dosya

listen to the pronunciation of dosya
Türkçe - İngilizce
file

Where are the rest of the files? - Dosyaların geri kalanı nerede?

Nakido is a file sharing platform. - Nakido bir dosya paylaşım platformudur.

file folder
folder

Tom handed Mary a blue folder. - Tom, Mary'ye mavi bir dosya verdi.

In which folder did you save the file? - Dosyayı hangi klasöre kaydettin?

(Bilgisayar) files

With Windows, you have to have extensions or it won't read your files. - Windows ile eklentilere sahip olmak zorundasın,yoksa o dosyalarını okumaz.

Tom accidentally deleted all the files on one of his external hard disks. - Tom yanlışlıkla harici hard disklerden birindeki tüm dosyaları sildi.

binder
(Dilbilim) portfolio
register
dossier
1.file, dossier
record

The record was sent to the ministry. - Dosya bakanlığa gönderildi.

file, dossier, folder, binder; file kütük
{i} filing

Tom walked over to the filing cabinet. - Tom dosya dolabının üzerinde yürüdü.

Show me your new filing system. - Bana yeni dosyalama sistemini göster.

dosya adları
(Bilgisayar) file names
dosya adı
(Bilgisayar) named
dosya adı
(Bilgisayar) filename
dosya adı
(Bilgisayar) name
dosya aktar
(Bilgisayar) transfer files
dosya al
(Bilgisayar) receive file
dosya aracı
(Bilgisayar) handle
dosya ayırma
(Bilgisayar) file reservation
dosya
(Bilgisayar) file to open
dosya
(Bilgisayar) open a file
dosya
(Bilgisayar) open file
dosya açma
(Bilgisayar) open a file
dosya açmak
open a file
dosya biçimi
(Bilgisayar) file format
dosya bul
(Bilgisayar) find files
dosya bul
(Bilgisayar) locate file
dosya bul
(Bilgisayar) find file
dosya bulur
(Bilgisayar) find files
dosya dizini
(Bilgisayar) file index
dosya dizini
(Bilgisayar) fat
dosya dizini
(Bilgisayar) file allocation table
dosya ekle
(Bilgisayar) add file
dosya eksik
(Bilgisayar) file missing
dosya gönder
(Bilgisayar) send a file
dosya gönder
(Bilgisayar) send file
dosya hatası
(Bilgisayar) file error
dosya içerik belirteni
(Bilgisayar) file extension
dosya kapat
(Bilgisayar) file close
dosya kapat
(Bilgisayar) close file
dosya kaydet
(Bilgisayar) save file
dosya konumu
(Bilgisayar) file location
dosya kümesi
(Bilgisayar) file set
dosya kütük
(Bilgisayar) file
dosya olarak
(Bilgisayar) as file
dosya sayısı
(Bilgisayar) files
dosya sayısı
(Bilgisayar) inodes
dosya seç
(Bilgisayar) select a file
dosya seç
(Bilgisayar) select files
dosya seç
(Bilgisayar) select file
dosya seçimi
(Bilgisayar) file selection
dosya sil
(Bilgisayar) file delete
dosya sil
(Bilgisayar) erase file
dosya sil
(Bilgisayar) delete files
dosya silme
(Bilgisayar) file delete
dosya sonu
(Elektrik, Elektronik) end-of-file
dosya tanımı
(Bilgisayar) file description
dosya türü
(Bilgisayar) filetype
dosya türü
(Bilgisayar) files of type
dosya türü
(Bilgisayar) type of file
dosya var
(Bilgisayar) file exists
dosya yakala
(Bilgisayar) capture file
dosya yapısı
(Bilgisayar) file system
dosya yaz
(Bilgisayar) file write
dosya yok
(Bilgisayar) no file
dosya yok
(Bilgisayar) no files
dosya yükle
(Bilgisayar) download file
dosya yükle
(Bilgisayar) load file
dosya ölçütü
(Bilgisayar) file criteria
dosya adı
file name
dosya aralığı
file gap
dosya açmak
to open a file
dosya bakımı
file maintenance
dosya basımı
file print
dosya boyutu
file size
dosya bölümü
file extent
dosya deposu
file store
dosya devir protokolü
(Askeri) file transfer protocol
dosya değişimi
file volatility
dosya dolabı
filing cabinet
dosya dolabı
file cabinet
dosya dolabı
filling cabinet
dosya dönüştürme
file conversion
dosya düzen yardım
(Bilgisayar) file edit help
dosya etiketi
file label
dosya güvenliği
file security
dosya işareti
file marker
dosya işleme
file handle
dosya işleme
file processing
dosya işleri
(Askeri) records administration
dosya kabini
file cabinet
dosya kapağı
dome
dosya kesimi
file section
dosya koruma
file protection
dosya kurtarma
file recovery
dosya kâğıdı
broadsheet
dosya maskeleme
file mask
dosya memuru
filing clerk
dosya organizasyonu
file organization
dosya silme
file purging
dosya sonu
end of file
dosya sonu işareti
end-of-file mark
dosya sorgulama
file interrogation
dosya sürümü
(Bilgisayar) file version
dosya süzme
(Bilgisayar) file filtering
dosya tanımlaması
file description
dosya taşıma
file migrate
dosya transferi
file transfer
dosya tutma
(Elektrik, Elektronik) file maintenance
dosya yapısı
file structure
dosya yeni
(Bilgisayar) filenew
dosya yöneticisi
file manager
dosya yönetimi
file management
dosya: sunum
(Bilgisayar) file: my presentation
poşet dosya
Punched pocket
şeffaf dosya
Sheet protector, punched pocket
beklenmeyen dosya biçimi
(Bilgisayar) unexpected file format
belirtilen dosya
(Bilgisayar) the specified file
birincil dosya
(Bilgisayar) primary file
bozuk dosya
(Bilgisayar) bad file
dosyalar
dossiers
dosyalar
(Ticaret) records
düz dosya
(Bilgisayar) flat file
ekli (dosya vb)
enclosed
eksik dosya
(Bilgisayar) missing file
eksik dosya
(Bilgisayar) file missing
hedef dosya
(Bilgisayar) destination
hedef dosya
(Bilgisayar) destination file
hedef dosya
(Bilgisayar) file
kaynak dosya
(Bilgisayar) source
teknik dosya
technical file
toplu dosya
(Bilgisayar) batch file
yeni dosya
(Bilgisayar) new file
yerel dosya
(Bilgisayar) local file
dosyalar
files

