for dishonest behavior. an agreement between members of a group to obey rules, although no one checks to make sure that they are being followed
honor system
a system of conduct in which participants are trusted not to take unfair advantage of others; "the students are on the honor system
Honour
A female given name, a less common spelling of Honor
Medal of Honor
The highest military award given in the United States
dubious honor
The supposed honor associated with a difficult or unpopular act

A minor league baseball player would hold the dubious honor of 'Most Home runs.'. An ironic honor, so to speak.

honored
Simple past tense and past participle of honor
honored
Respected, having received honor
honors
plural form of honor
honors
Third-person singular simple present indicative form of honor
honour
A privilege

I had the honour of dining with the ambassador.

honour
An objectification of praiseworthiness or respect; something that represents praiseworthiness or respect, such as an award given by the state to a citizen

Honours are normally awarded twice a year: on The Queen's Birthday in June and at the New Year.

honour
For honours degree, a university qualification of the highest rank

At university I took honours in modern history.

honour
To conform with, obey (e.g. a treaty or promise)

I trusted you, but you have not honoured your promise.

honour
In bridge, an ace, king, queen, jack, or ten especially of the trump suit. In some other games, an ace, king, queen or jack
honour
The centre point of the upper half of an armorial escutcheon
honour
The right to play one's ball before one's opponent plays his
honour
To make payment in respect of (a cheque, banker's draft etc)

I'm sorry Sir, but the bank did not honour your cheque.

honour
Dignity; reputation as a good person

She swore on her honour.

honour
To confer an honour or privilege upon (someone)

The prince honoured me with an invitation to his birthday banquet.

honoured
Simple past tense and past participle of honour
honoured
Respected, having received honour

One of them is the time-honoured method of our forefathers.

maid of honor
The primary woman who attends the bride at a wedding ceremony
maiden of honor
An unmarried woman who assists the bride at a wedding
maiden of honor
A girl who assists the bride at a wedding
matron of honor
A married woman who assists the bride at a wedding
word of honor
A promise, or a pledge of one's good faith
words of honor
plural form of word of honor
your Honor
you

The numbers of the French have been greatly magnified, as your Honor may see by a copy of the enclosed journal of a person, whom I sent out to gain intelligence.

