recording

listen to the pronunciation of recording
İngilizce - Türkçe
kayıt

Bodrumumuzu ses geçirmez hale getirdik ve onu bir kayıt stüdyosu olarak kullanıyoruz. - We soundproofed our basement and use it as a recording studio.

5. Beethoven'da ki en sevdiğin kayıt nedir? - What's your favorite recording of Beethoven's Fifth?

(Bilgisayar) kayıt için
kaydedeci
kaydederek
(Bilgisayar) kaydederken
(Bilgisayar) kaydediyor

Bu konuşmayı kaydediyor musun? - Are you recording this conversation?

Umarım biri bunu kaydediyor. - I hope someone is recording this.

(Bilgisayar) kaydedilen
(Bilgisayar) kaydediliyor
kaydedici
{f} kaydet

Bunu kaydetmiyor musun? - Aren't you recording this?

Bizi şimdi kaydetmiyor musun? - Aren't you recording us right now?

(Askeri) (INTELLIGENCE) HABERLERİN KAYIT VE SINIFLANDIRILMASI (İSTİHBARAT): Haber ve bilgilerin istihbarat bakımından işlemini kolaylaştırmak maksadıyla sistemli bir şekilde sınıflandırılması ve düzenlenmesi
{s} zabıt
{i} kayda geçme
(Tıp) Herhangi bir şekilde kaydetme, özellikle bir olayın seyrini çizelge halinde kağıt üzerine geçirme
{s} yazıcı
{i} zapta geçme
{i} (kaset, plak v.b.'ne ait) kayıt
plak
{i} ses kaydı

Dan bir ses kaydı ile Linda'nın suçunu kanıtladı. - Dan proved Linda's guilt with an audio recording.

{i} bant
kayd
kayt
kayde
record
{f} kaydetmek

Bir grup bilim adamı deneyi kaydetmek hazır bekledi. - A group of scientists stood by, ready to record the experiment.

Biyologlar balina aramaları kaydetmek için bir hidrofon kullandı. - The biologists used a hydrophone to record whale calls.

record
plak

Ben tüm plakları sattım. - I sold off all my records.

Ben onun plaklarından bazılarını dinledim. - I listened to some of his records.

record
sicil

Tom mükemmel bir sicile sahiptir. - Tom has a perfect record.

Bir iş adamı olarak iyi bir sicile sahip. - He has a good record as a businessman.

record
kayıt

O, sayısız makbuz ve banka kayıtlarıyla ilgili yaptığı hesaplamalara dayandırarak, bilgisayarında tam bir mali kayıt yaptı. - He made a complete financial record on his computer, basing his calculations on countless receipts and bank records.

Lütfen VCR'a bir kaset koy ve kayıt butonuna bas. - Please put a cassette in the VCR and press the record button.

