march

listen to the pronunciation of march
İngilizce - Türkçe
{i} mart

Tom Mart ayında otuz olacaktır. - Tom will be thirty in March.

15 Mart'a kadar laboratuvar ekipmanını teslim edebileceğimden eminim. - I'm certain we can deliver the laboratory equipment by March 15th.

marş

Cenaze marşlarının ritmini seviyorum. - I love the rhythm of funeral marches.

Düğün Marşı bana her zaman askerler savaşa giderken çalınan müziği hatırlatır. - The Wedding March always reminds me of the music played when soldiers go into battle.

{i} mart ayı

Ben Mart ayında ayrılıyorum. - I'll be leaving in March.

Mart ayında birçok çiçek açar. - In March, many flowers come out.

{f} ilerlemek
yürümek
arş
gidiş
yürüyüş

Her yürüyüş ayrı adımlardan oluşmaktadır. - Every march is composed of separate steps.

Geçit töreninde bize katılacağınızı ve cadde boyunca yürüyüş yapacağınızı umuyoruz. - I hope you will join us in the parade and march along the street.

yürütmek
gösteri yürüyüşü
düzenli adımlarla yürümek
{f} tempolu yürü
ilerleme
önüne katmak
askeri yürüyüş
yürünen mesafe
{i} (topluca) yürüyüş
{i} sınır
seyir/yürüyüş/Mart
{i} müz. marş
{f} yürüyüş yaptırmak
{f} (topluca) yürüyüş yapmak
{i} uygun adımla yürüyüş
{i} hudut
{f} uygun adım yürümek
(Askeri) YÜRÜMEK: Verilen bir emirle, devamlı ve muntazam şekilde yürümek
march yürüt/yürü
ingiltere ile i
{i} sınır bölgesi
yılın üçüncü ayı
march discipline
(Askeri) yürüyüş disiplini
march table
(Askeri) yürüyüş cetveli
march with the times
zamana ayak uydurmak
march 25
Mar.25
march in a military fashion
askeri düzende yürü
march in protest
protesto yürüyüşü yap
march off
ötürmek
march off
basıp gitmek
march off
aparmak
march off
çıkıp gitmek
march off
çekip gitmek
march off
yola çıkmak
march on
ilerle
march past
geçit töreni
March time
(Askeri) Yerinde say!
March your own drummer
(deyim) Kendi kafasına göre takılmak
march away
uzakta yürüyüşü
march crane fly
yürüyüşü vinç sinek
march down
aşağı doğru düzenli adımlarla yürümek
march of
yürüyüşünün
march on
Bir yönde ilerlemek
march out
yürüyüşü dışarı
march to
yürüyüşü için
march to one's own drummer
Kişinin kendi davulcusu için yürüyüş
march to the beat of one's own drummer
Kişinin kendi baterist yenmek için yürüyüş
march 25
mart 25
march collecting post
(Askeri) YÜRÜYÜŞTE HASTA VE YARALI TOPLANMA YERİ: Yürüyüşe devam edemeyecek halde olan hasta ve yaralılardan, sıhhi yardıma muhtaç olanları, tedaviye tabi tutulmak üzere, gerideki sıhhi tesislere göndermek için, yürüyüş güzergahı üzerinden seçilen bir toplanma yeri
march column
(Askeri) YÜRÜYÜŞ KOLU: Tek bir kıta intikali için aynı yoldan faydalanan bütün unsurlardan ibarettir
march column
(Askeri) Yürüyüş kolu
march control point
(Askeri) YÜRÜYÜŞ KONTROL NOKTASI: Bak. "control point"
march control point
(Askeri) yürüyüş kontrol noktası
march discipline
