esrar

listen to the pronunciation of esrar
Türkçe - İngilizce
hashish
marijuana

Marijuana is now legal in Colorado. - Esrar Kolarado'da artık yasaldır.

Dan smoked marijuana with Linda. - Dan, Linda ile esrar içti.

mystery
joint
weed
hay
cannabis

Should cannabis be legal? - Esrarın yasal olması gerekir mi?

Buying and consuming cannabis is prohibited by law in many countries. - Esrar satın almak ve tüketmek birçok ülkede kanunen yasaklanmıştır.

mary jane
mysteries
shat
(Argo) mull
secrets
dope

Sami started smoking dope regularly. - Sami düzenli olarak esrar içmeye başladı.

tea
hashish, marijuana, marihuana, shit, grass, pot
maryjane
junk

My cousin is a junkie. - Kuzenim bir esrarkeştir.

hash
cabala
grass
hasheesh
hemp
enigma

The Mona Lisa has an enigmatic smile. - Mona Lisa'nın esrarengiz bir gülümsemesi var.

pot

When I was in Spain, I listened to this kind of music. It was very fast and its fans smoked pot in order to dance to it. - Ben İspanya'dayken bu tür müzik dinledim. O çok hızlıydı ve onun hayranları onunla dans etmek için esrar içtiler.

cabbala
shit [sl.]
marihuana
riddle
marijuana cigarette
shit

Yo, man, this shit is top notch. - Hayır, adamım, bu esrar birinci sınıftır.

secret
meth
drug
esrar almayı başarmak
(Argo) score
esrar iptilası
(Kanun) heroinism
esrar içicisi
pot smoker
esrar içmek
(Argo) toke
esrar içmek
smoke weed
esrar kafası
(Argo) pothead
esrar kaçakçılığı
hashish smuggling
esrar kaçırmak
run drugs
esrar perdesi
a curtain of secrecy, concealment
esrar perdesi
smoke screen
esrar perdesini kaldırmak
lift the curtain
esrar tekkesi
hashish den
esrar çekmek
(Argo) toke
esrar çekmek
smoke hash
esrar çekmek
to smoke hash, to be on the grass
esrar çekmiş
dopey
esrar çekmişlik
dopiness
kubar esrar
Powder hashish
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Elinde ve el ayasında olan hatlar
(Osmanlı Dönemi) Keyif veren zehir. Uyuşturucu madde
(Osmanlı Dönemi) (Sır. C.) Sırlar. Gizli hikmetler ve mânalar. Bilinmeyen şeyler
Gizler, sırlar
Gizler, sırlar: "Yüzüme, tekrar o eski, esrar dolu gözlerle bakıyor."- Y. Z. Ortaç
Hint kenevirinden çıkarılan ve kullanılacak miktara göre uyarıcı, sarhoş edici veya uyuşturucu etkileri olan bir madde
(Osmanlı Dönemi) gizli sırlar gizli hikmetler ve mânâlar ve hakikatler
mal
sarıkız
duman
fino
ot
keyif
marihuana
esrar kumkuması
Kim olduğu ve neler yaptığı bilinmeyen kimse
esrar otu
Hint keneviri
esrar perdesi
Bir şeyin anlaşılmasını güçleştiren engel
esrar tekkesi
Toplu ve gizli olarak esrar içilen yer
esrar