recording company
(Muzik) plak şirketi
recording control
(Bilgisayar) kayıt denetimi
recording date
(Bilgisayar) kayıt tarihi
recording device
kayıt elemanı
recording device
kayıt aygıtı
recording engineer
kayıt mühendisi
recording formats
(Bilgisayar) kaydetme biçimleri
recording instrument
(Bilgisayar,Teknik) kaydedici alet
recording barometer
yazıcı barometre
recording density
kayıt yoğunluğu
recording studio
kayıt stüdyosu
recording stylus
kayıt iğnesi
recording technique
kayıt tekniği
recording van
ses kayıt arabası
recording amplifier
kayıt kuvvetlendiricisi
recording car
ses kayıt arabası, seslendirme arabası
recording head
(bant) kayıt kafası
recording mode
modunda kayıt
recording noise
kayıt gürültüsü
recording rain gauge
yazıcı yağmur ölçeği, yağmur yazıcısı
recording and registration
kaydetme ve kayıt
recording and registration
kayıt ve sicil
recording car
ses kayıt arabası
recording car
seslendirme arabası
recording density
(Bilgisayar,Teknik) kaydetme yoğunluğu
recording device
kayit elemani, kayit aygiti
recording hygrometer
nem kaydedici
recording input meter
(Bilgisayar) kayıt giriş ölçer
recording input monitor
(Bilgisayar) recording ınput monitor
recording input source
(Bilgisayar) kayıt giriş kaynağı
recording instrument
(measuring) kaydedici olcme aleti
recording level
(Nükleer Bilimler) kayıt düzeyi
recording level
(Çevre) kayıt edilebilme düzeyi
recording measuring instrument
kaydeden ölçme aygıtı
recording measuring instrument
kaydeden olcme aygiti
recording measuring instrument
kaydedici ölçme aleti
recording medium
kayıt evrakı
recording medium
(Nükleer Bilimler) kayıdedici ortam
recording meter
(Bilgisayar) kayıt metre
recording of commentary
(Sinema) açıklama seslendirmesi
recording rain gauge
(Meteoroloji) yazıcı yağmur ölçeği
recording rain gauge
(Meteoroloji) yağmur yazıcısı
recording session
plak/bant kaydı için yapılan toplantı
recording siphon
(Telekom) kaydedici sifon
recording src
(Bilgisayar) kayıt src
recording tape
manyetik kayıt bandı
recording target
(Askeri) kayıt hedefi
recording target
(Askeri) işaretleme hedefi
recording target
(Askeri) İŞARETLEME HEDEFİ, KAYIT HEDEFİ: Atış cüzdanının (score book) arkasında bulunan ve; yapılan atışın bir kaydını muhafaza için vuruşların işaretlenmesine yarayan hedef resmi
recording technique
kaydetme tekniği
recording thermometer
yazar termometre
recording van
seslendirme arabası
record
{i} rapor
record
kayda geçirmek
record
kayda almak
record
(Tıp) Kayıt devamlı kalacak şekilde tesbit edilmiş kayıt
record
(Politika, Siyaset) kayıt tutmak
record
yazmak kaydetmek
record
{f} kaydını yapmak
record
kayıt etmek
record
kayıt, kaydetmek kayıt
record
belge

Belge kayıtları savaşın 1700 yılında patlak verdiğini yazıyor. - The document records that the war broke out in 1700.

record
(Bilgisayar) kaydetme

Bir grup bilim adamı deneyi kaydetmek hazır bekledi. - A group of scientists stood by, ready to record the experiment.

Biyologlar balina aramaları kaydetmek için bir hidrofon kullandı. - The biologists used a hydrophone to record whale calls.

record
(Askeri) BİRBİRLERİYLE İLGİLİ VERİLER TOPLULUĞU, KAYIT MASRAFLARI KARŞILAMA, ÖDEME
record
{i} tutanak
record
rekor

O, üçlü atlamada yeni bir rekor kıracağından emin. - He is sure to set a new record in the triple jump.

O bu yıl yüzmede üç dünya rekoru kırdı. - He has set up three world records in swimming this year.

audio recording
(Bilgisayar) ses kaydederken
record
(Ticaret) zabıt
record
(Kanun) tescil
record
en yüksek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Kurumu 1990'da kayıt tutmaya başladığından beri, yiyecek fiyatları en yüksek seviyesindedir. - Food prices are at their highest level since the United Nations Food and Agriculture Organization began keeping records in 1990.

record
(Kanun,Ticaret) tescil etmek
record
gizli

Konuşma gizlice kaydedildi ve delil olarak kullanıldı. - The conversation was secretly recorded and used as evidence.

record
(Tıp) rekord
record
tutanaklandırmak
record
teybe almak
record
en çok
record
mazbata
record
rekor kıran
record
rekor yapan
closed circuit recording
kapalı devre kayıt
direct recording
doğrudan kayıt
electron beam recording
elektron demetiyle kayıt
electrostatic recording
elektrostatik kayıt
film recording
film kaydı
hill and dale recording
inişli çıkışlı kaydetme
magnetic recording
manyetik kayıt
magnetic recording head
manyetik kayıt kafası
magnetic sound recording
manyetik ses kaydı
polysomnographic recording
polisomnografik kayıt
record
deftere kaydetmek
record
(aygıt) kaydetmek
record
plak/rekor/kayıt
record
şöhret