(Askeri) YÜRÜYÜŞ DİSİPLİNİ: Yürüyüşte; özellikle, düzen, mesafe, yürüyüş hızı ve korunma ile ilgili talimatın tatbik ve ifa edilmesi
march fly
(Hayvan Bilim, Zooloji) marş sineği
march formations
(Askeri) yürüyüş düzenleri
march formations
(Askeri) yürüyüş kolları
march forward in time
zamanla gelişmek
march graph
(Askeri) YÜRÜYÜŞ GRAFİĞİ: Belirli bir zamanda, bir yürüyüş birliği tarafından seçilen veya seçilmesi gereken yolu gösterir şema. Bunun için, kareli bir kağıt kullanılır ve bunda, dikey hatlar mesafeyi, yatay hatlar da zamanı gösterir. Yürüyüş grafikleri; yürüyüş planlarının hazırlanmasına da ve kontrolünde kullanılır. Buna şimdi (road movement graphic) denilmektedir
march graph
(Askeri) yürüyüş grafiği
march in protest
(Politika, Siyaset) protesto yürüyüşü yapmak
march in review
(Askeri) TÖREN YÜRÜYÜŞÜ: Bir geçit resminde, kıta ve araçların, töreni kabul eden kimsenin önünden geçişi
march in review
(Askeri) tören yürüyüşü
march maintenance
(Askeri) YÜRÜYÜŞTE BAKIM: Sahrada ve yürüyüşlerde, araç ve teçhizatta yapılan bakım ve onarım. Bu bakım, bakım kategorisine dahil olmayıp, ihtiyaca göre yapılan bir bakımdır ve belirli zaman bakımından (scheduled maintenance) farklıdır. Buna (operating maintenance) veya (during operation maintenance) da denir
march maintenance
(Askeri) yürüyüşte bakım
march order
(Askeri) MEVZİ DEĞİŞTİRME: Muharebe için hazırlanmış bir topu veya teçhizatı, yürüyüş durumuna geçirmek için verilen komut
march outpost
(Askeri) YÜRÜYÜŞ İLERİ KARAKOLU: Yürüyüş esnasındaki bir molada, birliğin düşman baskılarına karşı korunması için alınan ileri kol tertibatı
march outpost
(Askeri) yürüyüş ileri karakolu
march reconnaissance
(Askeri) yürüyüş keşfi
march reconnaissance
(Askeri) YÜRÜYÜŞ KEŞFİ: Bir yürüyüş esnasında; gözetleme postaları için muhtemel yerleri, yürüyüş yolunu ve düşmanın muhtemel hareketlerini komutana bildirmek için yapılan keşif
march schedule
(Askeri) YÜRÜYÜŞ ZAMAN ÇİZELGESİ: Kıta ve araçların hareketleri esnasında, muhafaza edecekleri yürüyüş süratini ve her çeşit molaları gösteren çizelge
march schedule
(Askeri) yürüyüş zaman çizelgesi
march serial
(Askeri) yürüyüş grubu
march serial
(Askeri) YÜRÜYÜŞ GRUBU: Bak. "serial"
march table
(Askeri) YÜRÜYÜŞ CETVELİ: Bak. "road movement table"
march unit
(Askeri) YÜRÜYÜŞ BİRLİĞİ: Tek bir komutanın emri ile harekete geçen ve duran birlik. Yürüyüş birliği, normal olarak, manga, kısım, takım, bölük veya batarya gibi küçük birliklerden birine tekabül eder
march unit
(Askeri) yürüyüş birliği
march with
sınırdaş olmak
mad as a hatter/mad as a March hare
zırdeli
ease march
(Askeri) adi adım
gait of march
(Askeri) yürüyüş hızı
independence march
istiklal marşı
quick march!
(Askeri) marş marş
dead march
cenaze marşı
flank march
yan yürüyüş
forced march
zoraki yürüyüş
funeral march
cenaze marşı

Kendi cenazesi için bir cenaze marşı besteledi. - He composed a funeral march for his own funeral.

