yazıcı

listen to the pronunciation of yazıcı
Türkçe - İngilizce
printer

Please replace the empty ink cartridge in the printer. - Yazıcının boş mürekkep kartuşunu lütfen değiştir.

I bought this printer yesterday. - Bu yazıcıyı dün satın aldım.

soldier who does the typing; screenwriter, scriptwriter; printer; recording
scribe
soldier who acts as a clerk
mech. recorder, apparatus that records something diagrammatically
cin. screenwriter, scriptwriter
recording
copyist, transcriber; scribe; public letter writer; clerk, secretary
scrivener
clerk
(Askeri) recruiter
scriptwriter
soldier who does the typing
orderly
xerographic printer
author
secretary
amanuensis
yazıcı melek
Recording angel
Yazıcı ayarları
Printer Settings , Printer Setup
yazıcı altimetre
altitude recorder
yazıcı aygıt
recorder, titler
yazıcı barometre
barograph
yazıcı er soldier who acts as
a clerk
yazıcı kadın woman who puts makeup, spangles, and various small pieces of jewelr
on a bride's face
yazıcı kuyruğu
print queue
yazıcı sürücüsü
printer driver
yazıcı çıktısı
printout
adres yazıcı
(Askeri) address register
etkin yazıcı
(Bilgisayar) active printer
imge yazıcı
(Bilgisayar) image printer
rutubet yazıcı
hygrograph
sayfa yazıcı
(Bilgisayar) page-at-a-time printer
yerel yazıcı
(Bilgisayar) local printer
zarf yazıcı
(Bilgisayar) envelope feeder
yazıcılar
printers

I'm not disconnecting their printers. - Onların yazıcılarını ayırmıyorum.

Laser printers are generally cheaper to maintain than inkjet printers. - Lazer yazıcılar genelde mürekkep püskürtmeli yazıcılardan daha ucuzdur.

CD yazıcı
CD burner
bilinmeyen yazıcı
(Bilgisayar) unknown printer
elektrostatik yazıcı
electrostatic printer
hat yazıcı birimi
(Askeri) line printer unit
ikiyönlü yazıcı
bidirectional printer
iğneli yazıcı
matrix printer , dot matrix printer
karakter yazıcı
character-at-a-time printer
karakter yazıcı
character printer
karakter yazıcı
(Bilgisayar) character at a time printer
lazer yazıcı comp
laser printer
mektup yazıcı
(Bilgisayar,Teknik) letter printer
nokta yazıcı
dot printer
satır yazıcı
line printer
seri yazıcı
serial printer
tambur yazıcı
drum printer
tekerlek yazıcı
wheel printer
termal yazıcı
thermal printer
uydu yazıcı mahalli
satellite printer location
uzak satır yazıcı
(Askeri) remote line printer
uzak yazıcı değişimi
(Askeri) teletypewriter exchange
uzak yazıcı özel hattı
(Askeri) teletypewriter private line
uçlu yazıcı
stylus printer
veri yazıcı
data logger
vuruşsuz yazıcı
nonimpact printer
yetersiz yazıcı belleği
(Bilgisayar) not enough printer memory
yükselti yazıcı
altitude recorder
zincir yazıcı
chain printer
ısıl yazıcı
thermal printer
yazıcı