Yeni bir rekor kırması, onun şöhretini artırdı. - Setting a new record added to his fame.

record
göstermek

Kayıtlarımız henüz ödeme yapmadığınızı göstermektedir. - Our records show that you haven't paid yet.

record
defter
record
kayıt yapmak
record
dosya

Dosya bakanlığa gönderildi. - The record was sent to the ministry.

record
{f} kaydet

Yayını kasete kaydet. - Record the broadcast on tape.

Onun konuşmasını kaydetmelisin. - You must record his speech.

record
(görüntü/ses) almak
sound recording
ses kaydı
stereo recording
stereo kayıt
tape recording
banda alma
tape recording
bant kayıt
bootleg recording
Eserin icracısı ya da telif hakkı sahibi haricinde kişi ya da kişilerce yapılmış ses veya görüntü kayıtı
digital recording
dijital kayıt
dual recording
çifte kayıt, ikili kayıt
electronic video recording
elektronik görüntü saptama
graphic recording
grafik kayıt
helical scan recording
eğik görüntü saptama
mobile recording unit
seyyar kayıt birimi, röportaj arabası
multiple recording
çoklu kaydetme
phonograph recording
fonograf kaydı
photo recording
fotoğraf kaydetme
record
kaydı
record
kaydet(mek)
two track recording
çift yollu kayıt
video recording
video kayıt
white recording
beyaz kaydı
assessment and recording
değerlendirme ve kayıt tutma
automatic message recording
otomatik ileti kaydi
combatant commander; commander; continuous data recording
(Askeri) muharip komutan; komutan; sürekli veri kaydı
data recording
veri kayidi
dual recording
ikili kayıt
dual recording
(Bilgisayar,Teknik) çifte kaydetme
error while recording
(Bilgisayar) kayıt yapılırken hata
imagery data recording
(Askeri) görüntü veri kaydı
imagery data recording
(Askeri) GÖRÜNTÜ VERİ KAYDI: Görüntü tespiti esnasında sensör kaydındaki matris bloğuna sürat, yükseklik, mevki, zaman gibi hava aracı ve sensorla ilgili bilginin aktarılması
instrument recording photography
(Askeri) ALET KAYIT FOTOĞRAFI: Alet verilerinin fotoğrafı
mobile recording unit
(Teknik,Televizyon) röportaj arabası
mobile recording unit
(Teknik,Televizyon) seyyar kayıt birimi
multitrack recording system
cok-izli (cok kanalli) kayit dizgesi
pause recording
(Bilgisayar) kaydı duraklat
record
{f} çekmek
record
rekor düzeyde

İngiltere'de istihdam oranı rekor düzeyde. - The UK employment rate is at a record high.

record
{f} banda almak
record
{i} isim
record
def
record
kütük
record
recording angel insanın emellerini kaydeden melek
record
not etmek
record
plağa almak
record
(verb) tutanak yazmak
record
{i} vesika
record
almak
record
ün

Sami üniversite kayıtlarını tahrif ediyordu. - Sami was falsifying his university records.

Bunu üniversite radyosunda anlatabilirsin. Her şeyden önce onlar aslında kayıtları çalarlar; ikinci olarak onları yanlış hızda çalmaya devam ederler. - You can tell this is college radio. First of all, they actually play records; secondly, they keep playing them at the wrong speed.

record
(noun) tutanak
record
yazmak
record
tutanak yazmak
seismic recording
sismik kayıt
self recording
kendi kendine kayıt yapan
tape recording
bant kaydı
tape recording
banda alma/kaydetme
tape recording
görüntü kaydı
tape recording
kaset kaydı
voice recording
(Bilgisayar) insan sesi kaydederken
İngilizce - İngilizce
A reproduction of sound and/or video, stored in a permanent medium

I made a recording of the show.