hunger march
açlık yürüyüşü
line of march
yürüyüş hattı
marcher
yürüyüşçü
marcher
yürüyen
mid march
mart'ın ortası
military march
askeri yürüyüş
forward march
ileri yürüyüşü
forward march!
ileri mars!
gain a march on so.
öyle bir yürüyüşü kazanç
mid march
mart'in ortası
on march
yürüyüşüne
protest march
Protesto yürüyüşü
royal march
İspanyanın resmî sözleri olmayan millî marşı
steal a march on
baskın çıkmak
to march-off
mart-off için
administrative march
(Askeri) İDARİ YÜRÜYÜŞ: Ayrıca bak; "administrative movement"
approach march
(Askeri) YAKLAŞMA YÜRÜYÜŞÜ: Bir muharebe birliğinin, düşmanla temas yakın olduğu zamanki ilerlemesi. Kıtalar; tamamen veya kısmen, derinliğine veya genişliğine yayılırlar. Düşmanla kara temasına geçildiği veya taarruz mevzii işgal edildiği anda, yaklaşma yürüyüşü sona erer
approach march formation
(Askeri) YAKLAŞMA YÜRÜYÜŞ DÜZEN: Bak. "approach march"
approach march formation
(Askeri) Yaklaşma yürüyüş düzeni
at ease march
(Askeri) ADİ ADIM: Kıtaların uygun adımı terk edip rahat yürümelerine müsaade eden, fakat sessizliğin devamını icap ettiren komut
close march
(Askeri) DİRSEK TEMASI AL ! DİRSEK TEMASI, MARŞ !: A. B. D. Ordusunda, yürüyüşte dirsek temasına geçmek için verilen komut
compass march
(Askeri) pusulalı yürüyüş
covered approach march
(Askeri) ÖRTÜLÜ YAKLAŞMA YÜRÜYÜŞÜ: Düşman kara taarruzuna karşı koyacak birliklerin himayesinde yapılan yaklaşma yürüyüşü
dead march
(isim) cenaze marşı
death march
ölüm marşı
flanking march
(Askeri) YAN YÜRÜYÜŞÜ: Bir düşman kuvvetinin sağ veya sol yanını kuşatmak amacıyla, veya cepheye nazaran herhangi bir yana doğru, yapılan yürüyüş
forced march
ask. cebri yürüyüş
forced march
(Askeri) CEBRİ YÜRÜYÜŞ: Kıtaların normal olarak, yapmaları beklenenden daha uzun olan ve istirahat ve araçların bakımı için az zaman ayrılarak yapılan bir yürüyüş. Bu gibi yürüyüşler ancak çok sıkışık hallerde yapılır
frog march
kolunu arkaya bükerek götürmek
frog march
yaka paça götürmek
gait of march
(Askeri) YÜRÜYÜŞ HIZI: Bindirilmiş bir birliğin, belirli bir andaki hareket hızı. Bu terim eskidir; halen yerine (rate of march) kullanılmaktadır
general's march
(Askeri) GENERAL SAYGI MARŞI: Askeri merasimlerde bir general şerefine çalınan marş
lateral march
(Askeri) YAN YÜRÜYÜŞ: Yan tarafa doğru yapılan yürüyüş
lateral march
(Askeri) yan yürüyüş
left oblique, march
(Askeri) YARIM SOLA DÖN, MARŞ: Bak. "half left"
line of march
(Askeri) YÜRÜYÜŞ YOLU: Bir yürüyüş için tespit edilen yol veya istikamet
marcher
{i} uygun adım yürüyen kimse
marcher
{i} yürüyüşe katılan kimse
marcher
yürüyüş yapan kimse
marcher
yürüyen kimse
motor march
(Askeri) motorlu yürüyüş
motor march
(Askeri) MOTORLU YÜRÜYÜŞ: Bütün unsurların motorlu araçlarla intikal ettirildiği, kontrollü kıta hareketi
motorized march
(Askeri) MOTORLU YÜRÜYÜŞ: Bak. "motor march"
motorized march
(Askeri) motorlu yürüyüş
orienteering march
(Askeri) hedef tayin yürüyüşü
practice march
(Askeri) EĞİTİM YÜRÜYÜŞÜ: Eğitim maksadıyla yapılan yürüyüş
practice march
(Askeri) eğitim yürüyüşü
protest march
gösteri yürüyüşü
quick march
hızlı yürüyüş
rate of march
(Askeri) YÜRÜYÜŞ HIZI: Periyodik kısa molalar ve kısa gecikmelerde dahil, belirli bir süre içinde katedilen kilometre veya mil miktarı. Saatte mil veya km. olarak ifade edilir. Ayrıca bakınız: "pace"
right oblique march
(Askeri) YARIM SAĞA DÖN MARŞ: Bak. "half right"
route march
(Askeri) RAHAT YÜRÜYÜŞ: Eratın uygun adımı bırakmasına, konuşmasına, türkü söylemesine müsaade edilen yürüyüş. Buna (route step) de denir
route march
talim yürüyüşü
route march
idman yürüyüşü
security on the march
(Askeri) YÜRÜYÜŞTE EMNİYET, YÜRÜYÜŞ EMNİYETİ: Bir yürüyüş kolunu, düşman gözetlemesinden ve baskın taarruzlarından korumak için alınan tedbirler. Bunlar; kimya veya hava taarruzlarına karşı alınacak tedbirleri, nöbetçi ve devriye çıkarmayı ve yeterli bir keşif vazifesini içine alır
slow march
(Askeri) ağır adımlarla yürüyüş
tactical march
(Askeri) TAKTİK YÜRÜYÜŞ, MANEVRA YÜRÜYÜŞÜ: Düşmanla temas kesin olduğu zaman, muharebe şartları altında yapılan yürüyüş. Bu yürüyüşte, araçlar, özellikle zırhlı araçlar, düşmanla temas vukuunda veya düşman müdahalesi esnasında, kolayca kullanılabilinecek kollar halinde tertiplenirler. Ayrıca bakınız: "tactıcal column"
the march of events
olayların seyri
to the rear march
(Askeri) GERİYE MARŞ: Böyle bir hareket yapmak için verilen komut
wedding march
düğün marşı

