recording input meter

listen to the pronunciation of recording input meter
İngilizce - Türkçe
(Bilgisayar) kayıt giriş ölçer
recording meter
(Bilgisayar) kayıt metre
recording meter
imleç
recording input meter

  Heceleme

  re·cord·ing in·put me·ter

  Türkçe nasıl söylenir

  rıkôrdîng înpût mitır

  Telaffuz

  /rəˈkôrdəɴɢ ˈənˌpo͝ot ˈmētər/ /rəˈkɔːrdɪŋ ˈɪnˌpʊt ˈmiːtɜr/

  Günün kelimesi

  condescend