Present participle of record
the act of making a record (especially an audio record); "she watched the recording from a sound-proof booth"
The noting in the registrar’s office of the details of a properly executed legal document, such as a deed, a mortgage note, a satisfaction of mortgage, or an extension of mortgage, thereby making it a part of the public record
The act of entering title instruments in the public records, thus giving notice to any interested parties of the existence of the instrument
the noting in the designated public office of the details of a properly executed legal document, such as a deed or mortgage, thereby making it a part of the public record, and thus by law imparting constructive notice of that document
the noting in the registrar’s office of the details of a properly executed legal document, such as a deed, a mortgage, a satisfaction of mortgage, or an extension of mortgage thereby making it a part of the public record
Recording is the process of making records, CDs, tapes, or videos. the recording industry
The noting in the registrar's office of the details of a property executed legal document, such as a deed, a mortgage note, a satisfaction of mortgage, or an extension of mortgage, thereby making it a part of the public record
- The noting in a public office of the details of a legal document - such as a deed or mortgage - affecting the title to real estate When such an instrument is properly recorded, it is considered to be a matter of public record Legally, that means that all subsequent purchasers are deemed to have constructive knowledge of the information
The act of entering documents concerning title to a property into the public records Recording Fee - Money paid to an agent for entering the sale of a property into the public records Reduced Doc Loan - This program eliminates the need to verify income Income stated on the 1003 is used for qualification Borrowers who receive W2 income are not qualified for this type of loan Two years of continuous self-employment income or an established or consistent 2 years' source of income is required Refinancing - The process of paying off one loan with the proceeds from a new loan secured by the same property Rent With Option To Buy - See Lease-Purchase Mortgage Loan
The act of filing documents in the office of the County Recorder
The act of placing a document on the public records (usually the county records) Recording is usually done to give public notice of a conveyance or the placement of a lien
>> The act of recording a document such as a deed or mortgage in a public registry thereby giving notice to future purchasers, creditors or other interested parties Recording is controlled by statute and usually requires the witnessing and notarizing of an instrument to be recorded
The noting in the county recorder's office of the details of a legal document regarding a property, such as a deed, home loan, or release of a home loan, thereby making the document part of the public record
the act of making a record (especially an audio record); "she watched the recording from a sound-proof booth" signal encoding something (e
The noting in the registrar?s office of the details of a properly executed legal document, such as a deed, a mortgage note, a satisfaction of mortgage, or an extension of mortgage, thereby making it a part of the public record
Keeping a record or a register; as, a recording secretary; applied to numerous instruments with an automatic appliance which makes a record of their action; as, a recording gauge or telegraph
The entering in a book of public record the details of a properly executed legal instrument that affects title to real property, thereby making it a part of the public record
The act of entering or recording documents affecting or conveying interests in real estate in the office of the register of deeds established in each Wisconsin county Documents are recorded to protect the interests of persons involved and to provide constructive notice of rights and interests in land Documents accepted for recording are time stamped, receive a unique document number, are indexed, the image captured and the original document is sent back to the returnee
