save from ruin, destruction, or harm

listen to the pronunciation of save from ruin, destruction, or harm
İngilizce - Türkçe

save from ruin, destruction, or harm teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

relieve
{f} rahatlatmak

Monotonluğu rahatlatmak için ne yapabiliriz? - What can we do to relieve the monotony?

relieve
{f} avutmak
relieve
(Askeri) Değiştirmek, görevden ayırmak
relieve
yatıştırmak

Bu, stresi yatıştırmak için mükemmel bir yöntem. - It's an excellent method to relieve stress.

relieve
(kuşatılmış kenti) kurtarmak
relieve
nöbet değiştirmek
relieve
nöbeti devralmak
relieve
teskin etmek
relieve
avundurmak
relieve
azaltmak
relieve
ferahlatmak
relieve
{f} renk katmak
relieve
(fiil) rahatlatmak, dindirmek, hafifletmek, kurtarmak, teselli vermek, avutmak, içini rahatlatmak, nöbeti devralmak, yardım yapmak, sadaka vermek, renk katmak, belirginleştirmek, dikkat çekmesini sağlamak, çare bulmak, kabartma yapmak, torna etmek
relieve
(Tıp) Ağrı veya acıyı ortadan kaldırmak, rahatlatmak
relieve
{f} kabartma yapmak
relieve
yerine nöbete girmek
relieve
{f} gönlünü ferahlatmak
relieve
renk katarak güzellik vermek
relieve
{f} dikkat çekmesini sağlamak
İngilizce - İngilizce
salvage
relieve
salve
save
save from ruin, destruction, or harm