memnun etme

listen to the pronunciation of memnun etme
Türkçe - İngilizce
dissatisfy
satisfaction
memnun etmek
please

Some doctors say something to please their patients. - Bazı doktorlar hastalarını memnun etmek için bir şeyler söylerler.

She's hard to please. - Onu memnun etmek zor.

memnun etmek
{f} satisfy

It is difficult to satisfy everyone. - Herkesi memnun etmek zordur.

Tom is impossible to satisfy. - Tom'u memnun etmek imkansız.

memnun etmek
gratify
memnun et
{f} pleased

In spite of the rain, this trip very much pleased me, on the whole. - Yağmura rağmen bu yolculuk beni çok memnun etti, genel olarak.

The Princess came out of the copper castle, and became Queen; and that pleased her very much. - Prenses bakır kale'den çıktı ve Kraliçe oldu; ve bu onu çok memnun etti.

memnun etmek
{f} indulge
memnun etmek
{f} oblige
memnun etmek
cheer
memnun etmek
make happy
memnun etmek
{f} charm
memnun etmek
pleasing
memnun etmek
gratified
memnun etmek
make glad
memnun et
{f} pleasing
memnun et
make glad
memnun et
{f} gratified
memnun etmek
flatter
memnun etmek
delight
memnun etmek
Please, delight, gladden, satisfy
memnun etmek
to please, make (someone) happy; to satisfy
memnun etmek
{f} rejoice
memnun etmek
{f} content
memnun etmek
{f} gladden
memnun etmek
suit
memnun etmek
{f} humor
memnun etmek
humour [Brit.]
memnun etmek
{f} comfort
memnun etmek
to please, to delight, to gladden, to satisfy
memnun etmek
{f} humour
Türkçe - Türkçe

memnun etme teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Memnun etmek
hoşnut etmek
memnun etmek
sevindirmek, kıvanç vermek
memnun etmek
Yüklüce para veya bol bahşiş vermek
memnun etme