The noting in the registrar's office of the details of a properly executed legal document, such as a deed, a mortgage note, a satisfaction of mortgage, or an extension of mortgage, thereby making it a part of the public record
picture or sound) that has been recorded a storage device on which information (sounds or images) have been recorded
Any legal document that affects the ownership of real property is recorded in a book of public records For example, when property is sold, the deed is recorded by the registrar or county clerk This gives notice of home ownership to all other interested parties
A recording of something is a record, CD, tape, or video of it. a video recording of a police interview
The act of entering into a book of public records instruments affecting title to the real property A lender requires that a deed of trust or a mortgage be recorded to evidence the debt against the property
The noting in a public office of the details of a legal document - such as a deed or mortgage - affecting the title to real estate When such an instrument is properly recorded, it is considered to be a matter of public record Legally, that means that all subsequent purchasers are deemed to have constructive knowledge of that information
signal encoding something (e g , picture or sound) that has been recorded
The noting in public office of the details of a legal document (e g , mortgage, deed of trust) When such an instrument is property recorded, it is considered to be a matter of public record Legally, that means that all subsequent purchasers are deemed to have constructive knowledge of that information
The act of entering into the book of public records the written instruments affecting the title to real property, such as deeds, mortgages, contracts for sale, options and assignments There is also a body of public records apart from the real estate recording system that has a bearing on the quality of title A title searcher would also check, for example, public records regarding probate, marriage, taxes and judgements
a storage device on which information (sounds or images) have been recorded
Any legal document that affects the ownership of real property is recorded in a book of public records For example, when property is sold to you, the deed (see Deed) is recorded by the registrar or county clerk This gives notice of your ownership to all other interested parties
The act of entering documents concerning title to a property into the public records
{s} keeping a record, inscribing, writing down
Process of placing a deed or other document on the public records to give notice of a transaction or interest in land
Formal filing of documents affecting the title of a property with the county recorder's office Recorded documents become a matter of public record, giving notice to all parties of the state of title for the property
{i} act of writing down; act of setting down onto a storage medium (such as tape, disk, video, etc.); something which has been recorded
signal encoding something e
recording artist
A musician who makes money by selling audio recordings
Recording Industry Association of America
professional organization of American record producers, RIAA
recording studio
studio where tapes and records are recorded
recording studio
special place that is intended for the production of records
recording system
audio system for recoding sound
recording tape
strip of material on which information is recorded
longitudinal recording
A technique of creating magnetic data storage using horizontal as opposed to vertical magnetization of a hard disk drive
magnetic recording
The recording of a signal; sound or image, on a magnetizable vessel or medium for storage, and retrieval purposes
perpendicular recording
A technique of creating magnetic data storage using vertical as opposed to longitudinal magnetization. Becoming more common now in laptop hard disk drives
record
To repeat; to practice
record
A set of data relating to a single individual or item
record
To make a record of information

