komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi

listen to the pronunciation of komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi
Türkçe - Türkçe
sınır
komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi

    Heceleme

    kom·şu il, il·çe, köy ve·ya ki·şi·le·rin top·rak·la·rı·nı bir·bi·rin·den a·yı·ran çiz·gi

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    schmendrik