farkında olmıyarak karşısındakine dokunacak söz söylemek

listen to the pronunciation of farkında olmıyarak karşısındakine dokunacak söz söylemek
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) POT KIRMAK
farkında olmıyarak karşısındakine dokunacak söz söylemek

    Heceleme

    far·kın·da ol·mı·ya·rak kar·şı·sın·da·ki·ne do·ku·na·cak söz söy·le·mek

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    gerent