I wanted to record every detail of what happened, for the benefit of future generations.

record
The most extreme known value of some achievement, particularly in competitive events

The team set a new record for most points scored in a quarter.

record
To make an audio, video, or multimedia recording
record
Information put into a temporary or permanent physical medium

The tourist's photographs and the tape of the police call provide a record of the crime.

record
A vinyl disc on which sound is recorded and may be replayed on a phonograph

I still like records better than CDs.

video recording
A recording of images on videotape, DVD etc
video recording
Recording images on videotape, DVD etc
record
{v} to register solemnly, enrol, celebrate
record
{n} a register, authentic enrolment, proof
bootleg recording
A bootleg recording is an audio and/or video recording of a performance that was not officially released by the artist, or under other legal authority. The process of making and distributing such recordings is known as bootlegging. A great many such recordings are simply copied and traded among fans of the artist without financial exchange, but some bootleggers are able to sell these rarities for profit, sometimes by adding professional-quality sound engineering and packaging to the raw material
account transaction recording
recording of account activity
digital recording
Digital recording is the process of converting sound or images into numbers
digital recording
A digital recording is a recording made by converting sound or images into numbers
record
Specifically, to make an audio or video recording of
record
{i} list; evidence; best result ever attained (i.e. World Record); list of events or actions; list of previous criminal activity; phonograph; report; line in a database or spreadsheet that contains a complete set of information (Computers)
record
the sum of recognized accomplishments; "the lawyer has a good record"; "the track record shows that he will be a good president"
record
If you record something such as a speech or performance, you put it on tape or film so that it can be heard or seen again later. There is nothing to stop viewers recording the films on videotape The call was answered by a recorded message saying the company had closed early
record
A record is what you retrieve when you search a database It can be made up of various pieces of information that help identify, categorize and locate an item These pieces of information can be separated into fields In a periodical index, which is a database of article citations, each citation is also called a record In UTNetCAT, each reference retrieved for a particular title is also a record
record
In database applications, a single element of a relational database table that contains each field defined for the table A record is the logical equivalent of the row of a spreadsheet
record
a collection of related data, arranged in fields and treated as a unit The data for each item in an electronic database makes up a record
record
A collection of fields, describing a particular entity, which are stored in a table of similar records in a database For example, a record in the book table of a library database might consist of several items of data (fields) about a particular book: title, ISBN, author, publisher, year published, etc See also: record (Webopedia)
record
If you keep a record of something, you keep a written account or photographs of it so that it can be referred to later. Keep a record of all the payments There's no record of any marriage or children The result will go on your medical records
record
the sum of recognized accomplishments; "the lawyer has a good record"; "the track record shows that he will be a good president" an extreme attainment; the best (or worst) performance ever attested (as in a sport); "he tied the Olympic record"; "coffee production last year broke all previous records"; "Chicago set the homicide record" a compilation of the known facts regarding something or someone; "Al Smith used to say, `Let's look at the record'"; "his name is in all the recordbooks" anything (such as a document or a phonograph record or a photograph) providing permanent evidence of or information about past events; "the film provided a valuable record of stage techniques" a document that can serve as legal evidence of a transaction; "they could find no record of the purchase" the number of wins versus losses and ties a team has had; "at 9-0 they have the best record in their league" register electronically; "They recorded her singing" make a record of; set down in permanent form be aware of; "Did you register any change when I pressed the button?
record
The various legal papers used in a case, together with memoranda of the proceedings of the court; as, it is not permissible to allege facts not in the record
record
A set of fields that contain related information; in database type systems, groups of similar records are stored in files Example: a personnel file that contains employment information
record
a collection of related data, arranged in fields and treated as a unit The data for each item in an electronic database makes up a record ** (see also: bibliographic record)
record
If something is the best, worst, or biggest on record, it is the best, worst, or biggest thing of its kind that has been noticed and written down. It's the shortest election campaign on record
record
A writing by which some act or event, or a number of acts or events, is recorded; a register; as, a record of the acts of the Hebrew kings; a record of the variations of temperature during a certain time; a family record
record
make a record of; set down in permanent form
record
A collection of related data, arranged in fields and treated as a unit The information for each book in the OPAC or for each article in a database is a record
record
A record is a round, flat piece of black plastic on which sound, especially music, is stored, and which can be played on a record player. You can also refer to the music stored on this piece of plastic as a record. This is one of my favourite records
record
be aware of; "Did you register any change when I pressed the button?"
