memnun olmak

listen to the pronunciation of memnun olmak
Türkçe - İngilizce
be pleased
1. to be pleased, be happy; to be satisfied. 2. to be pleased that .... 3. to be pleased with (someone, something)
to be content
pleased

I am far from pleased with your behavior. - Davranışından memnun olmaktan uzağım.

be glad of
pleased to
be satisfied

Customers have to be satisfied. - Müşteriler memnun olmak zorundadır.

(Argo) gadgeter
satisfied

Tom is far from satisfied with Mary's work. - Tom Mary'nin çalışmasından memnun olmaktan uzaktır.

Customers have to be satisfied. - Müşteriler memnun olmak zorundadır.

glad
be obliged
content
to be glad
be content
Be glad

I'll be very glad if you help me.

( dan) be pleased with
be charmed
be gratified
to be pleased, to be glad
glory
rejoice
be dissatisfied with
glad about

she is glad about getting married again.

be satisfied with
be pleased with
memnun ol
pleased to

I am pleased to see you again. - Seni tekrar gördüğüme memnun oldum.

I'm pleased to meet you. - Seninle tanıştığıma memnun oldum.

memnun olma
be satisfied
kendinden memnun olmak
be pleased with oneself
Türkçe - Türkçe
Sevinmek, sevinç duymak, kıvanmak
(Osmanlı Dönemi) İMTİNAN
İngilizce - Türkçe
to be pleased withto be satisfied withto be happy with
to be glad to, to be pleased to
memnun olmak