Düğün Marşı bana her zaman askerler savaşa giderken çalınan müziği hatırlatır. - The Wedding March always reminds me of the music played when soldiers go into battle.

İngilizce - İngilizce
A surname for someone born in March, or for someone living near a boundary (marche)
The third month of the Gregorian calendar, following February and preceding April. Abbreviation: Mar or Mar
To walk with long, regular strides, as a soldier does
The name for any of various territories in Europe having etymologically cognate names in their native languages

Juan's companion was a Romagnole, / But bred within the March of old Ancona .

To go to war; to make military advances
To have common borders or frontiers
Smallage
Any song in the genre of music written for marching (see Wikipedia's article on this type of music)
Steady forward movement or progression

The march of time.

A formal, rhythmic way of walking, used especially by soldiers, bands and in ceremonies
A border region, especially one originally set up to defend a boundary

Therefore, sir, be my counsayle, rere up your lyege peple and sende kynges and dewkes to loke unto your marchis, and that the mountaynes of Almayne be myghtyly kepte.

A region at a frontier governed by a marquess
A political rally or parade
{i} third month of the Gregorian calendar
{n} the third month, a movement of soldiers, procession, solemn walk or tune
{v} to move in a military or stately manner
If you give someone their marching orders, you tell them that you no longer want or need them, for example as your employee or as your lover. What does it take for a woman to say `that's enough' and give her man his marching orders?
When soldiers march somewhere, or when a commanding officer marches them somewhere, they walk there with very regular steps, as a group. A Scottish battalion was marching down the street Captain Ramirez called them to attention and marched them off to the main camp We marched fifteen miles to Yadkin River March is also a noun. After a short march, the column entered the village
The march of something is its steady development or progress. It is easy to feel trampled by the relentless march of technology
When a large group of people march for a cause, they walk somewhere together in order to express their ideas or to protest about something. The demonstrators then marched through the capital chanting slogans and demanding free elections March is also a noun. Organisers expect up to 300,000 protesters to join the march. + marcher marchers march·er Fights between police and marchers lasted for three hours
If you steal a march on someone, you start doing something before they do it in order to gain an advantage over them. If its strategy succeeds, Mexico could even steal a march on its northern neighbour. The third month of the year in the Gregorian calendar. See table at calendar. marchioness. the third month of the year, between February and April next/last March (martius, from martius ). Musical form having an even metre with strongly accented beats, originally intended to facilitate military marching. Development of the European march may have been stimulated by the Ottoman invasions of the 14th-16th centuries. Marches were not notated until the late 16th century; until then, time was generally kept by percussion alone, often with improvised fife embellishment. With the extensive development of brass instruments, especially in the 19th century, marches became widely popular and were often elaborately orchestrated. Composers such as Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, and Gustav Mahler wrote marches, often incorporating them into their operas, sonatas, or symphonies. The later popularity of John Philip Sousa's band marches was unmatched. Bataan Death March Hoe Robert and Hoe Richard March Long March March Laws March Frederic Rome March on
If you march someone somewhere, you force them to walk there with you, for example by holding their arm tightly. I marched him across the room, down the hall and out onto the doorstep
If you say that someone marches somewhere, you mean that they walk there quickly and in a determined way, for example because they are angry. He marched into the kitchen without knocking
A march is a piece of music with a regular rhythm that you can march to. A military band played Russian marches and folk tunes
March is the third month of the year in the Western calendar. I flew to Milan in early March She was born in Austria on March 6, 1920 The election could be held as early as next March
district consisting of the area on either side of a border or boundary of a country or an area; "the Welsh marches between England and Wales"
To move with regular steps, as a soldier; to walk in a grave, deliberate, or stately manner; to advance steadily
