jel kısmı büzüldüğünde sıvı kısmın açığa çıkması (mesela kan pıhtılaşmasında)

listen to the pronunciation of jel kısmı büzüldüğünde sıvı kısmın açığa çıkması (mesela kan pıhtılaşmasında)
Türkçe - İngilizce
(Tıp) syneresis
jel kısmı büzüldüğünde sıvı kısmın açığa çıkması (mesela kan pıhtılaşmasında)

    Heceleme

    jel kıs·mı bü·zül·dü·ğün·de sı·vı kıs·mın a·çı·ğa çık·ma·sı (me·se·la kan pıh·tı·laş·ma·sın·da)

    Günün kelimesi

    calvary