memnun

listen to the pronunciation of memnun
Türkçe - İngilizce
satisfied

On the whole I am satisfied with the result. - Bütün olarak ben sonuçtan memnunum.

I'm not satisfied with the restaurant's service. - Ben restoranın servisinden memnun değilim.

pleased

I am pretty pleased with you. - Senden oldukça memnunum.

I'm pleased with these shoes. - Bu ayakkabılardan memnunum.

glad

I'll be glad if you will help me. - Yardım edersen memnun olurum.

I'm so glad I met you. - Seninle tanıştığıma memnun oldum.

contented

Tom never was contented. - Tom asla halinden memnun değildi.

Despite his riches, he's not contented. - Servetine rağmen, memnun değil.

content

Jane is very content with her job and has no desire to quit it. - Jane işinden çok memnun ve çıkma arzusu yok.

She is content with his present salary. - O, şu anki maaşından memnun.

gratified
(Argo) rapt
elated
elate
delighted

I'm delighted to meet you. - Seninle tanıştığıma memnun oldum.

I'm delighted to make your acquaintance. - Tanıştığımıza memnun oldum.

rejoiced at
chuffed
pleased, glad, happy, content, contented
gladsome
rejoiced
grateful

We're grateful to be alive. - Hayatta olduğumuz için memnunuz.

I'm grateful that you're safe. - Güvende olduğuna memnunum.

happy

Everyone will be happy if you help us. - Eğer bize yardım ederseniz, herkes memnun olur.

Are you happy with the result? - Sonuçtan memnun musunuz?

thankful

You should be thankful that you're alive. - Yaşadığına memnun olmalısın.

joyful
pleased of
glad of

She was glad of my company. - O benim şirketimden memnundu.

blithe
fain
memnun etmek
please

Some doctors say something to please their patients. - Bazı doktorlar hastalarını memnun etmek için bir şeyler söylerler.

She's hard to please. - Onu memnun etmek zor.

memnun edici
satisfactory
memnun etmek
gratify
memnun etmek
satisfy

Some doctors will say anything to satisfy their patients. - Bazı doktorlar hastalarını memnun etmek bir şey diyecektir.

Tom is impossible to satisfy. - Tom'u memnun etmek imkansız.

memnun etmek
make happy
memnun olmak
be pleased
memnun olmak
1. to be pleased, be happy; to be satisfied. 2. to be pleased that .... 3. to be pleased with (someone, something)
memnun eder şekilde
satisfactorily
memnun ederek
pleasing
memnun edici
pleasurable
memnun edilmemiş
unsatisfied
memnun etmek
make glad
memnun etmek
gratified
memnun etmek
pleasing
memnun kalmak
be satisfied
memnun kalmamak
be dissatisfied
memnun kılmak
content
memnun olarak
contentedly
memnun oldum
glad to meet you

I'm very glad to meet you. - Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum.

I'm glad to meet you, too. - Ben de sizinle tanıştığıma memnun oldum.

memnun olmak
be glad of
memnun olmak
pleased to
memnun olmak
(Argo) gadgeter
memnun olmak
satisfied

Customers have to be satisfied. - Müşteriler memnun olmak zorundadır.

The teacher was far from satisfied with the result. - Öğretmen sonuçtan memnun olmaktan uzaktı.

memnun olmak
be obliged
memnun olmak
content
memnun olmak
to be glad
memnun olmak
be content
memnun olmak
pleased

I am far from pleased with your behavior. - Davranışından memnun olmaktan uzağım.

memnun olmak
to be content
memnun olmak
glad
memnun olmak
be satisfied

Customers have to be satisfied. - Müşteriler memnun olmak zorundadır.

memnun olmuş
pleased
memnun olurum
i will be glad

I will be glad if I can serve you in any way. - Size herhangi bir şekilde hizmet edebilirsem memnun olurum.

memnun etmek
Please, delight, gladden, satisfy
memnun oldum
I was pleased
memnun oldum!
I'm glad!
memnun olma
be satisfied
memnun olmak
Be glad

I'll be very glad if you help me.