To proceed by walking in a body or in military order; as, the German army marched into France
To border; to be contiguous; to lie side by side
Hence: Measured and regular advance or movement, like that of soldiers moving in order; stately or deliberate walk; steady onward movement
A British race car manufacturing company formed by the current FIA President, Max Mosley, along with Robin Herd, Alan Rees and Graham Coaker They produced highly successful cars for a range of formulas, including Formula One They had numerous tries at Grand Prix racing (1970 to 1992) scoring three victories
genre of music written for marching; "Sousa wrote the best marches"
cause to march or go at a marching pace; "They marched the mules into the desert
Maintenance Assessment Rating and Costing for Highways
To cause to move with regular steps in the manner of a soldier; to cause to move in military array, or in a body, as troops; to cause to advance in a steady, regular, or stately manner; to cause to go by peremptory command, or by force
Music for marching, usually in quick 2/4 or 6/8 time or slow 4/4 time
Postcards/Rack Cards
The distance passed over in marching; as, an hour's march; a march of twenty miles
the month following February and preceding April walk fast, with regular or measured steps; walk with a stride; "He marched into the classroom and announced the exam"; "The soldiers marched across the border"
march in a procession; "They processed into the dining room"
Tune with a steady rhythm, few notes to the bar and suitable for marching
the month following February and preceding April
The third month of the year, containing thirty-one days
a steady advance; "the march of science"; "the march of time" the act of marching; walking with regular steps (especially in a procession of some kind); "it was a long march"; "we heard the sound of marching" a procession of people walking together; "the march went up Fifth Avenue" the month following February and preceding April walk fast, with regular or measured steps; walk with a stride; "He marched into the classroom and announced the exam"; "The soldiers marched across the border" march in a procession; "They processed into the dining room" force to march; "The Japanese marched their prisoners through Manchuria" cause to march or go at a marching pace; "They marched the mules into the desert
cause to march or go at a marching pace; "They marched the mules into the desert"
A Chartered subdivision consisting of of 80 members, and headed by a Marquis/Marquessa
a steady advance; "the march of science"; "the march of time"
the act of marching; walking with regular steps (especially in a procession of some kind); "it was a long march"; "we heard the sound of marching"
A genre of music made popular by late- nineteenth and early twentieth-century marching bands, featuring a regular duple meter and an organization in sixteen-bar strains
(or two-step): a piece of music for marching, in which every measure gets two beats
A piece of music designed or fitted to accompany and guide the movement of troops; a piece of music in the march form
Aquamarine Bloodstone Pale Blue
A piece of music written for marching soldiers or military bands It is generally characterised by a strong two-step rhythm
walk fast, with regular or measured steps; walk with a stride; "He marched into the classroom and announced the exam"; "The soldiers marched across the border"
Music for marching, such as in a parade or procession
Any song in the genre of music written for marching
{f} trek, journey; walk in coordinated steps like soldiers; march in protest, demonstrate; advance; border
force to march; "The Japanese marched their prisoners through Manchuria"
Blu/Green Aquamarine
a degree granted for the successful completion of advanced study of architecture
lie adjacent to another or share a boundary; "Canada adjoins the U S "; "England marches with Scotland"
A March is the hunting down and killing of a renegade wizard or wizards Such renegades are said to have been marched, normally for breaches of the Code
The standard, twelve-person infantry unit in the Yeoman Army or Militia Its elected leader is referred to as a Yeoman
march in protest; take part in a demonstration; "Thousands demonstrated against globalization during the meeting of the most powerful economic nations in Seattle"
walk ostentatiously; "She parades her new husband around town"