record
To fix in a medium, usually in a tangible medium
record
anything (such as a document or a phonograph record or a photograph) providing permanent evidence of or information about past events; "the film provided a valuable record of stage techniques"
record
A record is a set of information contained in a database For example, a company might keep a database containing client records Each record would contain a variety of information such as name, phone number, and address
record
To give legal status to by making an official public record
record
An electronic representation of an information item in a database (a journal article in a journal database or a library item in a library catalogue) Each item is represented by one record in the database In full-text databases, each record includes an entire article
record
An official contemporaneous memorandum stating the proceedings of a court of justice; a judicial record
record
A record is what you retrieve when you search a database It can be made up of various pieces of information that help identify, categorize, and locate an item These pieces of information can be separated into fields In a periodical index, which is a database of article citations, each citation is also called a record In CLICnet, each reference retrieved for a particular title is also a record See Also: Database, Field
record
An official contemporaneous writing by which the acts of some public body, or public officer, are recorded; as, a record of city ordinances; the records of the receiver of taxes
record
a document that can serve as legal evidence of a transaction; "they could find no record of the purchase"
record
To reflect; to ponder
record
You use record to say that something is higher, lower, better, or worse than has ever been achieved before. Profits were at record levels She won the race in record time
record
To sing or repeat a tune
record
If you set the record straight or put the record straight, you show that something which has been regarded as true is in fact not true. Let me set the record straight on the misconceptions contained in your article
record
A group of related data elements or fields that describes one entity Record Format: Refers to how data is structured within a file Record Length: A synonym for record size - the number of characters in a record
record
indicate a certain reading; of gauges and instruments; "The thermometer showed thirteen degrees below zero"; "The gauge read `empty'"
record
In databases, such as library catalogs and periodical indexes, a unit of information about one item (such as a book, video, or article) A record comprises fields that contain specific information about an item
record
If a musician or performer records a piece of music or a television or radio show, they perform it so that it can be put onto CD, tape, or film. It took the musicians two and a half days to record their soundtrack for the film
record
make a record of; set down in permanent form be aware of; "Did you register any change when I pressed the button?
record
In database terms, a record is one set of inputs to a set of fields For example: Bob, Analyst, 555-5555 may be one record from the set of records consisting of all inputs to the database fields: first name, title, phone number See file
record
Testimony; witness; attestation
record
{f} inscribe, write down, register; inscribe onto a storage medium (such as a disk, tape, video, etc.)
record
If you are on record as saying something, you have said it publicly and officially and it has been written down. The Chancellor is on record as saying that the increase in unemployment is `a price worth paying' to keep inflation down
record
Any instance of a physical medium on which information was put for the purpose of preserving it and making it available for future reference
record
If something that you say is off the record, you do not intend it to be considered as official, or published with your name attached to it. May I speak off the record?
record
If you say that what you are going to say next is for the record, you mean that you are saying it publicly and officially and you want it to be written down and remembered. We're willing to state for the record that it has enormous value
record
A record is the best result that has ever been achieved in a particular sport or activity, for example the fastest time, the furthest distance, or the greatest number of victories. Roger Kingdom set the world record of 12.92 seconds the 800 metres, where she is the world record holder
record
That which serves to perpetuate a knowledge of acts or events; a monument; a memorial
record
An authentic official copy of a document which has been entered in a book, or deposited in the keeping of some officer designated by law
record
Information that is inscribed on a tangible medium (a document) or stored in an electronic or other medium and retrievable in perceivable form The term "record" is a superset of the two terms "document" and "message" (Cf , DOCUMENT; MESSAGE)
record
an extreme attainment; the best (or worst) performance ever attested (as in a sport); "he tied the Olympic record"; "coffee production last year broke all previous records"; "Chicago set the homicide record"
record
That which has been, or might be, recorded; the known facts in the course, progress, or duration of anything, as in the life of a public man; as, a politician with a good or a bad record
record
If you keep information on record, you write it down or store it in a computer so that it can be used later. The practice is to keep on record any analysis of samples
record
In a database, a record is a group of related data items treated as one unit of information Each item in the record is a field
record
register electronically; "They recorded her singing"
record
In a database, a group of related fields of information that are treated as a unit Records are the logical equivalents of rows in a table In FrontPage, a group of records is referred to as a recordset
record
The representation of a particular item in a database A record is generally divided into various fields, each of which represents a type of information that describes or identifies that item (See also Field)