Tom accidentally deleted all the files on one of his external hard disks. - Tom yanlışlıkla harici hard disklerden birindeki tüm dosyaları sildi.

Where are the rest of the files? - Dosyaların geri kalanı nerede?

ekli dosya
attached file

İlgili evrakları&dökümanları yazımın ekinde gönderiyorum.İlgili dosya yazının ekinde sunulmuştur.

ekli dosya
enclosed file
Federal telekomünikasyon sistemi; Federal telefon servisi; dosya devir hizmeti
(Askeri) Federal telecommunications system; Federal telephone service; file transfer service
Hava Tesisleri Dosya Bilgi Sistemi
(Askeri) Air Facilities File Information System
ana dosya
main file, master file
bağımlı dosya
slave file
bilinmeyen dosya sunucusu
(Bilgisayar) unknown file server
birden fazla dosya seçimi
(Bilgisayar) multiple files selection
boş dosya
null file
daimi dosya
(Askeri) perm file
etiketli görüntü dosya formatı
(Askeri) tagged image file format
etken olmayan dosya
(Bilgisayar,Teknik) inactive file
fiziksel dosya
physical file
fiziksel dosya kopyası
(Bilgisayar,Teknik) physical file copy
gerçek dosya
real file
geçici dosya
temporary file
gizli dosya
hidden file
güvenli analiz uzmanı dosya ortamı; kaçmak için seçilmiş bölge
(Askeri) secure analyst file environment; selected area for evasion
harp filosu; dosya ayıracı; dosya sunucu; tek birimlik aydınlatma cephanesi
(Askeri) fighter squadron; file separator; file server; flare single-unit
hatta-bağlı merkezi dosya
on-line central file
html dosya türü
(Bilgisayar) html file type
ikili dosya
binary file
ilkel dosya
(Bilgisayar,Teknik) primitive file
isimsiz bir dosya
(Bilgisayar) an unnamed file
isimsiz dosya
(Bilgisayar) an unnamed file
kapatılmış dosya
dead file
kaynak dosya
source file
kişisel dosya
(Hukuk) personal file
konteyner dosya
container file
konteynır dosya
(Bilgisayar,Teknik) container file
konuk dosya sistemi
(Bilgisayar) guest file system
mantıksal dosya
logical file
microsoft dosya aktarımı
(Bilgisayar) microsoft file transfer
microsoft dosya bul
(Bilgisayar) microsoft find file
paylaşımlı dosya
shared file
salt kilitlenmiş dosya
exclusively locked file
salt-okunur dosya
(Bilgisayar) read only file
simge dosya adı
(Bilgisayar) icon filename
statik dosya
static file
süper dosya
super file
tahmini dosya
(Bilgisayar) file estimate
toplam dosya
(Bilgisayar) files total
toplam dosya
(Bilgisayar) total files
uçucu dosya
volatile file
verilen dosya
(Bilgisayar) file to export
yönetici dosya sistemi
(Bilgisayar) administer file system
yük yönlendirme bilgi dosya
(Askeri) cargo routing information file
zincirleme dosya
(Bilgisayar) chained file
örnek dosya
(Bilgisayar) sample file
özel dosya
private file
özet dosya
(Bilgisayar) summary file
Türkçe - Türkçe
dosya