A musical composition designed for use in marching It is most usually in 4/4 time (though sometimes in 2/4 or 6/8 time) and is generally in three sections, the second section being a trio of lyerical character, and the third a repetition of the first The American bandmaster John Philip Sousa won the sobriquet of "march king" by virtue of his numerous works in that form, the most famous being The Stars and Stripes Forver Beethoven interpolated a funeral march in his Eroica Symphony, while the funeral march in Chopin's Sonata No 2, for piano, is undoubtedly the most famous one ever written The two most celebrated wedding marchesa re found in a quite and an opera: in Mendelssohn's A Midsummer Night's Dream Suite and Wagner's Lohengrin
a procession of people walking together; "the march went up Fifth Avenue"
{i} long journey by foot; coordinated steps of soldiers; organized walk; progression; marching song; boundary
n bulan Maret
Maintenance, Assessment, Rating and Costing of Highways
March Madness
The NCAA Division I basketball championship tournaments
March fly
A dark hairy fly of the family Bibionidae
March hare
An allusion to the excited behaviour of hares during the rutting season (which extends beyond March)
march fly
A bloodsucking tabanid horsefly
march to the beat of a different drum
To do things in one's own way regardless of conventional societal norms and expectations
march to one's own drummer
(deyim) If people march to (the beat of) their own drum, they do things the way they want without taking other people into consideration
march to the beat of one's own drummer
(deyim) If people march to the beat of their own drum, they do things the way they want without taking other people into consideration
March Hare
a character in the book Alice's Adventures in Wonderland (1865) by Lewis Carroll. He is a crazy hare who talks nonsense. alice In wonderland
March Laws
Reform measures enacted by the Hungarian Diet in 1848 (see Revolutions of 1848) that sought to create a modern national Magyar state. The program, presented to the Diet by Kossuth Lajos, provided for internal Hungarian control of its own national guard, budget, and foreign policy. The laws were constitutionally confirmed by Emperor Ferdinand I in April 1848. Austria denied the validity of the laws after the revolution was defeated (1849), but Hungary continued to insist on their legality. The Austrians reimposed their domination of Hungary until, under the Compromise of 1867, Hungary received full internal autonomy
March of Dimes
a US charity organization that collects money for children, especially those with serious mental or physical disabilities
March on Rome
(October 1922) Insurrection that brought Benito Mussolini to power in Italy. Social discontent gave Fascist Party leaders the opportunity to take control of the Italian government. Assisted by the armed squads known as Blackshirts, they planned to march on Rome and force King Victor Emmanuel III to call on Mussolini to form a government. Since the king was unwilling to use the Italian army to defend Rome, the government capitulated to the Fascists' demands. The March on Rome turned into a parade to show the Fascist Party's support for Mussolini as the new prime minister
march off
descend from, get down from
march on
move forward, also in the metaphorical sense; "Time marches on"
march on
advance in the direction of
march past
parade in front of
march to
advance toward, go forward toward
march under the standard of
go under the flag of, march under the banner of
march-past
When soldiers take part in a march-past, they march past an important person as part of a ceremonial occasion. when soldiers march past an important person during a ceremony
mad as a March hare
Crazy, demented
mad as a March hare
insane, totally crazy, out of his mind
death march
A forced movement of people, on foot, in such circumstances that many die during the journey
forced march
Soldiers, especially infantry, being made to move at a speed that would normally tire them excessively, to meet a military necessity
frog march
To forcibly relocate a person, especially in a degrading or humiliating manner
frog march
The process of frog-marching a person
frog march
To carry a person face-down with one person holding each limb
frog-march
Alternative spelling of frog march
ides of March
The 15th of March in the Ancient Roman calendar, on which day Julius Caesar was assassinated
line of march
Course or direction taken by an army or body of troops in marching
line of march
Arrangement of troops for marching
marched
Simple past tense and past participle of march
marcher
One who marches in a march in the political sense
marches
Third-person singular simple present indicative form of march
marches
plural form of march
marching
Present participle of march
marching
An action described by the verb "to march"
mid-March
Any time in the middle of March
mid-March
In the middle of March
mid-March
Happening in the middle of March
steal a march
To start early