record
To recall to mind; to recollect; to remember; to meditate
record
Someone's record is the facts that are known about their achievements or character. His record reveals a tough streak
record
If a dial or other measuring device records a certain measurement or value, it shows that measurement or value. The test records the electrical activity of the brain
record
To repeat; to recite; to sing or play
record
a list of crimes for which an accused person has been previously convicted; "he ruled that the criminal record of the defendant could not be disclosed to the court"; "the prostitute had a record a mile long"
record
If you record a piece of information or an event, you write it down, photograph it, or put it into a computer so that in the future people can refer to it. software packages which record the details of your photographs. a place which has rarely suffered a famine in its recorded history
record
A record is what you retrieve when you search a database It can be made up of various pieces of information These pieces of information can be separated into fields In a periodical index, which is a database of article citations, each citation is also called a record In the TPL Catalog, each reference retrieved for a particular title is also a record
record
sound recording consisting of a disc with continuous grooves; formerly used to reproduce music by rotating while a phonograph needle tracked in the grooves
record
If you give some information for the record, you give it in case people might find it useful at a later time, although it is not a very important part of what you are talking about. For the record, most Moscow girls leave school at about 18
record
To preserve the memory of, by committing to writing, to printing, to inscription, or the like; to make note of; to write or enter in a book or on parchment, for the purpose of preserving authentic evidence of; to register; to enroll; as, to record the proceedings of a court; to record historical events
record
1 In an attribute table, a single 'row' of thematic descriptors In SQL terms, a record is analogous to a tuple 2 A logical unit of data in a file For example, there is one record in the ARC file for each arc in a coverage
record
The set of values that describes a single instance of an entity; in a relational database, a record is equivalent to a row
record
That which has been publicly achieved in any kind of competitive sport as recorded in some authoritative manner, as the time made by a winning horse in a race
record
be or provide a memorial to a person or an event; "This sculpture commemorates the victims of the concentration camps"; "We memorialized the Dead"
record
A collection of related data, arranged in fields and treated as a unit The data for each article in a CD-ROM or full-text e-journal database makes up a record The complete information for each item in the BMCC Library Catalog is also a record
record
1) A document representing specific information that is often historical or legal in nature A record can be something that recalls past events or it can an official document that records the acts of a public body or officer 2) In libraries, the term record is often used to describe a catalogue record or a record in a database A record in a database represents one unit or file of information
record
the number of wins versus losses and ties a team has had; "at 9-0 they have the best record in their league"
record
ISAD(G) Recorded information in any form or medium, created or received and maintained, by an organisation or person in the transaction of business or the conduct of affairs
record
a compilation of the known facts regarding something or someone; "Al Smith used to say, `Let's look at the record'"; "his name is in all the recordbooks"
record
In the world of sound, to register something reproducible on a disk, like a phonograph record, or on magnetic tape Traditional recording captures the amplitude (height) and frequency (number) of wave forms MIDI-computing does not really "record " It encodes messages, digitally--by means of numbers Because of established usage, however, the words "record" and "recording" often appear in MIDI- computing, along with "play," "rewind," "fast forward," etc In MIDI-computing, these words are really metaphors A typical sequencer will "record" all of the MIDI events received, along with the time they were received
record
{s} comprising the best result ever attained
record
If someone has a criminal record, it is officially known that they have committed crimes in the past. a heroin addict with a criminal record going back 15 years see also recording, track record
record
A single transaction in a database table A telephone book is actually a hard copy of a database table Everything the telephone book knows about a single individual is a record A record is made up of fields In a database viewed as a table, a record is analogous to a row and a field is analogous to a column
recordings
Plural of recording
self-recording
automatic recording
sound recording
a recording of just the sound
tape recording
A tape recording is a recording of sounds that has been made on tape. something that has been recorded with a tape recorder tape recording of
video recording
a recording of both the video and audio components (especially one containing a recording of a movie or television program)
Türkçe - İngilizce

recording teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

recording ınput monitor
(Bilgisayar) recording input monitor
record
kaydet
recording

  Heceleme

  re·cord·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  rıkôrdîng

  Telaffuz

  /rəˈkôrdəɴɢ/ /rəˈkɔːrdɪŋ/

  Etimoloji

  [ ri-'kord ] (verb.) 14th century. Middle English, literally, to recall, from Old French recorder, from Latin recordari, from re- + cord-, cor heart; more at HEART.

  Videolar

  ... attack your interests. If the Recording Industry Association of America, or the government, ...
  ... Taylor Swift is a multiplatinum Grammy-winning recording artist who had a lot of success ...

  Günün kelimesi

  fait accompli