marj

listen to the pronunciation of marj
Türkçe - İngilizce
(Finans) , com. margin
margin

This company's profit margin is very big. - Bu şirketin kar marjı çok büyük.

Tom bullies marginalized people. - Tom marjinal insanlara zorbalık yapıyor.

margin (on a page)
normal marj
(Ticaret) normal margine
yüksek marj
(Ticaret) high margin