They stole a march by taking non-merchandise inventory on January 2.

steal a march on
To get ahead of someone or something by starting earlier

They stole a march on the other plant by having a crew start up the first batch at 4am on Monday.

marcher
{n} a president or head of the marches
marches
{n} borders, the limits of a country
royal march
("The Royal March") is the national anthem of Spain. It is one of the few national anthems in the world to have no official lyrics. The origins of the anthem, one of the oldest in Europe, are unknown. The melody was first printed in a document dated 1761 and entitled El Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española (The Spanish Infantry's Book of Military Bugle Calls), by Manuel de Espinosa. Here it is entitled ("March of the Grenadiers"), though no composer's name is given
Bataan Death March
(April 1942) Forced march of 70,000 U.S. and Filipino prisoners of war (World War II) captured by the Japanese in the Philippines. From the southern end of the Bataan Peninsula, the starving and ill-treated prisoners were force-marched 63 mi (101 km) to a prison camp. Only 54,000 prisoners lived to reach the camp; up to 10,000 died on the way and others escaped in the jungle. In 1946 the Japanese commander of the march was convicted by a U.S. military commission and executed
Frederic March
orig. Frederick Ernest McIntyre Bickel born Aug. 31, 1897, Racine, Wis., U.S. died April 14, 1975, Los Angeles, Calif. U.S. actor. He began acting on Broadway, and his parody of John Barrymore in a touring production of The Royal Family earned him a five-year contract with Paramount Pictures; he reprised the role in the retitled screen adaptation, The Royal Family of Broadway (1930). He subsequently appeared in more than 65 films, including Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1932, Academy Award), A Star Is Born (1937), The Best Years of Our Lives (1946, Academy Award), Death of a Salesman (1951), and Inherit the Wind (1960). He starred on the stage, often with his wife, Florence Eldridge, in plays such as The Skin of Our Teeth (1942) and Long Day's Journey into Night (1956, Tony Award). A versatile stage and film actor, his cerebral approach occasionally resulted in stolid, emotionally unconvincing performances, but it more often produced compelling, complex characterizations
Ides of March
March 15th, famous for being the day on which Julius Caesar was killed by a group of his former friends because they thought he had too much power. Caesar is supposed to have been warned by a fortune-teller to "Beware the Ides of March
Long March
a long journey across China made in 1934-35 by Mao Zedong and his Communist army in order to reach a new base in northwest China. It was a dangerous journey because the marchers were often attacked by their enemies in the Nationalist army, and many of them died. Many of the people who took part in the Long March later became important members of the Communist government, including Deng Xiaoping. Only one third of the people were alive at the end. (1934-35) Trek of 6,000 mi (10,000 km) by Chinese Communists, resulting in the relocation of their revolutionary base from southeastern China to northwestern China and the emergence of Mao Zedong as their undisputed leader. Having withstood four of Chiang Kai-shek's campaigns against their base area, the Communists were nearly defeated by his fifth attack. The remaining 85,000 troops broke through Nationalist lines and fled first westward under Zhu De and then north under Mao. By the time Mao arrived at Shaanxi, he was followed by only about 8,000 survivors, most of the rest having been killed by fighting, disease, and starvation (among the casualties were Mao's two children and a brother). At their new base the Communists were able to build up their strength at a safe remove from the Nationalists in preparation for their eventual victory in 1949
Million Man March
march of African American men which took place in Washington D.C. in 1995 (organized by the Nation of Islam leader Louis Farrakhan)
Robert; and Hoe Richard March Hoe