memnun olmamak
not to be pleased with
memnun bir şekilde
satisfiedly
memnun bir şekilde
contently
memnun bir şekilde
gratifiedly
memnun edeme
fail to satisfy
memnun edememek
dissatisfy
memnun edici
gladsome
memnun edici bir şekilde
pleasingly
memnun edici bir şekilde
pleasurably
memnun edici şekilde
enjoyably
memnun etme
dissatisfy
memnun etme
satisfaction
memnun etmek
to please, make (someone) happy; to satisfy
memnun etmek
charm
memnun etmek
suit
memnun etmek
oblige
memnun etmek
humour [Brit.]
memnun etmek
content
memnun etmek
to please, to delight, to gladden, to satisfy
memnun etmek
humor
memnun etmek
comfort
memnun etmek
rejoice
memnun etmek
gladden
memnun etmek
indulge
memnun etmek (taviz vererek)
placate
memnun etmeye çalışmak
shine up to
memnun oldum
I am pleased to do so
memnun olmak
glory
memnun olmak
to be pleased, to be glad
memnun olmak
( dan) be pleased with
memnun olmak
be gratified
memnun olmak
be charmed
memnun olmamak
be displeased at
memnun olmamak
be displeased with
memnun olmamak
not to be happy with
memnun olmayan
ungratified
memnun olmayan
malcontent
memnun et
{f} pleased

I pleased you, right? - Seni memnun ettim, değil mi?

In spite of the rain, this trip very much pleased me, on the whole. - Yağmura rağmen bu yolculuk beni çok memnun etti, genel olarak.

halinden memnun
contented

Tom never was contented. - Tom asla halinden memnun değildi.

memnun etmek
cheer
memnun olmak
rejoice
kendinden memnun
smug
kendinden memnun olma
self-satisfaction
memnun edici
glad
memnun et
{f} gratified
memnun et
make glad
memnun et
{f} pleasing
memnun etmek
flatter
memnun etmek
delight
memnun ol
pleased to

I am pleased to see you again. - Seni tekrar gördüğüme memnun oldum.

He was pleased to hear the news. - O, haberi duyduğuna memnun oldu.

memnun oldum
it was a pleasure
memnun olmak
be dissatisfied with
memnun olmak
glad about

she is glad about getting married again.

memnun olmak
be satisfied with
memnun olmak
be pleased with
tanıştığıma memnun oldum
Nice to meet you
tanıştığımıza memnun oldum!
nice to meet you!
çok memnun oldum
I was very pleased
artık memnun olmayan
out of conceit with
burada kalmaktan memnun musunuz
Do you like staying here
daha memnun olarak
liefer
duyduğuma memnun oldum
I am gratified to hear
halinden memnun
self-satisfied
halinden memnun
complacent
halinden memnun
self complacent
halinden memnun olma
complacence
halinden memnun olma
complacency
hem İsa'yı hem de Musa'yı memnun etmek
colloq . to try to meet conflicting demands at the same time
hiç memnun olmayan
grouchy
kendi halinden memnun
self complacent
kendi kendinden memnun
self-satisfied
kendinden memnun bir şekilde
complacently
kendinden memnun olmak
be pleased with oneself
memnun edici
cheering
memnun etmek
{f} humour
tanıştığımıza memnun oldum
It's nice to meet you
tanıştığımıza memnun oldum
how do you do?
ziyaretinizden memnun kaldınız mı
Did you enjoy your stay
çok memnun
overjoyed

Tom didn't seem exactly overjoyed to see us. - Tom bizi görmek için tam olarak çok memnun görünmüyordu.

Tom will be overjoyed. - Tom çok memnun olacak.

çok memnun
over happy
çok memnun kaldım
I've enjoyed my stay
çok memnun kalmak
overjoy
İsa'yı küstürdü, Muhammet'i memnun edemedi
(Konuşma Dili) He tried to help but pleased nobody
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Kesilmi
(Osmanlı Dönemi) (Minnet. den) Hoşnud. Razı. Minnet altında bulunan. İyiliğe nâil kılınmış. Çok muteber olan şey. Çok beğenilen. Ölçülü ve hesaplı olan
Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu: "Halk, oyunun bittiğini anlayarak memnun, sessizce tiyatroyu boşalttılar."- M. Ş. Esendal
Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu
memnun etmek
sevindirmek, kıvanç vermek
memnun etmek
Yüklüce para veya bol bahşiş vermek
memnun memnun
Memnun bir biçimde, memnun olarak, memnuniyetle
memnun olmak
Sevinmek, sevinç duymak, kıvanmak
Memnun etmek
hoşnut etmek
Memnun olmak
(Osmanlı Dönemi) İMTİNAN
İngilizce - Türkçe

memnun teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

memnun olmak
to be pleased withto be satisfied withto be happy with
memnun olmak
to be glad to, to be pleased to