maid of honor
An unmarried woman who attends the bride at a wedding
matron of honor
A married woman serving as the attendant to the bride at a wedding
Congressional Medal of Honor
The highest U.S. military decoration, awarded in the name of Congress to members of the armed forces for gallantry and bravery beyond the call of duty in action against an enemy. a special medal given to members of the US armed forces who have performed acts of very great bravery. It is the highest military honour in the US
His Honor
courtesy title used when referring to a judge in a court of law
Legion of Honor
A high French civilian and military decoration, instituted in 1802
Legion of Honor
honorary society set up by Napoleon to reward those who give great service to France
Medal of Honor
The Congressional Medal of Honor. Congressional Medal of Honor, the
affair of honor
dispute to be resolved by a duel, duel itself
affairs of honor
matters which involve one's reputation
code of honor
moral rules, ethics
considered it an honor
thought it to be a sign of high regard
debt of honor
gambling debt
escort of honor
group of guards that accompanies a person as a sign of honor
field of honor
battlefield: a region where a battle is being (or has been) fought; "they made a tour of Civil War battlefields"
field of honor
the scene of a duel
great honor
huge honor; great deal of respect
guard of honor
honor guard, guard assigned to ceremonial duty
guest of honor
the person in whose honor a gathering is held
guest of honor
A person in whose honor a gathering is held
guest of honor
guest being honored or celebrated at an occasion
honored
having an illustrious reputation; respected; "our esteemed leader"; "a prestigious author"
honored
{s} respected, esteemed, held in high regard (also honoured)
honored
past of honor
honored
worthy of honor; "an honored name"; "our honored dead"
honored
worthy of honor; "an honored name"; "our honored dead
honoree
One who receives an honor or award
honoree
a recipient of honors in recognition of noteworthy accomplishments
honoree
someone who receives an honour or award
honoree
{i} one who is honored, one who receives an honor
honorees
plural of honoree
honoring
{i} act of giving honor, act of showing esteem or respect (also honouring)
honoring
conformity with law or custom or practice etc
honoring
present participle of honor
honors
a score (100 or 150 pts ) awarded when declarer holds 4 or 5 of the top honors in his trump suit or all 4 aces in a notrump contract These are only counted in rubber-bridge scoring
honors
Honor cards are the Ace, King, Queen and Jack in a suit
honors
n A classification of tiles consisting of all Winds and Colors (Dragons) Groups of these tiles are generally worth more points
honors
District Courses: Indicates if the course is an Honors or Advanced Placement course This feature is used in GPA calculation
honors
Small seminar-based classes designed to encourage students to formulate good questions, tolerate diverse points of view, become better listeners and critical thinkers, and connect educational and life experiences in meaningful ways
honors
third-person singular of honor
honors
The ace, king, queen, or jack of a suit (and sometimes a 10 is called an honor)
honors
classes that provide an opportunity for advanced students to engage in a more challenging program than the regular course requires
honors
plural of honor
honors
Distinction achieved through general honors courses or a departmental honors program (requires special courses and testing)
honors
More challenging than normal, applied to classes in school
honors
The East Los Angeles College Honors Program is designed for students with a 3 0 GPA or higher who plan on transferring to a four-year College or University
honors
Given to the player with the right to tee off first Determined by previous hole's score
honour
An honour is a special award that is given to someone, usually because they have done something good or because they are greatly respected. He was showered with honours -- among them an Oscar
honour
A large estate held by a single lord, usually consisting of several scattered manors Subtenants had to attend the Honour Court
honour
the state of being honored
honour
If you describe doing or experiencing something as an honour, you mean you think it is something special and desirable. Five other cities had been competing for the honour of staging the Games
honour
high rank or respect
honour
If you honour an arrangement or promise, you do what you said you would do. The two sides agreed to honour a new ceasefire
honour
Any Ace, King, Queen, Jack or 10
honour
The right to play first
honour
show respect towards; "honor your parents!"
honour
bestow honor or rewards upon; "Today we honor our soldiers"; "The scout was rewarded for courageus action"
honour
If something is arranged in honour of a particular event, it is arranged in order to celebrate that event. The Foundation is holding a dinner at the Museum of American Art in honour of the opening of their new show
honour
to think of highly, to respect highly
honour
{f} show respect; respect, esteem; give an award to, pay tribute, praise; accept; fulfill a promise show respect; respect, esteem; give an award to, pay tribute, praise; accept; fulfill a promise (also honor)
honour
Honour means doing what you believe to be right and being confident that you have done what is right. I do not believe I can any longer serve with honour as a member of your government
honour
to confer honour upon (someone)
honour
a tangible symbol signifying approval or distinction; "an award for bravery"
honour
Curtsey, bow or balance left and right
honour
To honour someone means to treat them or regard them with special attention and respect. Her Majesty later honoured the Headmaster with her presence at lunch Those right-wing people who most honour their monarch see no reason for any apology. + honoured hon·oured Mrs Patrick Campbell was an honoured guest
honour
If something is arranged or happens in someone's honour, it is done specially to show appreciation of them. He will attend an outdoor concert in his honour in the centre of Paris
honour
Honours is a type of university degree which is of a higher standard than a pass or ordinary degree. an honours degree in business studies
honour
If someone does the honours at a social occasion or public event, they act as host or perform some official function. A well-known television personality did the honours at the official opening of the show
honour
The element that distinguishes fencing from everything else It is a combination of honesty, integrity, self-responsibility, gallantry, ace, dignity, humility and gentleness Our creed states: Gracious and dignified in defeat; humble and gentle in victory [ Return to Top ]
honour
politeness If you say that you would be honoured to do something, you are saying very politely and formally that you would be pleased to do it. If you say that you are honoured by something, you are saying that you are grateful for it and pleased about it. Peter Alliss says he would be honoured to be asked It's a very flattering offer, and I'm honoured by your confidence in me
honour
{i} esteem, respect, good reputation; integrity, honesty, truthfulness; award, tribute; privilege; pride, dignity (also honor)
honour
The privilege of being laughed at first on the tee
honour
Judges, and mayors in the United States, are sometimes called your honour or referred to as his honour or her honour. I bring this up, your honor, because I think it is important to understand the background of the defendant. see also guest of honour, lap of honour, maid of honour
honour
hon·our honours honouring honoured in AM, use honor
honour
Any Ace, King, Queen, Jack or Ten
honour
the quality of being honorable and having a good name; "a man of honor"
honour
accept as pay; "we honor checks and drafts"
honour
dignity; a reputation as a good person
honour
If someone is honoured, they are given public praise or an award for something they have done. Two American surgeons were last week honoured with the Nobel Prize for Medicine and Physiology
honour
The honour goes to last player to win a hole or take the least number of shots The player with the honour tees off first
honour
an objectification of praiseworthiness or respect; something that represents praiseworthiness or respect
honour
a woman's virtue or chastity
honoured
Respected, having received honor
honoured
worthy of honor; "an honored name"; "our honored dead"
honoured
{s} respected, esteemed, held in high regard ((alsor honored)
honoured
past of honor
honouring
{i} act of giving honor, act of showing esteem or respect (also honoring)
honouring
present participle of honour
honours
a university degree with honors
honours
Third-person singular of to honour
in honor of
on the occasion of, in tribute to
in honor of the fallen
in memory of those who have died (mainly in battle)
last honor
final honor, final show of respect
maid of honor
bride's leading attendant; queen's attendant
matron of honor
married bridal attendant
matron of honor
A married woman serving as chief attendant of the bride at a wedding
medal of honor
military decoration awarded for bravery and valor in action `above and beyond the call of duty'
medal of honor
{i} type of military award given for brave acts
medal of honor
the highest U
pay honor to
pay respect to, make a gesture of respect to
place of honor
position of honor, high position
pledge one's honor
swear one's honor, take an oath of honor
point of honor
A matter that affects one's honor or reputation
point of honor
a concern that seriously reflects on your honor
point of honor
issue of respect, issue of honor
pursuit of honor
attempt to gain honor and respect in the eyes of others
roll of honor
honor roll, list of those honored (especially for academic achievement)
scout's honor
upon my word, I swear, cross my heart and hope to die
honor