born Oct. 29, 1784, Hoes, Leicestershire, Eng. died Jan. 4, 1833, New York, N.Y., U.S. born Sept. 12, 1812, New York, N.Y., U.S. died June 7, 1886, Florence, Italy Father and son, inventors. Robert immigrated to the U.S. in 1803. In New York City he cofounded a printing-equipment company and in 1827 introduced the cast-iron frame, which soon replaced the standard wooden frames used for printing presses. His improved version of the Napier cylinder printing press supplanted all English-made presses in the U.S. Richard joined the company in 1827 and became its head when his father died. He replaced the flatbed press with the first successful rotary press (patented 1847). He followed this innovation with the web press (1865) and the web perfecting press (1871), revolutionary improvements that made the large-circulation daily newspaper possible
The Wedding March
famous musical composition often played during weddings (composed by Felix Mendelssohn)
Wedding March
a piece of music that is traditionally played after a marriage ceremony when the bride and groom start to walk down the aisle (=a passage between rows of seats) of the church Here Comes the Bride
as mad as a March hare
totally crazy
beware the ides of March
beware on the 15th of the month of March (line from the play "Julius Caesar" by Shakespeare)
dead march
A slow, solemn funeral march
dead march
{i} funeral march; slow march played for funeral processions
death march
forced march of prisoners for extended periods of time during which many prisoners die due to a lack of food or water or other proper supplies
forced march
A march that is longer or faster than usual, as for a critical destination
forced march
march whose purpose is to reach one's destination as quickly as possible
forward march!
command to begin marching forward
frog march
carrying a noisy and wild prisoner with his face downwards by his four limbs
frog-march
If you are frog-marched somewhere, someone takes you there by force, holding you by the arms or another part of your body so that you have to walk along with them. He was frog-marched through the kitchen and out into the yard They arrested the men and frog-marched them to the local police station
funeral march
procession for accompanying the deceased to the grave
funeral march
a slow march to be played for funeral processions
grand march
A ceremonial march at a ball in which all couples take part
hunger march
a march of protest or demonstration by the unemployed
line of march
the arrangement of people in a line for marching the route along which a column advances
marched
past of march
marcher
An inhabitant of a march (border country)
marcher
an inhabitant of a border district
marcher
The lord or officer who defended the marches or borders of a territory
marcher
a member of a group of people that are walking somewhere in order to express their ideas or protest about something demonstrator, protester protester
marcher
walks with regular or stately step an inhabitant of a border district
marcher
fights on foot with small arms
marcher
One who marches
marcher
A person who holds lands in such a region
marcher
{i} one who marches on foot; inhabitant of or officer in charge of a march or border area (History)
marcher
walks with regular or stately step
marches
a region in central Italy
marches
the area along a border
marches
plural of march
marches
third-person singular of march
marching
That marches
marching
the act of marching; walking with regular steps (especially in a procession of some kind); "it was a long march"; "we heard the sound of marching"
marching
The action of the verb to march
marching
March, v
mid-march
the middle part of March
military march
brisk marching music suitable for troops marching in a military parade
navigation march
march between reference points which must be discovered
on the march
going forward on foot, advance by marching
peace march
a protest march against (a particular) war and in favor of peace
processional march
a march to be played for processions
protest march
occasion when you can express opposition by marching (usually on some government institution) without a license
quick march
marching at quick time
quick march!
march forward quickly!, advance rapidly!
route march
a long march done by soldiers when they are training
triumphal march
parade in celebration of victory
wedding march
a march to be played for a wedding procession
Türkçe - İngilizce
{k} Mar

The Beurs March broke out after several episodes of racism and violence. - Beurs March birkaç bölüm ırkçılık ve şiddetten sonra patlak verdi.

Miss March gave me an English dictionary. - Bayan March bana İngilizce bir sözlük verdi.

march